Sæt kryds ved Havørnens Dag 25. februar

Hent den originale artikel som PDF her

VADEHAVETS FUGLE – Fanø Fuglestation har de seneste otte år hvert år afviklet masser af ture med havørne på menuen, og på Ørnens Dag har vi vist glade og imponerede mennesker Den flyvende dør, som den kaldes. Det fortsætter vi naturligvis med, selvom der lige nu er færre havørne på Fanø end før, men de er her.

Havørn over Fanø: Foto: Søren Brinch, Fanø Posten.

Havørne, der har vingefang på op til 2,5 meter, kaldes flyvende døre. Ørne med vingefang på omkring en meter, kaldes flyvende havelåger.

Havørnen vendte i 1998 tilbage som Dansk ynglefugl efter målrettede indsatser fra Dansk Ornitologisk Forening. Antallet af ynglepar var i 2022 161 par. Men fugleinfluenza og sandsynligvis også andre faktorer bragte i 2023 antallet ned på 149 par, hvoraf kun 104 par fik æg og unger.
Det er helt naturligt at de fleste arters populationer fluktuerer, det vil sige, at de går op og ned. Pandemier i naturen kan ikke som hos mennesket bremses med vaccine og isoleringsstrategier. Mennesket har til forskel fra naturen videnskaben, mens naturen må leve med genetisk udvælgelse, der betyder, at de svageste individer går tabt, inden flokimmuniteten indtræffer. Dog ser vi fra adfærdsstudier, at syge individer søger bort fra flokken.

Europas næststørste ørn
Havørnen er Europas største ørn efter kongeørnen, og den ses dagligt i Nationalpark Vadehavet med op til 40-100 fugle, når de før solnedgang flyver til overnatningspladsen i Fanø Klitplantage.
Vingefanget, der ligger mellem 2,2 til 2,5 meter, er imponerende, og de største hunner er virkelig imponerende. Når vi har dem i Vadehavet, skyldes det at området er leveringsdygtig i alt det havørnen kan lide: Mad, ro og storslået natur uden elledninger og vindmøller.

Havørn over Fanø. Foto: Søren Brinch.

Havørne er ådselædere og er gode til at rydde op i naturen. De er ikke kræsne. Men der jager også, for eksempel velvoksne gæs.

Havørne er ådselædere og tager alt fra døde sæler og fisk til marsvin og hjorte, der ligger i naturen. Men de tager også gerne levende dyr som især gæs og skarver. At opleve havørnen jage en gås er en prægtig forestilling, hvor havørnen med sit store vingefang virkelig skal vise sig fra sin mest agile side, når gåsen for at undgå døden kaster sig i lodrette fald og dramatiske sidekast. Jagten bliver ofte pænt langvarig på grund af forskellene i størrelse og manøvredygtighed, og det er virkelig et af naturens dramaer, du skal opleve.
Hvis du vil med ud, og nyde ´Majestæten´ i smukke omgivelser, så følg med på Fanø Fuglestations facebookside for eksakt tidspunkt og mødested for det, vi kalder Havørnens Dag, søndag den 25. februar. Her tilmelder du dig også.
For at optimere sandsynligheden for at se flest mulige havørne tættest muligt på, kan vi først offentliggøre detaljerne et par dage før. Vind og vejr og meget mere ændrer deres flyveruter, både når de flyver fra ´soveværelset´ til ‘spisestuen´ og omvendt. Link: facebook.com/groups /224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch

Top