Nyheder

Sidebygninger 1

Kommunens bygninger på Vangled blev ikke solgt i denne omgang

Fanø Byråd besluttede på byrådsmødet den 16. januar 2017 ikke at afhænde bygningerne på Vangled. ”Vi havde kun modtaget et bud, der ikke var tilfredsstillende” fortæller borgmester Erik Nørreby. ”Tilbudsgiver ønskede at leje bygningerne med en købsoption efter fem år, men byrådet ønsker bygningerne solgt og ikke udlejet.” Ifølge borgmesteren vil bygningerne fortsat blive søgt

Udvikling

img_6794

Genfødslen af Fanø Bad går nu i gang

Det vindende skitseprojekt for forvandlingen af Fanø Bad til en moderne badeby, som Fanø Posten præsenterede i februar, bliver nu realiseret.

Siden februar har en ny konstruktiv snak mellem alle involverede parter ført frem til…

Færgen

Fanøfærgen

Fanø Færgen måske i udbud?

Økonomi- og planudvalget skal på mandag den 9. januar beslutte, om muligheden for at konkurrenceudsætte færgedriften mellem Esbjerg og Fanø (offentlig udbud, red.), skal undersøges nærmere gennem en henvendelse til Transportministeriet. At Fanø Færgen ikke ’automatisk’ udbydes skyldes at hverken Færgen eller Fanø Kommune tidligere har modtaget tilskud til driften af færgen. Det forhold har

Top