Leder: Grumset sigte i havnesagen

Hvis Esbjerg Kommune skulle føle sig både misforstået, overfortolket og dæmoniseret i sagen om udvidelse af Esbjerg Havn, har man kun én at takke: Esbjerg Kommune.

Nu lykkes det igen at spæde til den udbredte skepsis på Fanø og bekymringen for, om det hele nu også foregår efter bogen. Spørgsmålet er ellers enkelt nok: Skal der ofres et stykke af Natura 2000-området med særlig beskyttelse for at få plads til udvidelsen?

Borgmesteren siger ét – hans forvaltning siger det stik modsatte i et høringssvar. I et helt klart sprog, der ikke kan misforstås, medmindre man er ordblid.

Så der er vel to mulige forklaringer: Enten har man ikke styr på, hvad man laver. Eller også forsøger man nu at tilpasse forklaringen til virkeligheden. Så kan den enkelte læser selv overveje, hvad der er værst.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen er en redelig politiker, der passer sit job og gør det, han er valgt til: At varetage Esbjerg Kommunes interesser, bl.a. ved at sikre udvikling og vækst i Danmarks Energimetropol. Det har alle glæde af – også på Fanø.

Indtil andet er bevist, kæmper han jo bare af et godt hjerte for dét, der set fra Esbjerg-siden er en god ide.

Men han har måske arvet en sag, der var tænkt som en ‘done deal’, tromlet igennem med den tidligere kultur på Esbjerg Rådhus, man pænt sagt kunne kalde afbureaukratisering. Der er naturligt nok tætte bånd mellem kommune og havn, som var forgængerens hjertebarn. Men Frost grumser også selv vandene ved skiftevis at parere med, at det jo er havnen, der søger om udvidelse, og skiftevis selv kæmpe med næb og kløer for, at det skal lykkes.

Det kan jo også være, at det uheldige høringssvar bare er en banal, menneskelig fejl. Herregud.

Men det kan jo ikke være gammel tekst, der spøger i svaret, for Esbjerg Kommune hørte først om havne-udvidelsen for nylig. I hvert fald ifølge den officielle forklaring. Ironisk nok er høringssvaret dateret den 18. december 2017 – samme dag, som byrådet endelig godkendte Esbjerg Kommunes nye kommuneplan, der ikke nævner ét ord om havneudvidelsen.

Omvendt bekræfter forvaltningen, at ønsket om nye Natura 2000-grænser er kommet via input fra Esbjerg Havn. Men der findes angiveligt ikke èn stavelse i systemet med argumenterne for en flytning.

Og hvis etape 5 og 6 ligger indenfor grænserne, hvad er det så for nogle udvidelser, der tænkes på? Det kan konspirationsteoretikerne selv snitte videre på, hvis de frygter, at naturværdierne vil blive presset af ‘salamitaktik’ i fremtiden.

Det lader til, at man på alle måder vil skære nogle hjørner ud fra et i øvrigt helt legitimt hensyn til havneindustrien. Men faktum er, at de logiske brister står i kø.

‘Two men say they’re Jesus – one of them must be wrong’, som Dire Straits synger. I øvrigt i en sang med titlen ‘Industrial Disease’.

Relaterede artikler

Top