Hotelprojekt i Rindby til 500 millioner kroner

Rindby trænger til fornyelse

Morten Halkjær ønsker at efterlade Rindby i en bedre tilstand end nu.

Morten Halkjær ønsker at efterlade Rindby i en bedre tilstand end nu.

Morten Halkjær, den ene halvdel af købmandsparret bag Rindby Supermarked, ser mange fordele ved hotelbyggeriet

Hent artiklen som PDF her

HOTELPROJEKT – Morten Halkjær fra Rindby Supermarked, Dennis Feldberg, Feldberg Strandcamping og Hanne Thyssen, der ejer af et stykke jord op til campingpladsen, bekendtgjorde for et år siden, at de ønskede at afhænde deres jord og ejendomme til at hotelprojekt af høj kvalitet.
Morten Halkjær er ked af den negative reaktion, der er kommet. Han forklarer først om baggrunden:
”Vi vil gerne finde en aftager om området herude, når vi ikke skal være her længere. Dennis og jeg har i hvert fald en alder, hvor ’udløbstiden’ nærmer sig. Og for os har det været vigtigt at finde det rigtige projekt for, hvad der skulle ske med området herude.”
Men hvorfor et projekt? Hvorfor sælger I ikke bare supermarkedet?
”Fordi vi ikke er sådan som mennesker, længere er den ikke! Vi vil gerne efterlade det her i en bedre stand, end vi modtog det. Vi kunne jo plastre det her til med grimme sommerhuse, barakker eller et badeland, men det vil vi ikke. Vi har brugt rigtigt mange timer og penge på at få udviklet det rigtige projekt for Fanø. Det er det, vi vil.”
Hvad er visionen?
”At finde et projekt, hvor vi kan sige, at nu fik vi en stafet, vi kan give rigtigt godt videre. Vi drømmer om at komme tilbage til det, Fanø startede med: Med kurhotellerne ude ved Fanø Bad. Det kan ikke lade sig gøre derude, fordi der et hav af enkeltejere. Men lige her ved Rindby Strand har vi tre en helt unik mulighed for at samle 23.000 kvadratmeter jord, som en udvikler kan forme til et nutidigt kur- og badested, vi alle kan være stolte af. Og nu har vi fundet løsningen.”
”Vi får sat Fanø på et landkort, hvor vi ikke har været siden 1892. Vi får et helt unikt område med en opdateret turismeform, som ikke er inspireret så meget af os selv, men af udefrakommende personer. Vi får nyt blod, og det er en ny måde at have turister på. Og der er fuld og fri adgang til øens beboere, blandt andet til spabadet, konferencefaciliteterne og festlokalerne. Det ville vi have med, og det er lykkedes. Og husk, der er ikke sat én eneste streg af arkitekten endnu. Der er nogle idéer og nogle håb.”
Hvad siger du til den hårde debat om det her?
”Vi vidste jo godt, den ville komme, men jeg har læst alle kommentarer og kan konstatere, at 80 procent ikke kommer fra øen. Resten er de forventelige debattører, der har deres dagsorden. Men Facebook er desværre efterhånden blevet sådan, at erhvervsdrivende, jeg kender, ikke skal have klinket noget, for de bliver jagtet. Det er tarveligt og udemokratisk. Og der bliver brugt mange enstavelsesord om noget, der ikke en gang er tegnet endnu. Og der er politikere, der ryster på hånden nu, men vi må tage det skridt for skridt. Det her har vi været i gang med i fire år, og heldigvis er politikerne gået med til idéhøringen, og så tager vi den derfra. Når vi står med et færdigt projekt, vil 80 procent kunne se sig selv i det. Vi står med nogle mennesker, der vil investere over 500 millioner kroner. Dem skal vi have respekt for. Men de skal selvfølgelig også have respekt for vores arv.”
Han tilføjer, at han ikke har de millioner, der skal til for at erstatte det alt for store og nedslidte supermarked. Og at der i projektet er indtænkt en moderne dagligvarebutik.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Hotelprojekt i Rindby mødt med voldsom kritik

200 personer deltog i borgermødet om hotellet i Rindby. Ingen, der roste hotelprojektet, tværtimod.

Omkring 200 personer deltog i borgermødet. Stemningen var meget negativ. Foto: Finn Arne Hansen, Fanø Posten.

Sven Hollesen Planet Group

Investor Sven Hollesen fortalte om hotelprojektet på borgermødet på Fanø Skole. Foto: Finn Arne Hansen, Fanø Posten.

Hvis stemningen på borgermødet og kommentarerne på Facebook er et spejlbillede på Fanø-borgernes holdning til hotelprojektet i Rindby, kan politikerne vente hård modstand fra borgerne

Hent artiklen som PDF her

HOTELPROJEKT – Med fremkomsten af det store hotelprojekt i Rindby fra tysk-danskeren Sven Hollesen, Planet Group og Slow Down Hotels står Fanø nu overfor et skæbnevalg: At sige ja, så øen får op imod 170.000 flere overnatninger oven i de 789.415 i 2021. Det er en stigning på 21 procent, dog fordelt over hele året. Det samlede antal turister afhænger også af, om de 30.000-40.000 gæster på Feldberg Strandcamping vil fordele sig på andre pladser eller blive væk.
Vi kan også sige nej tak, hvorefter investor enten vil trække sig eller måske tilbyde et mindre hotelprojekt. På borgermødet den 21, januar der stemningen meget negativ, og det samme er den på Facebook. Der er næsten udelukkende hård kritik og mange advarsler.
Vi har først spurgt ’naturens vogter’, Danmarks Naturfredningsforening Fanø, om deres holdning:
”Et meget stort hotelbyggeri i Rindby betyder en voldsom ændring af de planmæssige forhold i området. Det er Danmarks Naturfredningsforening Fanø meget bekymret for. Det bliver en belastning for det lokale sommerhusområde, men også for hele Fanø befolkning og Fanøs natur. 170.000 overnatninger vil blandt andet øge biltrafikken og øge forbruget af vores begrænsede drikkevandsressourcer. En belastning, som skal lægges oven på den, vi har i forvejen. Pool-, spa- og saunahotel målrettet par og konferenceturister året rundt vil sætte en væsentligt større økologisk fodaftryk på Fanø end familier på campingferie i sommerhalvåret,” siger formand Britt Schak Hansen.

De politiske ordførere er ikke meget for at sige deres mening. To partierne er da også splittede, erfarer Fanø Posten. Vi tager en runde:

Christian Lorenzen, C:

“Konservative anerkender et stort behov for udvikling af det nedslidte område ved Rindby Strand. Derudover peger alle analyser på et behov for et mere varieret overnatningstilbud på Fanø, herunder mangel på hotelkapacitet. Derfor har vi været med til at vedtage den nugældende kommuneplan. Vi har derudover stemt for at igangsætte en idéhøring i forhold til et muligt hotelprojekt i Rindby. Vi synes, det er uheldigt, at der på baggrund af en pressemeddelelse er opstået tvivl om, hvorvidt byrådet allerede skulle have godkendt det konkrete projekt. Det har vi ikke. Konservative afventer resultatet af idéhøringen og vil tage stilling til det konkrete projekt på baggrund heraf.”

Johan Brink Jensen, S :
”I og med at Byrådet har sendt hotelplanerne for Rindby Strand i forhøring, er en proces der skal afklare hvor vidt og hvorledes planerne kan eller skal realiseres, skudt i gang.
På dette tidspunkt i afklaringsarbejdet, ser vi det i Socialdemokratiet som helt centralt at lytte. Senere skal der drages politiske konklusioner. Punktet er sat på dagsordenen til bestyrelsens møde i august. Her vil vi afklare vores eventuelle høringssvar i idéfasen. Jeg forventer, at vi vil pege på at hotelplanerne og den konkrete udformning af projektet skal ses i forhold til Fanøs udvikling som helhed, og at vi i høringsfasen vil understrege, hvilke forudsætninger, vi finder afgørende for en realisering af hotelplanerne.”

Erik Nørreby, V:
”Venstre bakker op om idéen med et rigtigt hotel ved Rindby Strand, hvor arkitektur, størrelse og drift er tilpasset de krav, Fanø Kommune stiller. Kravene og den deraf følgende lokalplanlægning skal udarbejdes efter idéhøringsfasen. I den har alle borgere, faste beboere og sommerhusejere samt andre med interesse for Fanø mulighed for at komme med deres bemærkninger til idéen om et hotelprojekt ved Rindby Strand. Når høringen er gennemført, og bemærkningerne er bearbejdet, tager byrådet stilling til, hvordan der skal arbejdes videre og på hvilke vilkår. Fanø mangler et rigtigt hotel og Venstre vil arbejde for, at der skabes mulighed for, at der kan etableres et nyt, rigtigt hotel ved Rindby Strand. Det vil give hele området et kvalitetsløft. Det vil tiltrække flere turister uden for den traditionelle sæson og vil være med til at øge omsætningen for Fanøs erhvervsdrivende under ét. Samtidig er idéen med et nyt hotel helt i overensstemmelse med vores turistpolitiske intentioner.”

Olav Husted Nielsen, R og Lasse Harder Schousboe, Ø:
”Fanøs politikere har enstemmigt igangsat en idéhøring, fordi vi gerne vil høre borgernes input og inddrage denne viden i en samlet konklusion. Der er sat gang i en høringsperiode på otte uger, hvor borgerne kan komme med deres input. Af respekt for processen ønsker vi ikke at debattere sagen i me­dierne, så længe høringen pågår. Vi er rigtig spændt på, hvad der kommer af forslag og reaktioner. Efter 1. september vil forvaltningen lave en opsamling og redegørelse, hvorefter vi vil gå i gang med en diskussion af projektet.”
Mille Renée Larsen (R) oplyser, at hun ikke bakker ovenstående udtalelse op.

Tekst: Finn Arne Hansen

Fakta

Ifølge investor er der er 3400 indbyggere og 1100 arbejdspladser på Fanø. Det største erhverv i kommunen er turisme, og der findes syv campingpladser, tre kroer, tre hoteller, 3100 feriehuse/lejligheder og seks feriehusudlejningsbureauer. I 2021 fordelte gæsterne sig således på nationaliteter: Tyskland 64 procent, Danmark 34 procent og andre 2 procent.
Ifølge tal, som Fanø Posten har hentet hos Visit Denmark, var der 789.415 overnatninger på Fanø i 2021. Tallet var 838.687 i ’normal­året’ 2019 før Corona.

Man kan se alt materiale vedrørende idéhøringen på fanoe.dk

På oversigtsbilledet ses hele det berørte område. Illustration fra projektmaterialet

På oversigtsbilledet ses hele det berørte område. Illustration fra projektmaterialet

 

Relaterede artikler

Top