Kuldeflugt over Fanø og Vadehavet

Pludselig kulde og megen sne i Tyskland fik mange fugle som disse bramgæs til at rejse tilbage til Vadehavet.

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

VADEHAVETS FUFLE : Et meget spændende naturfænomen har på det seneste ramt Nationalpark Vadehavet, og vi har faktisk fået det godt og grundigt dokumenteret på Fanø Fuglestation. Kuldeflugt, kuldetræk og mange andre ting kaldes fænomenet, hvor fugle i deres adfærd kan udvise det modsatte af det forventede efter årstiden. Det kan også forlænge det allerede pågående og måske afsluttede trækmønster, fordi der sker en radikal og pludselig nedkøling af landjorden. Kort fortalt betyder det, at fugle søger væk fra kulde med is og sne, fordi det begrænser mulighederne for at fouragere. Uden mad et sted må man finde den et andet sted.
Fanø Fuglestations metodefaste og standardiserede daglige træktællinger blev ganske udfordret først i december, da kulde og sne lagde sin vinterhånd over Fanø og resten af landet. Fugletrækket i sin slutfase i efteråret stoppede næsten, men det var kun en sandhed med modifikationer. Trækket begyndte faktisk at gå mod nord og ikke mod syd, som er normalen om efteråret. Årsagen skal søges et par hundrede kilometer sydpå, hvor en stor del af Tyskland var ramt af et kraftigt temperaturfald med følgeskab af sne i rigelige mængder. Dette gjorde, at de senest gennemtrækkende arter som fjeldvåger, blå kærhøge, sølvhejrer og gæs pludselig vendte om over Tyskland og den sydlige del af Vadehavet og søgte tilbage til de varmere områder, de lige var trukket igennem på deres rejse sydpå.

Fjeldvåge over Fanø. Copyright: Søren Brinch

Også fjeldvåger som dette flotte eksemplar fik nok af kulden sydpå og kom tilbage.

Derfor sås adskillige af disse arter trække nordpå over Høneklitten i dagene fra den 2. december, mens der samtidigt i luften var få andre arter som sangsvaner og drosler, der samtidig trak sydpå uden at vide, hvad der ventede dem. Det var meget spændende at være tilskuer til under de daglige træk-tællinger.

Sølvhejrer. Copyright: Søren Brinch

To sølvhejrer fik også nok af kulden og fødemanglen i Tyskland og vendte næbbet om.

Fænomenet kuldeflugt vil med mere varme somre i Sydeuropa med tiden kunne suppleres med varmeflugt, hvor vi vil opleve fugle fra Centraleuropa og Middelhavet i højsommeren søge nordpå for at komme væk fra den stadigt forøgede varme, der på samme måde som kulde besværliggør eksistensen for mange fugle. Fugle har vinger, og derfor har de en mobilitet, der er mange gange større end andre dyregruppers. Den mobilitet skaber en tilpasningsdygtighed, der vil bringe helt nye fuglearter til Danmark som ynglefugle, hvilket blåhals, stylteløber og andre spændende arter allerede har vist. Andre kommer til, og det vil vi følge på Fanø Fuglestation, ligesom vi følger trækket, uanset hvilken vej det går.

Tekst og foto: Søren Brinch

Relaterede artikler

Top