Rederi-direktør ønsker ikke færgedialog i avisen

FÆRGEFART – Rederiet Færgen ønsker ikke – via Fanø Posten og dermed overfor borgerne på Fanø – at svare på den kritik, borgmester Erik Nørreby har rejst af, at motorbåden ’Sønderho’ nu er indsat på flere afgange mellem Esbjerg og Fanø, mens den ene af de to bilfærger ligger ved kaj i Esbjerg.

Det meddeler forretningsudviklingschef, Kim Riis-Sørensen på vegne af rederiets kommercielle direktør, Jørgen Jensen.

”Jeg skal gøre opmærksom på, at Jørgen Jensen ikke har kommentarer til Fanø Posten, da dette er en dialog vi fører med Fanø kommune,” hedder det i en mail til avisen fra Kim Riis-Sørensen.

Så vidt Fanø Posten erfarer, er rederiet dog ikke til sinds at imødekomme borgmesterens kritik. Som en del af korrespondancen mellem rederiet og Erik Nørreby skriver direktør Jørgen Jensen i et brev, dateret den 25. oktober, at FanøFærgen ikke umiddelbart planlægger, at der sejles fast med to bilfærger om morgenen og om aftenen i lavsæsonen, samt at passagerfærgen ’Sønderho’ kun kan bruges i nødstilfælde.

I sin kritik peger Erik Nørreby på, at ’Sønderho’ ikke er indrettet til handicappede. Desuden er der kun plads til et begrænset antal cykler, hvilket har ført til, at kommunen har modtaget flere negative henvendelser fra pendlere.

Borgmesteren anker desuden over, at indsættelsen af ’Sønderho’ har ført til stigende ventetider for bilister ved færgelejet i Nordby. Det rammer nemlig ikke mindst håndværkere og leverandører med ærinde både til og fra Fanø. I det hele taget betegner Erik Nørreby sejladsen med motorbåden som uacceptabel og mener, at den kun bør benyttes i yderste nødstilfælde.

Fanø Kommune har tidligere undersøgt mulighederne for at få færgedriften sendt i udbud – eventuelt for selv at overtage driften. Det har vist sig at være en vanskelig affære, men på et offentligt vælgermøde har Erik Nørreby netop peget på muligheden for at bruge færgelovens bestemmelser om ’samfundsmæssig begrundet færgefart’. Det vil betyde, at Fanø Kommune selv kan stå for driften, som tilfældet er på Læsø, Samsø og Ærø.

”Her er de rigtigt glade for, at de har deres egen færgedrift. De bestemmer fuldstændig selv struktur og priser samt hvornår færgen skal sejle,” mener Erik Nørreby.

Tags

Relaterede artikler

Top