Redaktør arkiv: Finn Arne Hansen

Fanøs Vand renses 100 procent for PFAS – eksporteventyr i sigte

I hånden på kemiingeniør og produktspecialist indenfor ionbytningsteknologien hos Silhorko, Søren Duch-Hennings, ses her den type ionbyttere, der bliver brugt i det nye vandbehandlingsanlæg til at fjerne PFAS fra drikkevandet.

Takket være fundet af PFAS i Fanøs drikkevand, har det danske vandrensningsfirma Silhorko, i udlandet kendt som Eurowater, nu udsigt til en kæmpeeksport, kan Fanø Posten berette. Det anlæg, der er opfundet i samarbejde med Fanø Vand A/S viser sig nemlig at kunne rense vandet helt og aldeles for PFAS, der for eksempel et stor problem i USA.

Ved hjælp af avanceret ionbytterteknologi har danske Silhorko designet en rensningsmetode, der kan eliminere PFAS i drikkevandet, og et færdigbygget vandbehandlings­anlæg forventes at kunne idriftsættes på Fanø allerede sidst på året.
Ved årsskiftet blev grænseværdien for indholdet af PFAS i drikkevand sænket markant fra 100 til 2 nanogram pr. liter. Hos Fanø Vand er PFAS-indholdet 4 nanogram pr. liter – altså dobbelt så højt som den nye grænseværdi.
Det fik Fanø Vand til at skride til handling, og de kontaktede den danske producent af vandbehandlings­anlæg, Silhorko, der har stor erfaring med specialløsninger til både vandværker og industrien.
”Vi har været under stort pres for at finde en løsning, for det er selvfølgelig vigtigt for os at kunne overholde alle bekendtgørelser omkring kvaliteten af vores drikkevand. Men løsningen lå ikke lige for. For vi kunne jo ikke bare gå til en leverandør, der havde et færdigt anlæg, som vi kunne installere – det eksisterede ikke,” siger Kaj Svarrer, bestyrelsesformand for Fanø Vand, og fortsætter:
”Vores samarbejde med Silhorko går langt tilbage, og det var derfor helt naturligt for os at søge deres hjælp for at løse denne udfordring. Som en lille virksomhed uden analyse- eller forskningsafdeling er vi dybt afhængige af gode samarbejdspartnere, hvis ekspertise vi kan trække på.”
Fra succesfuldt pilotforsøg til rensningsanlæg i fuld størrelse
Silhorkos afdelingschef for Drikkevand, Arne Koch (tv.) og kemiingeniør og produktspecialist indenfor ionbytningsteknologien, Søren Duch-Hennings (højre), er de to nøglepersoner i udviklingen af det innovative anlæg. Her viser Søren den type ionbyttere, der bliver brugt i anlægget.

Silhorkos afdelingschef for Drikkevand, Arne Koch (tv.) og kemiingeniør og produktspecialist indenfor ionbytningsteknologien, Søren Duch-Hennings (højre), er de to nøglepersoner i udviklingen af det innovative anlæg. Her viser Søren den type ionbyttere, der bliver brugt i anlægget.

Fanø Vand og Silhorko igangsatte et pilotforsøg, der hurtigt viste, at gængse rensningsmetoder ikke var tilstrækkelige overfor det fanøske vand. Derfor designede Silhorkos ingeniører et innovativt forsøgsanlæg med avanceret ionbytningsteknologi.
”Normalvis bruger vi ionbytningsanlæg til at fjerne kalk eller salt fra vandet, men en af vores erfarne kemiingeniører så potentiale i, at vi med den rette type ionbytter kunne fjerne PFAS i stedet,” siger Arne Koch, afdelingschef for Drikkevand i Silhorko.
Ionbytningsteknologien viste sig at være den helt rigtige løsning, og resultaterne talte deres eget tydelige sprog. Rensningen sænkede ikke bare indholdet af PFAS til under grænseværdien – den eliminerede det!
Målingerne af det rensede vand viste, at PFAS-indholdet nu lå så lavt, at måleudstyret ikke længere kunne registrere det. I konkrete termer vil det sige, at indholdet af PFAS med sikkerhed ligger under 0,1 nanogram pr. liter, hvis der overhovedet er noget tilbage!
”At det lykkedes os at finde en ionbytter, der reagerede så optimalt med de uønskede PFAS-stoffer i vandet, er en stor sejr. Vi havde en formodning om, at det ville virke, men vi havde jo ingen viden eller erfaring at læne os op ad. Så vi føler, at vi har trådt vigtigt græs ned i dette pilotforsøg – både for Fanø og for andre vandværker, der måtte komme til at stå med lignende udfordringer,” siger Arne Koch.
Grafik, der viser vandets vej fra boring til vandhane på Fanø, efter det nye vandbehandlings­anlæg fra Silhorko er installeret. Efter ionbytningsanlægget tilføjes et UV-desinfektionsanlæg for at sikre, at drikkevandet også er komplet frit for bakterier og vira.

Grafik, der viser vandets vej fra boring til vandhane på Fanø, efter det nye vandbehandlings­anlæg fra Silhorko er installeret. Efter ionbytningsanlægget tilføjes et UV-desinfektionsanlæg for at sikre, at drikkevandet også er komplet frit for bakterier og vira.

Pilotforsøget har kørt i mere end et halvt år, og målingerne viser fortsat et PFAS-indhold langt under grænseværdien. Silhorko er derfor nu gået i gang med at designe og bygge et rensningsanlæg i fuld størrelse på baggrund af pilotprojektet. Det færdige anlæg forventes at kunne idriftsættes på Fanø sidst på året og kan derefter rense hele 150 m3 (150.000 liter) drikkevand i timen.
”Det har været vigtigt for os, at vi kunne komme ned under grænseværdien, men det er rart at vide, at indholdet af PFAS i drikkevandet med det nye anlæg kan sænkes så lavt, at det ikke længere kan måles. Selvfølgelig skal vi fortsat følge udviklingen i målingerne, men både vi og de myndigheder, vi har snakket med, tror oprigtigt på, at metoden er den helt rigtige,” slutter Kaj Svarrer fra Fanø Vand.
Indtil det nye anlæg står klart, opsætter Silhorko et midlertidigt kulfiltreringsanlæg på Fanø, der sørger for at sænke PFAS-indholdet i det fanøske drikkevand med cirka 40 procent.
-fina
Borgermøde i Strien om Fanøs budget 2023

Vellykket borgermøde om Fanøs budget

Mange borgere kom i Strien for at høre om kommunens budget og for at stille spørgsmål. Nu er der høring til 21. september

Redigeret onsdag den 14. september klokken 10.28 med uddybende kommentar fra Søren Messmann

PENGESAGER – Vellykket. Andet kan man ikke sige om det borgermøde, som byrådet havde indkaldt til tirsdag aften den 13. september i Strien. 80-90 borgere kom for at høre om budgetforslaget for 2023, der indeholder besparelser og omprioriteringer for 13 millioner kroner – og for at stille spørgsmål og komme med input. Mange børnefamilier dukkede op – og mange seniorer. Mellemgruppen mellem 40 og 60 år var der knap så mange af.

 Borgmester Frank Jensen forklarede, lyttede og svarede.

Borgmester Frank Jensen forklarede, lyttede og svarede. Kameraet kunne ikke lige klare de store lysforskelle…

Som ventet blev det nedlæggelsen af dagplejen og hævelsen af taksten for daginstitutionspladser til 25 procent, der gav flest kritiske kommentarer. En familiefar så med gru frem til, at dagplejen måske lukker. Han fortalte, at hans toårige barn havde det dårligt med støj og uro, så de var glade for den rolige og overskuelige dagpleje.
Forklaringen er manglende efterspørgsel. Der er snart kun fem børn i dagplejen, og det er for lidt til at have en bæredygtig dagpleje.
Nedlæggelsen vil netto spare 429.000 kroner.

budgettal

De kedelige tal, overordnet set.

Andre pegede på, at de højere takster ville mindske tilflytningen af børnefamilier, og at flere måske ville vælge en daginstitution i Esbjerg, hvis de alligevel arbejder på den anden side.
Borgmester Frank Jensen påpegede, at Fanøs takster stadig vil være lavere end Esbjergs og de fleste andre kommuners.
En foreslået besparelse på 225.000 kroner på Fanø Hallen fik halformand Søren Messmann op af stolen.
”Hvis det sker, så kan I godt se frem til at få nøglerne! Vi har en bestyrelse, der knokler ulønnet for at få hallen til at fungere. Hvorfor er violinskolen, der koster 700.000 kroner, slet ikke nævnt,” spurgte han.
Det vidste borgmesteren ikke, men han noterede sig kommentaren.
Tilføjelse onsdag den 14/9:
Søren Messmann tilføjer:
“Det er kulturskolen og kulturen, jeg opponerer mod ikke bliver ramt, men alene sporten og børn. Stadionudvalget og Fanø Hallen bliver hårdt ramt. Det kan virke nedladende som det er skrevet, det har aldrig være intentionen.”

Hvad med plejecentret?
Sidst på mødet var der stor interesse for plejecentret. Claus Thyssen ville vide noget om ejerforholdene og problemerne med at modernisere det. Og det gav socialudvalgsformand Johan Brink-Jensen, borgmesteren og kommunaldirektør Søren Abildtrup en grundig forklaring på.
Sagen er, at ejeren er Fanø Boligforening, men Fanø Kommune hæfter for den store gæld. Og loven er sådan, at man ikke må jævne det med jorden og bygge noget nyt, når der bliver gjort god brug af bygningerne. Kun ghettoområder må nedrives. Så boligforeningen og kommunen er pisket til at modernisere det nuværende plejecenter på den nuværende placering, måske med ældreboliger rundt om det for at få stordriftsfordele. Det vil kræve et mindre indskud fra kommunen, men Landsbyggefonden har været på besøg og vil måske yde støtte til boligforeningen. Desuden er der mulighed for at søge fondsmidler og midler fra pensionskasser. Så kommunen behøver egentlig ikke at spare op i årevis.
Flere i salen foreslog skattestigninger for at få råd til udvikling, men dels kræver det tilladelse af staten, og dels uddeles der bøder for at gøre det, forklarede borgmesteren.
”Hvis vi hæver skatten med fire millioner kroner, skal vi det første år aflevere tre til staten. De to følgende år skal vi aflevere to millioner, det fjerde år skal vi aflevere én og først det femte år får vi lov at beholde alle fire,” forklarede han,
På mødet blev alle foreslåede ændringer over 100.000 kroner opridset. Resten må man finde på kommunens hjemmeside:

https://fanoe.dk/fanoe-kommune/fanoe-byraad-har-taget-hul-paa-arbejdet-med-budget-2023-kom-til-borgermoede-og-giv-dine-input

Gå ned til Omprioriteringskatalog og download PDFen med forslagene

Her er tallene på de større poster i kroner:

 • Nedlæggelse af dagplejen: 429.000 (netto)
 • Fanø Hallen: 225.000
 • SFO-takster hæves: 278.000
 • Fanø Skole: 700.000
 • Husleje, den gamle søfartskole: 100.000
 • Sundhed og administration: 400.000
 • Befordring af specialskoleelever: 360.000 kroner
 • Daginstitutionstakster hæves: 454.000
 • Budgetjusteringer: 200.000
 • Fanø Plejecenter: 500.000 (effektiviseringer og stordriftsfordele)
 • Busserne bliver alligevel ikke gratis for brugerne: 725.000
 • Mindreudgifter til rekruttering og vikarer i ældreplejen: 900.000
 • Rådhuset: 2.000.000
 • Indkøbsaftaler: 525.000
 • Konsulenter: 450.000
 • Konferencer: 200.000
 • Socialt og myndigheder: 600.000

Har man som borger lyst til at komme med et høringssvar, skal man afgive det her:
https://fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser/indsend-hoeringssvar?hearingID=90

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

 

 

Fanø Vesterland har fundet sin rette form og størrelse

Fanøs store musikfestival den 2. og 3. september, der var igen begunstiget af sol og varme, var veludført og gennemtænkt. 5000 gæster fik en god oplevelse

Hent den originale artikel fra avisen her

FESTIVAL – Så er den ved at være der! Fanø Vesterland havde i år i dagene fredag den 2. og lørdag 3. september lige præcis den form, den bredde i musikken og den størrelse, der passer til øen. De 5000 gæster fyldte pladsen mellem Kikkebjerg Plantage og Fanø Skole uden at sprænge rammerne, og de fik en god oplevelse. Et bedre udgangspunkt for billetsalget til 2023 findes ikke.

Færgegæster festival

Fanø, her kommer vi! Begejstring på en fredag.

En støvet festivalplads

 En måneds tørke gav meget jordstøv på festivalpladsen i år. Men det gik alligevel.

En måneds tørke gav meget jordstøv på festivalpladsen i år. Men det gik alligevel.

 Et af festivalens kendetegn, drømmefangerne.

Et af festivalens kendetegn, drømmefangerne.

Fem ugers tørke havde ganske vist gjorde pladsen meget støvet, maden slap op fredag aften på grund af kæmpestor efterspørgsel, og garderoben havde nogle problemer fredag aften. Men det var småting, der kan rettes. Måske skal pladsen vandes næste år i ugerne op til festivalen, de lokale madboder, der må have tjent gode penge, må ’oppe’ varelagrene og skaffe mere personale for ikke at falde udmattede om sent på dagen, og garderoben må måske justeres. Men festivalen som sådan fortjener helt klart 4,5 ud af 5 stjerner. Genbrugsbægrene af plastic var også en rigtig god idé.

Festivalgæster taler sammen

Samtalerne gik på kryds og tværs, når venner mødtes.

Penge i sparebøssen

 TV-2 gav en god portion top-professionel underholdning.

TV-2 gav en god portion top-professionel underholdning.

’Danmarks kedeligste orkester’ TV-2 gav festivalen et løft, men lidt flere store navne ville ikke skade. Det kræver imidlertid også, at Fanø Vesterland får større overskud på Fanø Sommerliv, så de har penge til dyrere musik på Vesterland. Årets festival må dog også have givet lidt i sparebøssen.

 Et par sofaer, et tæppe, fire dæk og noget maling. Bingo.

Et par sofaer, et tæppe, fire dæk og noget maling. Bingo.

Sol, liv og god musik. Så stiger humøret.

Sol, liv og god musik. Så stiger humøret.

Forsangeren i Jonah Blacksmith

Populære Jonah Blacksmith var med igen-igen.

Den måde, festivalen påvirker og engagerer hele øen, var interessant at betragte. Da færgerne begyndte at lande festivalgæster fredag formiddag, var der gensynsglæde over hele linjen, dels over at se Fanø igen og dels over at se vennerne fra sidste år igen. Der var telte i mange forhaver langs Vestervejen, og mange tjente en god skilling på at leje værelser ud. Supermarkederne og butikkerne fik ekstra handel, især i formiddagstimerne, og da festivalen var slut, var der søndag lange bilkøer ved færgen hele dagen, selv med tre færger. De mange gæster må med andre ord have skæppet lidt i kassen hos sommerhusejerne også.
Den gamle redaktør blev allerede torsdag engageret i det hele, da en frivillig fra Holstebro på færgen søgte råd om at komme til Rindby Forsamlingshus, hvor hun skulle overnatte i sit telt i baghaven. Det blev til et lift derud, og hun kunne fortælle, at det var hendes første gang som frivillig på Vesterland. Hun havde også været frivillig på Skagen Festival. Begge festivaler kræver nu et medlemskab til 100 kroner for at være frivillig, men det så hun ikke som noget problem.
Børn skulle der også betales for i år, så mange lod deres børn blive hjemme. Og det er ærlig snak og god fornuft. Børn og alkohol er en dårlig blanding, og en festival er nu en gang en fest med masser af øl, vin og shots – og højtråbende, glade mennesker. For ikke at nævne høj musik.

Flere siddepladser

Vis mig vej…

I forhold til 2021 var der i år et nyt område ved indgangen, Forhaven. Her var garderoben, og her var der ekstra siddepladser og en storskærm, så man kunne følge med i musikken. De mest populære siddepladser var dog langs ’restaurantgaden’, hvor Burger Boys var det store hit i år. Her holdt mange vennegrupper fest det meste af dagen, og det var lidt ærgerligt for dem, der søgte en siddeplads, når de stod der med mad og drikkevarer. Men det kan Fanø Vesterland jo ikke gøre meget ved. Man kan kun opfordre til at give plads til de spisende, og de spisende skal måske blive bedre til at spørge, om de må sætte sig ved de ledige pladser, der trods alt var der. Andre mennesker er ikke farlige!
Den gamle redaktør er ikke musikanmelder, så det kan kun blive helt subjektivt at fremhæve navne. Men Kellermesch gav alt, de havde i sig og skabte en forrygende koncert for os, der kan lide hård rock, Nicklas Sahl, der kommer i Toppen af Poppen på TV2 den 10. september, funklede og fortryllede og må simpelthen blive den ny Thomas Helmig. Læssevis af talent.

Billetsalg fra 3. oktober
Benjamin Hav henrykkede ifølge andre medier tilhørerne, og i Drømmeteltet var der mulighed for at drømme sig lidt væk med mange spændende og anderledes navne. Så kan vi jo kun drømme om Minds of 99 og DAD næste år. Eller andre i samme liga. Vi får se.
Billetsalget til Fanø Vester­land 1. og 2. september 2023 starter mandag den 3. oktober klokken 10.

Fanø Posten var inviteret af Fanø Vesterland

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Ubalance i Fanø Kommunes økonomi

Borgermøde om budgettet på Strien tirsdag den 13. september klokken 19

Hent artiklen fra avisen som PDF her

PENGESAGER – Efter to budgetseminarer i byrådet begynder de egentlige budgetforhandlinger på mandag den 12. september. Som mange andre kommuner er Fanø udfordret, og den har en ubalance i økonomien på godt 13 millioner kroner.
Det skyldes blandt andet økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt regeringens ønske om at dæmpe inflationen ved besparelser. Fanø Kommune har også været påvirket af Corona-pandemien, udligningsreformen, krigen i Ukraine og de afledte effekter heraf. Ubalancen medfører, at det bliver nødvendigt at gennemføre reduktioner på både drifts- og anlægsbudgettet.
Blandt budgetforslagene er der blandt andet lagt op til besparelser på dagpasningsområdet, hvor forældrebetalingen vil stige og fastsættes til 25 procent af driftsudgifterne, ligesom en lukning af dagplejen er foreslået.

Besparelser
Derudover vil der også skulle spares større beløb på det administrative område i Fanø Kommune, på velfærdsområdet og ikke mindst på anlægsområdet.
”Jeg kan lige så godt slå fast, at årets budgetforhandlinger bliver en udfordring. Med besparelser i den størrelsesorden står vi over for nogle svære og benhårde prioriteringer og beslutninger i forhandlingerne. Det er helt uundgåeligt, at nogle borgere vil komme til at opleve reduktioner i den kommunale service,” siger borgmester Frank Jensen, som dog er sikker på, at byrådet vil komme i mål med det med sammenhold, samarbejde, ansvarlighed og en konstruktiv holdning.

Borgermøde
Byrådet inviterer alle interesserede borgere til debat om budgettet tirsdag den 13. september kl. 19-21 på Strien (Fanø Håndværker- og Industriforening), Lindevej 5-7, 6720 Fanø.
Se mere på kommunens hjemmeside fanoe.dk.
-fina

Hent budgetbilag 1 som PDF her

Hent budgetbilag 2 som PDF her

Hent budgetbilag 3 som PDF her

Hent budgetbilag 4 som PDF her

Hent budgetbilag 5 som PDF her

Fin drift i Fanø Sparekasse og stort tab på obligationer

Den ny direktør Peter Otto Nielsen er ganske rolig, fordi obligationerne vil blive indfriet til kurs 100 eller mere. Foto: Fanø Sparekasse

Sparekassen fik et minus på 10,5 millioner kroner i første halvår, men afgående direktør Henning Balle kan glæde sig over øget basisindtjening på 1,3 millioner kroner

Hent artiklen fra avisen som PDF her

PENGESAGER – Fanø Sparekasse er blevet bedre til at tjene penge. På sin sidste vagt har afgående direktør Henning Balle sammen med sit personale tjent 1,3 millioner kroner på basisdriften i første halvår af 2022. I samme periode i 2021 var der et minus på 97.000 koner.
Højere renter giver imidlertid lavere kurser på obligationer. Det kan man ikke gøre meget ved. Så Fanø Sparekasse, der har en stor obligationsbeholdning, fik i første halvår et underskud på 10,5 millioner kroner på grund af kursreguleringer på samlet set 12,3 millioner kroner, de fleste fra obligationerne.
Sparekassen ligger normalt inde med kortfristede obligationer, har Henning Balle tidligere berettet. Så den nytiltrådte direktør Peter Otto Nielsen vil formentlig kunne se frem til, at de bliver indløst til kurs 100 i løbet af få år. Men det illustrerer, hvorfor Fanø Sparekasses mangel på udlån er en akilleshæl for den. Den svømmer i indlånsoverskud, og det koster en minusrente på 0,6 at sætte pengene i Nationalbanken.
Den ny ledelse med Peter Otto Nielsen i spidsen beskriver det som en ”mavepuster” i halvårsberetningen, men:
”Der er tale om et urealiseret tab på obligationsbeholdningen. Sparekassen har ikke solgt obligationerne. Der er tale om obligationer med en relativ kort løbetid på 2-3 år, Fanø Sparekasse har ikke behov for at sælge obligationerne og løbende vil disse blive udtrukket eller omlagt til kurs 100 eller mere. Allerede nu kan vi konstatere, at kursudviklingen har rettet sig (9,8 mio. kr. i minus pr. 16-8-2022). De obligationer som Sparekassen løbende omlægger til, har i tilgift en højere kuponrente.”
Sparekassen har haft faldende udgifter til lønninger og stigende indtægter på lån til erhvervsdrivende, der skal betale Corona-lån tilbage. Mange private har indløst lån ved hjælp af kreditforeningslån. Der forventes et helårsresultat på minus syv millioner kroner. Det er et usikkert skøn på grund af krigen i Ukraine.

Hent hele halvårsberetningen her

Tekst: Finn Arne Hansen

Ny bog om 100-årige Rebekka

Historiker Mette Guldberg har skrevet en letlæst bog om everten Rebekka i Nordby Havn

Hent den originale artikel fra avisen her

LOKALHISTORIE – En bog med titlen 100 års vadehavssejlads om den 100-årige evert Rebekka i Nordby Havn så dagens lys den 2. september. Det skete ved en lille festligholdelse på Børges Plads i Nordby.

Everten Rebekka med fuld besætning, da Dronningen var på besøg 1. september 2021.

Everten Rebekka med besætning, da Dronningen var på besøg 1. september 2021.

Efter en velkomst ved formand Ryon S. Petersen sagde borgmester Frank Jensen et par bevingede ord.
Herefter fortalte forfatteren, søfartshistoriker Mette Guldberg, om everten Rebekka.
”Betegnelsen evert kendes langt tilbage i tiden, men selve den skibstype, vi kender i dag – et lille fartøj med sidesværd og en bund fladt som et stuegulv – finder vi først for alvor fra 1760erne.”
”Formentlig hænger indførelsen af everten på Fanø sammen med et par skibsforlis på kysten. I midten af 1760erne havde den driftige Ribe-købmand Rahr købt et par strandede skibe, der var for store til at kunne flyde ind til Ribe for at blive repareret,” fortalte hun videre.
Det endte med, at han i stedet for at sende dem til Altona hentede skibsbyggeren Lorentz Holst derfra til Fanø.
”På den måde fik Nordby i 1768 et skibsværft til større skibe. I forvejen var man ved Varde toldsted begyndt at hente sine skibe i Altona, men nu havde man altså fået ekspertisen til lokalområdet, og i 1769 blev der ved Varde toldsted ”målt og brændt” ikke mindre end 19 everter tilhørende Fanø-folk.”
Hun fortalte også om de første ejere af Rebekka, om hendes triste skæbne i København og om den årelange restaurering, da hun kom tilbage til Fanø i 1990erne som et vrag.
Bagefter var der bakskuld fra grillen!

Tekst: Finn Arne Hansen

Bogen kan købes her:


Fanø Boghandel, Hovedgaden i Nordby
Fanø Skibsfarts-og Dragtsamling, Hovedgaden i Nordby
Uldsnedkeren i Sønderho
Lorentsens i Sønderho
Pris: 225 kroner

Fanø Kunstmuseum byder på strik og keramik

Blik på Fanø er en udstilling i udstillingen med arbejder af Lotte Kjær og Helle Bovbjerg

Hent artiklen fra avisen som PDF her

KULTUR – Normalt er der fernisering med reception, når der åbner en ny særudstilling på Fanø Kunstmuseum i Sønderho.
Tirsdag den 6. september prøvede museet imidlertid noget nyt.
”Dette er en åbning på en hverdag, ikke en reception. Det er i anledning af de kommende strikkedage i Sønderho. Vi kom for sent til at være med i Fanø Strikkefestival, men så gik Kirsten Weisberg og jeg i gang med at søge frivillige til at lave noget her,” fortalte museumsformand Birgit Knudsen.
Museets bidrag er udstillingen Blik på Fanø, der løber til 25. september samt tre kunstnermøder. Keramiker Helle Bovbjerg og tekstilkunstner Lotte Kjær var til stede ved åbningen. De fortalte, at de var glade for at kunne eksperimentere lidt mere, end de plejer, at der var en god dynamik i at være to, og at de faktisk også – da de jo er kunsthåndværkere – har produceret værker, der kan købes i museumsbutikken.
Lotte og Helle præsenterer nyfortolkninger over eksisterende værker fra museets samling.
De arbejder i krydsfeltet mellem tekstil og keramik. I udførelsen af værkerne integrerer de deres egne indtryk fra Fanø og de bærende temaer fra museets samling: Natur, folkeliv og skibsfart. Helles kaffestel med en meget dominerende kaffekande i stentøj var tydeligt en hilsen til fortidens kaffeslabberaser i Sønderho. Sjov er også det tekstilklædte bord.
De tre afholdes kunstnersamtaler afvikles den 15., 16. og 17. september fra klokken 10 til 11. Billetter kan købes i museumsbutikken.
Man kan blive klogere, hvis man følger linket til strikkedagene på soenderho.dk.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Ny LAG for Fanø og Varde fik bestyrelse

Afstemningen tog så lang tid, at mørket faldt på, inden vi kunne få taget et billede af den ny bestyrelse for den ny LAG. Foto: Fanø Posten

Stor interesse for LAG Fanø-Varde på meget velbesøgt borgermøde i Strien

Hent artiklen fra avisen som PDF  her

UDVIKLING – Efter Fanøs nok mest indviklede afstemning nogensinde fik den ny LAG Fanø-Varde valgt en bestyrelse. Det skete på den ny LAGs stiftende generalforsamling den 30. august på Strien i Nordby. LAG står for Landdistrikts Aktions Gruppe. Hvert femte år skal der stiftes en ny LAG.
Ikke færre end 70 borgere fra begge kommuner deltog i mødet, og der var kampvalg om pladserne. Fra Fanø blev Morten Stendevad, Andrijana Brinch, Kim Fischer, Gitte Bang og Knud Erik Larsen valgt, sidstnævnte som suppleant. Fra Varde blev Dorthe Graugaard, Torben Haahr, Anita Utoft, Claus Brink og Knud Lykke valgt, sidstnævnte som suppleant. Formand blev Preben Friis-Hauge, udpeget af regionen.
Sofie Exner Koch sidder der også som udpeget af Fanø Byråd, det samme gør Holger Grumme Nielsen, der er udpeget af Varde Byråd.
LAG Fanø-Varde skal hvert år uddele 2,5 millioner kroner fra EU til udviklingsinitiativer i de to kommuner. Men først skal bestyrelsen lægge en strategi for sit arbejde.
Her er eksempler på det, den gamle LAG har givet støtte til: Rindby Forsamlingshus har fået 125.000 kroner til omfugning og klimasikring, Fonden Gamle Sønderho har fået 110.000 kroner til at reparere krøjeværket på Sønderho Mølle, så møllen fortsat kan male mel, Fanø Mikrobageri ApS har fået 217.250 kroner til bageri og café, og Haven Fanø har fået 111.000 kroner til overdækning i haven samt optimering af køkkenområdet.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Steppehøgen – papirflyveren fra de russiske stepper

Hent artiklen fra avisen som PDF her

VADEHAVETS FUGLE – Med de markante østlige vinde, der har blæst de seneste mange uger, optræder igen i år en af de virkeligt smukke fugle, steppehøgen, på Fanø. Normalt ligger steppehøgens efterårstræk sydpå øst om Danmark fra de russiske stepper og til Afrika syd for Sahara. Men østlige vinde i Europa skubber den ud til den yderste vestlige kant, hvor Fanø ligger lige på trækruten. Således har to steppehøge indenfor den seneste uge kortvarigt opholdt sig på Fanø – begge fundet af Fanø Fuglestation og iagttaget mindre end en halv time, hvorefter de er trukket sydpå. Fuglen er nu årligt på Fanø, typisk sidst i maj på nordtrækket og sidst i august til september.

steppehøg han

En lidt ældre han-steppehøg.

Steppehøgen er det prominente medlem af kærhøgegruppen, der har tre andre medlemmer – blå kærhøg, rørhøg og hedehøg. Steppehøgen er sammen med hedehøgen de mindste med en længde fra næb til halespids på under en halv meter og et vingefang lige over en meter. Den udvoksede han er kridhvid med en sorte kile i hånden, og hunnen er bleg brun, mens ungfuglene er umiskendelige med en distinkt hvid halskrave mod sort kant – den såkaldte ’boa’. Fra dens episke flugt med pludselige dybe fald, når den lokaliserer en gnaver eller småfugl under sig, har den også fået kælenavnet ’papirflyveren’. Men dens glid gennem landskabet giver også associationer til en papirflyver.


En ungfugl med sin varme cognacfarvede underside blev observeret sidste torsdag lige ud for Sønderho, og søndag blev en gammel han fundet ved Fanø Vandværk. Men du kan stadigvæk nå at se denne skønhed, da efterårstrækket og de østlige vinde nok fortsætter et par uger endnu.Steppehøgen er blevet stadig mere hyppig i Danmark, hvilket også kan skyldes at dens yngleområde konstant breder sig mod vest fra de russiske stepper, og ynglefund i Finland og Sverige er konstateret, og den har tidligere forsøgt i det nordvestligste Tyskland. Så i en ikke fjern fremtid må vi nok forvente, at steppehøgen bliver en ny dansk ynglefugl, og så er Fanø sammen med den øvrige del af Nationalpark Vadehavet et godt bud på det første sted.
Hvis du gerne vil se en steppehøg, så kontakt Fanø Fuglestation på 20 10 87 17, så kan vi hjælpe dig.

Tekst og foto: Søren Brinch
Redigering: Finn Arne Hansen

Fanø Posten 10. september 2022

Læs avisen som e-paper her

Læs bl.a. om:

 • Veludført Vesterland – festivalen har fundet sin rette form
 • Fanø Sparekasse har godt drift, men et stort minus på obligationerne
 • Fanø Kommune skal finde 13 millioner kroner ved budgetlægningen
 • Ny bog om 100-årige Rebekka
 • Esmark støtter Nordby Wooldays
 • Kunstnermøder på Fanø Kunstmuseum i anledning af Sønderhos strikkedage
 • 23 nye lejeboliger på Haralds Toft
 • Sommerhus til 10 millioner kroner solgt på otte uger
 • Jazzbal i Strien med Hede Hule Hot Hot fredag den 16. september
 • Mød en psykopat i Kaffehuset 4. oktober
 • Kun hvert 25. sommerhus på Fanø bruges til helårsbeboelse
 • ANNONCE: SuperBrugsen har altid Mad2Go – lige til at spise
 • ANNONCE: EDC har to nyheder og en markant nedsættelse på et traditionelt Nordby-hus
 • ANNONCE: Wooldays by Fanø Strikkefestival fra 15. september
 • Det sker på Fanø – med hele festivalprogrammet for Godtfolk lørdag
 • Vadehavets fugle: Steppehøgen er på Fanø!
 • Stor interesse for at komme i den ny LAGs bestyrelse
 • Forlænget frist for at komme til workshop og Helhedsplan for Rindby Strand og ankomsten til Fanø
 • Leder: En rig ø med en tom kommunekasse

– og smule mere!

Vært- eller værtinde-gaveidé fra Klub Vadehavet:

Den ny udgave af Fanø Dagbog!

Fanø Dagbog

Christel Seyfarth med genudgivelsen af Fanø Dagbog. Der er trykt 1000 styk. Den koster 349 kroner plus evt. levering.

Prisen for den flotte fotobog af Ole Joern, Christel Seyfarth og Kis Sharasuvana med skønne Fanø-kvinder i originale dragter er 349 kroner inklusive moms, uden bytteret, kontant eller MobilePay. Vi leverer selv gratis direkte til adresser på Fanø, afhentning i Nordby kan også aftales. Skriv til mail@fanoeposten.dk og bestil. En sms til 42 41 09 99 er også en mulighed. Telefonisk bestilling ønsker vi helst ikke, da vi er meget på farten. Floraen i Marbæk af biolog Carsten Mathiasen er på tilbud til 150 kroner mod tidligere 350 kroner.

Vi sælger også Frans Buchs velskrevne erindringer med et fyldigt kapitel om Fanø i perioden 1894-1900 for 275 kroner plus levering, hvis det er udenfor Fanø. Den fås måske også i Fanø Boghandel.

Husk: Kryds og tværs-løsningen kan sendes som et foto til mail@fanoeposten.dk. Men postkassen på Hovedgaden 75 i Nordby er der stadig. Der må indsendes én løsning pr. husstand.

Top