Redaktør arkiv: Kurt Henriksen

Ny redaktør på Fanø Posten

REDAKTØR – Journalist Finn Arne Hansen (59) er fra 15. januar tilknyttet som ny redaktør på Fanø Posten. Samme dag flytter han fra Aarhus-området til Nordby, og han glæder sig til at lære Fanø nærmere at kende – hele øen rundt.

“Jeg har tidligere med stor fornøjelse arbejdet som lokaljournalist på Fyn gennem mange år og ser frem til at vende til journalistikken og komme tæt på læsere og kilder igen,” siger Finn Arne Hansen.

Siden 2007 har han arbejdet med kommunikation, dels som pressechef hos Bilpriser.dk, dels som selvstændig og senest som kommunikationskonsulent hos PR-bureauet Epicent i Aarhus.

Finn Arne stammer oprindeligt fra Skanderborg, er single og har to voksne døtre. Fritid har der ikke været så meget af de senere år, men nu pønser han på at komme igang med at spille badminton igen, og han har også tidligere været en ivrig motorcyklist.

Foreløbig vil han dog fokusere kræfterne på den videre udvikling af Fanø Posten – tag rigtigt godt imod ham!

 

Leder: Julefred på ønskeøen

LEDER – Med jul og nytår lige om hjørnet falder det  naturligt at kigge både tilbage og fremad med fromme ønsker for det nye år.

Den første del ordner vi på midtersiderne af denne avis, så på denne plads kan vi tage et par punkter fra ønskesedlen set fra denne stol. Fanø er jo et fantastisk sted at opholde sig og drive forretning – og ind i mellem også fantastisk trættende…

Når man hverken er indfødt eller tilflytter, er det  første indtryk den varme åbenhed, der gennemsyrer hele øen. Man mærker, at her er et lille samfund, der gennem mange generationer har orienteret sig mod omverden og mødt alle med åbent sind.

Næste slående indtryk er det fantastisk store engagement, rigtigt mange viser i lokalsamfundet. Den gamle sandhed, at ’kommunen er os alle sammen’, gælder mere end noget sted på Fanø og hurra for det.

Men det positive indtryk bliver nogle gange mikset med bagsiden af medaljen. Stort engagement kan jo også kamme over i noget mindre heldigt, når folk virkelig går op i sagerne. Og i et lille samfund, hvor alle er tætte – både geografisk og i mange relationer – kan der hurtigt gå personfnidder i uenigheder.

For en seriøs og uafhængig lokalavis er det en del af arbejdet og hele grundlaget at beskrive den lokale virkelighed – på godt og på ondt. Både gode nyheder, knapt så gode nyheder – og konflikter. De fleste forstår, at vi bare beskriver virkeligheden, som den er – ifølge nogens mening efter fattig evne, men det er helt fair.

Hvis noget går mindre godt, så beskriver vi det – hvis noget er virkelig vigtigt for hele det lille samfund, så beskriver vi det ekstra grundigt.

Det gør vi vel vidende, at der vil være historier, som nogle interessenter hellere vil lægge i graven end i spalterne. Og det gør vi i bevidsthed om, at nogle ikke kan eller vil forstå vores rolle – eller egen rolle i en åben og moderne verden. Fanø er ikke længere noget beskyttet værksted – heller ikke på mediesiden.

Men skyd ikke på budbringeren. Vi skriver bare, hvad der sker, og hvad vi måtte have af holdninger i en sag,
vil fremgå på denne plads. Og uanset hvad fremtiden bringer, håber vi, at Fanø Posten fortsat hverken kan eller vil garantere fred i vor tid.

Men det må gerne blive mindre personlig og mere saglig uenighed, vi beskriver. Gå til vaflerne, men husk at tackle rent – især på de asociale ikke-medier.

De er den største trussel mod alle seriøse debatter og seriøse medier, og skadens omfang viser sig først for alvor, når det er for sent.

Fredelig Jul og Godt Nytår!

Arbejdsgruppe knokler med at få en go’ gammel, lokal taxa igen

Kunderne og erhvervslivet sukker efter en rigtig taxaløsning, og en arbejdsgruppe knokler for lokal løsning – men det er ikke ‘bare lige’…

TAXABETJENING – Chancerne for at få en taxa er enten meget lovende eller lige så små som nytårsaften ved midnatstid – alt efter, hvordan man ser på sagen. Det er status i skrivende stund på arbejdet med en ny, lokal taxaløsning for Fanø.

En arbejdsgruppe knokler lige nu på at stable en løsning på benene, hvor hele kommunens kørsel og den almindelige taxakørsel samles hos én lokal vognmand på Fanø. Altså en tilbagevenden til ’de go’e gamle dage’ før kommunens visiterede kørsel med bl.a. patienter og handicappede blev skilt ud.

Al kørsel skal samles

”Vi arbejder med en model, hvor al offentlig betalt kørsel bliver lagt over til en lokal vognmand, så vi kan få tre taxaer på gaden,” siger Erik Nørreby, som udover at være viceborgmester også er medlem af den lokale arbejdsgruppe for en ny taxaordning.

”Mange af de små ordninger – f.eks. handicapkørslen kan ret hurtigt flyttes over. Det samme kan siges om vores nye telebus, der ikke fungerer helt efter hensigten. Hvis den skal dække de huller, der er i dag, kræver det en årlig tillægsbevilling på 670.000 kr. i årlig drift.”

Arbejdsgruppen holdt sit første møde 8. november, og i sidste uge fik byrådet sin første orientering, ligesom der har været møde med politikerne igen denne uge. Gruppen blev stiftet efter det store borgermøde, som ældresagen arrangerede i oktober (se faktaboks nederst).

”Der kom jo ikke så mange byrådsmedlemmer til mødet, så jeg blev del af det. Jeg har jo også lidt viden om det og er selv erhvervsdrivende med en interesse i, at der er gang i hjulene,” forklarer Erik Nørreby om sin egen rolle i arbejdsgruppen.

”Det hele hænger jo sammen – jo mere gang i den, jo flere penge tjener virksomhederne. Vi har fremgang i indbyggertallet og en pæn vækst i turismen, så der burde være bund under taxakørslen. Med flere og flere ældre på Fanø vil de kommunale udgifter til kørselsordninger alt andet lige stige – det understøtter jo så også taxaordningen. Og de udgifter hænger kommunen jo på uanset hvad,” påpeger Erik Nørreby.

Erhvervsliv bakker op

Han oplyser, at der er god opbakning fra erhvervslivet – inden, man for alvor er kommet ud med ideen. Der er tilsagn om 235.000 kr. i ’starthjælp’, dels som éngangsbeløb, dels som årlige bidrag i form af reklame på bilerne.

Arbejdsgruppen har også en lokal interesseret, der er parat til at etablere sig som vognmand, hvis det hele falder på plads.

”Hvis forholdene er rigtige, så er jeg klar, og jeg er også villig til at binde mig fire år frem til 2022. Men indtil vi ved, om vi er købt eller solgt, vil jeg helst ikke stå frem,” siger den interesserede, som Fanø Posten har været i kontakt med.

Det er en person med erfaring fra lokal taxakørsel og en del anden erhvervserfaring. Med politiker-kasketten på er Erik Nørreby for sin part klar til at spole beslutninger tilbage, som han selv har været en del af, for at bane vejen for en lokal vognmand.

Gik ikke som forventet

”Vi må bare erkende, at det gik ikke helt, som vi havde forventet. Uanset hvad man siger fra kommunens side om telebussen, så fungerer den jo ikke efter hensigten. Det siger også sig selv, at én bil ikke kan gøre det hele. Hvis vi får tre taxaer på gaden – to otte-personers og en fire-personers – så får man meget mere fleksibilitet, og de få gange, der skal køres 10-16 personer, kan de jo køres i to biler. To af de store taxaer har endda plads til to personer mere end telebussen,” påpeger Erik Nørreby.

Er forudsætningen, at hele den kommunale kørsel flyttes ’hjem’ til en lokal vognmand?

”Ja – før eller siden. Hurdlen er den visiterede kørsel, hvor vi lavede femårig kontrakt sidste år. Alt efter, hvad det koster at komme ud af den, kan det jo godt være, at det er bedre at betale et engangsbeløb i stedet for måske 670.000 kr. årligt i ekstraomkostninger. Vi har fået at vide, at det koster små 400.000 kr. at komme ud af kontrakten,” siger Erik Nørreby.

Uenighed om regning

Der er dog delte politiske meninger om, hvorvidt det kan gøre det (se nedenfor) – og hvorvidt man skal gøre det – hvis der kan samles politisk flertal for at træde ud af kontrakten med Esbjerg Taxa.

 

Erhvervs­livet præger arbejdsgruppen

Gruppen, der arbejder for en lokal taxaløsning, består af:

  • Hanne Thyssen, Danibo
  • Lone Müller Sigaard, Wedding Island
  • Kirsten Poulsen, Ældresagen Fanø
  • Hans Mathiasen, Fanø Brugsforening
  • Sanne Juul Jensen, Kellers Badehotel
  • Gitte Thiesen, Victorias Palace
  • Erik Nørreby, EDC Fanø

 

Sten på vejen for lokal taxavognmand

PAKKELØSNING – En ’hjemflagning’ af den kommunale kørsel til en ny, lokal taxavognmand er ikke ’bare lige’. Det pointerer både borgmesteren og udvalgsformanden i sagen, selvom der er politisk velvilje bag tankerne fra den lokale arbejdsgruppe.

Så det er stadig et åbent spørgsmål, om det overhovedet kan lade sig gøre, hvis man i øvrigt bliver politisk enige.

”Det er lidt svært at svare på endnu, for der er så mange ting, der stadig skal undersøges og afklares,” siger borgmester Sofie Valbjørn (AL).

”Grundlæggende ser jeg med håb og optimisme på det, men der er stadig uklare punkter – både i forhold til bevillinger og hvilke modeller, der kan lade sig gøre i forhold til kontrakten med Esbjerg Taxa. Det gælder også spørgsmålet om at sikre kollektiv trafik med det høje serviceniveau, vi har skabt ved at tage det hjem fra Sydtrafik. Så jeg synes stadig, vi er i et felt, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi får alle ender til at nå sammen.”

Efter et nyt møde med politikerne i tirsdags fik arbejdsgruppen nogle spørgsmål med hjem at arbejde videre på og nogle pejlinger om, hvad byrådet vil have fokus på.

”Det store spørgsmål er jo kontrakten med Esbjerg Taxa om den visiterede kørsel. Hvad er mulighederne for at komme ud af den kontrakt? Vi kan jo ikke bare træde ud af den uden saglig grund – det gør det selvfølgelig ikke nemmere,” siger Sofie Valbjørn.

Kræver frivillig aftale

”Hvis vi skal ud af kontrakten, skal det bero på en frivillig aftale med Esbjerg Taxa – det er den vurdering, vores jurister har.”

En anden sten på vejen er den kollektive trafik, bl.a. den nye telebusordning med dør-til-dør kørsel.

”Arbejdsgruppen har lagt op til at rulle noget af det tilbage, for at den ikke skal blive en konkurrent til taxa. Men vi skal jo ikke lave en dårlig kollektiv løsning for at få en taxa – omvendt skal vi også sikre, at det kan hænge sammen for en taxavognmand. Vi har ikke en løsning endnu, men vi er i dialog og prøver at tænke kreativt,” oplyser Sofie Valbjørn.

Men telebussen var jo et delvist svar på manglende taxa?

”Det har det delvist været, men det har jo også været en tidligere løsning, som mange borgere har været rigtig glade for. Og så er der nogle politiske overvejelser, hvor nogle af os i byrådet er stærk fortaler for en stærk kollektiv trafik. Men selvom jeg vægter den grønne dagsorden højt, er jeg med på, at mange borgere og turister ønsker sig en taxa.”

Kontrakter skal holdes

Formanden for Erhvervs-, Natur og Teknikudvalget peger på både juridiske og principielle grunde til at overholde kontrakten.

”Efter vi har fået Esbjerg Taxa på banen, er der jo kommet ro og tryghed på dét, der er kommunens opgave – det fungerer bare. Så stor anerkendelse og tilfredshed herfra med dét, de leverer,” understreger Christian Lorenzen (K).

”Det betyder så også, at vi ikke har nogen saglige grunde til at opsige kontrakten, og så blæser bodens størrelse for opsigelse i vinden. Worst case handler det om hele kontraktsummen i perioden. For konservatives vedkommende har vi også den principielle holdning, at kontrakter er til for at blive overholdt. Man opsiger ikke kontrakter uden videre – slet ikke med folk, der gør det godt. Og det er rigtig, rigtig uheldigt, at nogen byrådspolitikere er gået i byen med historier om, at de her kontrakter kan man jo bare komme ud af uden de store
omkostninger.”

Fuld skrue på arbejdet

Så de nævnte ca. 400.000 kr. holder ikke?

”Det er kun, hvis man har saglige grunde – ellers er det helt andre forhold, der er i spil. Vores rådgiver har tidligere fastslået, at der ikke er saglige grunde,” påpeger Christian Lorenzen.

Han ser dog generelt positivt på arbejdsgruppen og mulighederne, trods kontraktbindingerne.

”Men det er ikke det eneste scenarie, man arbejder med, så det her får fuld skrue – alle ønsker jo en løsning, hvor vi kan få en eller flere taxaer på gaden.” lover Lorenzen.

“Jeg vil slet ikke foregribe en eventuel mindelig snak med Esbjerg Taxa om en løsning, men vi holder alle muligheder åbne.”

 

Uddybning af Sønderho Havn sættes i gang 19. december

Denne specielle flydende amfibie-gravemaskine skal udføre arbejdet med uddybning af sejlrenden til Sønderho Havn (Foto: Nr. Nebel Entreprenørforretning).

UDDYBNING – Projektet har været mange år undervejs, og pludselig så det ud til at skulle koste endnu et ekstra år. Men som et rigtig juleeventyr ser det alligevel ud til at ende godt for uddybning af sejlrenden til Sønderho Havn.

I første omgang var der indbudt til borgermøde 5. december med orientering om projektet, men det blev aflyst to dage før, da der var opstået knas med det tunge materiel.

Nr. Nebel Entreprenørforretning, der har vundet kontrakten, ventede på levering af et specielt, 400 meter langt spulerør som sammen med en flydende amfibie-gravemaskine er vigtig hardware i arbejdet. Forsinkelsen kunne betyde, at projektet ikke længere kunne afsluttes i en enkelt vinterperiode, som Kystdirektoratet har krævet i sin tilladelse.

Derfor anbefalede Sønderho Havn Støtteforening, at igangsætningen blev udskudt til efteråret 2019, men forleden kom der så godt nyt i sagen.

”Pludselig var spulerøret der alligevel, så nu kan entreprenøren gå i gang,” lød kontrabeskeden så forleden fra en glad og lettet formand, Anders Bjerrum fra Sønderho Havn Støtteforening.

Når røret er landet, kan gravkoen komme på vandet. Det sker med første officielle spadestik onsdag den 19. december kl. 11, hvor alle er velkomne på Frits Brinch & Sønners plads på Gammeltoft Vej i Sønderho – medbring evt. kikkert.

Støtteforeningen venter, at gravearbejdet varer frem til ultimo februar 2019.

 

Vinterbadefestival skydes i gang 31. januar

Borat-‘mankini’ behøver man ikke, og alle er velkomne til første kolde skridt i en ny Fanø Bad-event.

BOBLEBAD – Nytårsaftensdag den 31. januar er der liv i kludene – eller måske ingen klude – ved Fanø Bad, når de første kolde  skridt til en vinterbadefestival skydes i gang kl. 11.

Som så ofte før, når der sker noget ved Fanø Bad, har indehaver Kurt Nielsen fra Ny Form en finger med i spillet som initiativtager til arrangementet.

”Vi skal have gang i nogle aktiviteter, og vinter-badning er jo en af de ting, som mange dyrker. Vi ser andre steder, at man holder den slags arrangementer med stor succes – f.eks. i Søndervig, hvor man mener, der var omkring 1700 badende sidste år,” siger Kurt Nielsen.

”I år markerer vi bare, at vi starter det. Men det skal jo gerne udvikle sig til en egentlig vinterbadefestival, så folk kommer her alene af den grund, og Fanø kan få noget ud af det udenfor højsæsonen.”

Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig i Ny Form butikken ved Fanø Bad, hos Danibo eller via mail til adressen fanoe@ny-form.com senest 1. juledag. Armbånd for tilmeldte kan afhentes hos Ny Form fra 27. december.

”Bemærk, at det er gratis med champagne og østers for tilmeldte – også for dem, der bare kigger på – og vi har også husket børnene,” siger Kurt Nielsen.

Første mårhund fundet på Fanø

INVASION – Peter Michélsen fra Ren Strand Fanø finder lidt af hvert på sine strandpatruljer, og nu har han også fundet en mårhund ved ’Hønen’ på Sønderhos sydstrand.

Det er – så vidt vides –første gang, det lille rovdyr er set her på øen, men det bliver næppe den sidste.

”Det er højst sandsynlig én, der har været på vej herover og er blevet fanget af tidevandet og druknet. Men selvfølgelig kommer der flere på et tidspunkt, og det er en bandit at få herover,” siger Michael Roug, som – udover at være købmand hos Tempo Spar – er aktiv jæger. Han fik et kig på dyret og er ikke den store fan af den nye gæst.

”De tager æg, yngel – alt! Ræven er også en bandit, men slet ikke samme stil som mårhunden. De kan svømme langt, og det er en meget invasiv art, så der vil helt sikkert komme nogen levende i land,” vurderer Michael Roug.

“Mårhundene er ikke så store, men de er meget hidsige, så der skal en stor, barsk hund til at nakke sådan én.” 

Storetoft åbnes igen for bilkørsel 7. januar

VEJÅBNING – Efter mange år med lukning på midten, genåbnes Storetoft 7. januar igen for gennemkørende biltrafik. Det sker efter længere tids politisk debat og undersøgelser af de trafikale forhold.

Der rykkes rundt på skiltene med bymæssig bebyggelse, så der er ikke er tvivl om 50 km/t begrænsning på den smalle vej.

Forvaltningen og politiet vurderer, at vejens bredde i sig selv vil have en hastighedsdæmpende virkning. Desuden opsættes advarselsskilte med farlige vejsving for at dæmpe farten, bl.a. ved rideskolen, hvor den nuværende spærring er placeret.

Det er desuden planen at lave hastighedsmålinger, når vejen er genåbnet.

Uvis fremtid for sponsorater med Molslinjen ved roret

FÆRGEN – ”Vi er ikke sat i verden for at drive sponsorater.”

Så klar var meldingen, da Molslinjen i 2016 vandt kontrakten på at drive færgefart til Bornholm, hvor rederiet siden starten 1. september i år er kommet i voldsom storm hos kunderne.

Den kontante udmelding kom fra Molslinjens direktør Søren Jespersen i et interview med Bornholms Tidende. Han henviste til, at bornholmerne i stedet skulle glæde sig over nye billetpriser, der er i gennemsnit blev halveret.

Efter fusionen med Danske Færger A/S overtager Molslinjen driften pr. 29. november her på øen, hvor man vil sejle under navnet Fanølinjen. Hidtil har mange foreninger, festivaler og andre arrangementer, nydt godt af sponsorater fra Færgen med f.eks. gratis transport af musikere og grej.

Men spørgsmålet er, om de fremover skal forvente en ny stil fra de nye ejere ligesom på Bornholm?

”Ingen anelse. Jeg har ikke hørt et eneste menneske hos os forholde sig til det endnu,” siger PR-
og kommunikationschef Jesper Maack fra Molslinjen.

”Indtil videre tror jeg bare, at det kører videre som det er, og så går jeg ud fra, at det dukker op efterhånden.”

Ingen svar endnu

Men vil I have den samme overordnede tilgang som på Bornholm – at sponsorater ikke er en del af pakken?

”Pas – jeg har slet ikke diskuteret det her med nogen endnu.”

Jesper Maack lover at indhente svar fra sit bagland, men trods flere dages frist er han ikke vendt tilbage inden deadline.

Bortset fra usikkerheden med sponsorater lover Molslinjen dog en tryg og rolig start for kunderne på Fanø.

”Vores første tid går jo nærmest på ’business as usual’. I den her periode, hvor tingene har ligget til vurdering hos Konkurrencestyrelsen har vi jo ikke rigtig kunne gøre noget rent praktisk. Vi har været så optimistiske, at vi har forberedt vores hjemmesider, men ikke andet,” forklarer Jesper Maack.

”Nu har vi så fået godkendelse og har gennemført den helt officielle handel, og så er der gået et stort arbejde i gang af mere teknisk karakter. Vi skal jo have styr på en masse billetkategorier, aftaler osv. Derfor har vi en masse teknisk i gang bag kulisserne – også med oplæring af medarbejdere m.m., for vi kører jo nogle andre systemer rent IT-mæssigt.”

 

På Bornholm er situationen i efteråret og ikke mindst de seneste uger eskaleret voldsomt med stærkt utilfredse kunder og politikere – helt op på ministerniveau.

Dels på grund af startvanskeligheder, dels på grund af aflysninger fra en ny og mere vejrfølsom hurtigfærge, og dels på grund af noget, der ligner et ufølsomt ‘kultursammenstød’ med folk på klippeøen.

Det er kommet så vidt, at Bornholms Tidende – ret usædvanligt for et neutralt medie – nægter at bruge navnet Bornholmslinjen,   fordi bornholmerne ikke føler det som øen rederi.
I stedet bruges Molslinjen, mens det lokale folkehav er mere kontant med øgenavne som ’Fjolslinjen’ og ’Molbolinjen’ samt beskyldninger om ’jysk kombardo-krejlerarrogance’.

Lover rolig start

”Vi var nok lidt for meget fra Aarhus og havde for lidt erfaring med at drive en rute på Østersøen, så vi slår os lidt på kulturen nu,” erkender Jesper Maack.

”Overtagelsen på Bornholm var jo enormt brutalt tilrettelagt – alle medarbejdere var opsagt, og vi startede på en helt frisk med nye færger. På Fanø bliver det noget helt andet, hvor vi overtager tingene, som de er. Herovre kommer vi jo sejlende ind på bløde bølger, og folk skal ikke vænne sig til en masse nye ting fra start.”

Leder: Lad bringe en drosche

Alting var bedre i gamle dage. Posten kom til tiden, selvom der var også var tid til snak og en kop kaffe. Togene kom til tiden, og man kunne købe en rigtig billet hos et rigtigt menneske. Selv børnene kom, når man kaldte, og der kom en taxa, når man ringede efter én. Uanset hvor og hvornår, man kaldte.

Det var bare bedre dengang, og man kunne filosofere længe over, hvordan og hvorfor vi egentlig har mistet de go’e gamle dage.

Der kan være tid til det, mens man venter på den nye telebus. Den er dog bedre end sit rygte, hvis man spørger borgmesteren. Spørger man de mest kritiske røster i erhvervslivet, er den i praksis ubrugelig.

Sandheden ligger nok et sted imellem, og alle kan blive enige om, at det optimale ville være en ganske almindelig, fleksibel taxa uden så mange dikkedarer.

Telebussen er og bliver en lappeløsning, syet ovenpå en anden løsning, der blev besluttet i en tredje tid. Da Fanø i sin tid sagde farvel til Sydtrafik, havde man jo almindelig taxakørsel på øen.

Man må selvfølgelig gå ud fra, at alle involverede har truffet de rigtige beslutninger på det tidspunkt, de blev taget. Men set i bakspejlet er det jo nemmere at vide, hvad man i stedet burde have gjort.

Her og nu gælder det om at se fremad og kigge helt overordnet på det bedste for Fanø. Politikerne må glemme, hvad der måtte være investeret af politisk prestige i den ene eller anden holdning, og alle de kloge folk på sidelinjen må komme ind på banen.

Hvis en taxaforretning på Fanø kan løbe rundt – også nu om dage og med brugbare åbningstider – så træd an, hvem der kan og vil. Og hvis løsningen ser både realistisk og kompetent ud, så få fjernet de politiske og administrative sten på vejen – selvom det måske koster dyrt at trække den visiterede kørsel hjem til en lokal pakkeløsning.

Taxalovgivningen er stadig alt for virkelighedfjern til yderområderne, men måske kan Fanø få lov at være politisk laboratorium for en ny måde at gøre det på? Det ville passe perfekt til borgmesterens ambitioner om at gøre netop den slags her på øen. Det er snart Jul, så man har vel lov at ønske.

Mens vi venter på taxaen, må vi huske at kigge indad og stille samme spørgsmål som til dem, der forventer lokalt handelsliv: Husker du selv at handle i butikken?

Erhvervsliv og fagmand: Al kørsel bør samles hos én taxavognmand

TAXASAGA – Fanø Kommune er igen under voldsom beskydning i den langstrakte taxasag, hvor erhvervslivet nu er kommet med et nødråb til politikerne om meget alvorlige, direkte og indirekte konsekvenser af den manglende taxabetjening på øen.

”Generelt er der krisestemning over hele linjen efterhånden. I særdeleshed hos restauratørerne, der har problemer med f.eks. virksomheder, der plejer at bestille julefrokoster på Fanø. Vi har også set konkrete eksempler på, at selskaber på f.eks. 20-25 personer har meldt fra – ikke mindst i Sønderho. Det er over hele linjen, de melder om store konsekvenser,” siger indehaver Hanne Thyssen fra feriehusudlejeren Danibo.

Sammen med Iver Cenholt fra Nørby Kro, Kirsten Poulsen fra Ældre Sagen på Fanø og Birgit Nielsen fra Vinlageret er hun underskriver af et nødråb til kommunen. Det sker i en pressemeddelelse, der oplister en lang række konsekvenser for turismen og erhvervslivet, borgerne, den sundhedsmaritime uddannelse og den samlede dominoeffekt, der vil koste indtægter og arbejdspladser på hele øen.

Er besparelsen væk?

Der rejses også tvivl ved den reelle besparelse af den million kr., der oprindeligt var stillet i udsigt på den nye taxa- og busordning.

”Det kostede 800.000 kr. at lave telebus-ordningen, men den har så mange huller, at man nok meget hurtigt vil have brug for 2-300.000 kr. for at dække de værste, og så er den million jo ved at være væk,” siger Hanne Thyssen.

Kørslen bør samles

Hvad skal der til for en holdbar løsning med en taxa?

”I stedet for at dele lagkagen op i to dele med den visiterede kørsel for sig, skal al kørslen samles i én pakke. Så ville der være omkring 2,1 mio kr. i indtægter, og der ville være råd til to otte personers biler – hvor den ene er bygget til kørestole – samt en almindelig fire personers bil. Og hvis en taxa skal kunne køre 8-900.000 kr. hjem per bil, så ville det sidste være dækket ind af den frie taxakørsel – det er jo den, der skaber fleksibiliteten. Men den frie taxakørsel kan ikke hænge sammen i sig selv – det er hele problemet.”

Marie Bjerregaard, der sammen med sin afdøde mand Kaj Bjerregaard drev taxaforretning fra 1995 til 2013 – og ikke længere har egne interesser i taxakørsel – bekræfter, at det kan lade sig gøre at drive taxa på øen.

”Det mener jeg, at det kan. Vi har jo kørt her i over 18 år, og jeg drev det videre, da min mand døde efter ti år. Da jeg solgte, var det ikke fordi, det ikke kunne betale sig, men fordi tidspunktet passede – bl.a. fordi jeg havde frikørt to af mine tre biler,” fortæller­ Marie Bjerregaard, der også stod med en sag om fejl i en licitation, som hun ikke orkede at forfølge.

Det sure med det søde

Siden har hun i perioder kørt som chauffør for sin efterfølger og har også et bud på en løsning for fremtiden.

”Jeg kunne i hvert fald godt tjene mere end min løn, da jeg kørte for Frits. Da jeg selv var vognmand kørte vi 2,7-3,2 mio. kr. ind om året – inklusive ca. 200.000 kr. i færgebilletter. Men jeg ville sige, at man skulle opsige aftalen med Esbjerg Taxa om visiteret kørsel og så samle det hele hos én vognmand her.”

Det er jo fem år siden, du stoppede – der er vel også sket meget i branchen på den tid?

”Jo, men man er jo også nødt til at tage det sure med det søde. Alle de år, jeg har kørt herovre, har det aldrig kunne betale sig med en chauffør om aftenen, men vi tjente gode penge i dagens løb. Og alle de små, halvdårlige ture bliver jo også til penge,” siger Marie Bjerregaard.

”Jeg mener ikke, det er dårligt at drive taxa på Fanø – der har bare været så meget fnidder.”

 

 

Borgmester: Folk skal lære den nye telebus bedre at kende

TELEBUS – Den nye telebus har nu fået tilladelse til også at køre fra dør til dør, og Fanøs borgmester Sofie Valbjørn (AL) forventer, at Fanø nok skal tage den til sig.

”Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over kritikken, og jeg ved godt, at  telebussen ikke dækker 24-7. Men vi har haft et bredt fokus på alle med transportbehov – både fastboende og turister,” siger Sofie Valbjørn.

”Jeg kan godt forstå, at f.eks. restauratørers kunder har en forventning om at blive kørt, lige når de skal afsted, men nu kan vi faktisk køre fra dør til dør. Så er jeg med på, at der er nogle huller i tidsplanen, som vi nu arbejder med. Men jeg tror også, at mange ikke rigtigt har kigget ind og helt forstået, hvad telebussen kan – det skaber selvfølgelig nogle startproblemer, indtil folk vænner sig til den.”

Men erhvervslivet fortæller jo, at telebus-ordningen ikke virker i praksis?

”Jeg ville ønske, at de også ville hjælpe lidt til med at fortælle deres kunder, hvordan det fungerer med telebussen. Nu har jeg f. eks. været inde og kigge på deres hjemmesider – ingen af dem skriver noget om, hvordan man kommer hen til dem. Jeg oplever, at der er rigtig meget kommunikation i det her,” lyder det fra borgmesteren.

Man mener, at der kan drives taxa, hvis hele kagen samles?

”Jeg vil selvfølgelig gerne lave den rigtige løsning og gå ind i et konstruktivt samarbejde. Men Fanø Taxi har jo faktisk kørt to vintre med hele molevitten. Det kunne ikke løbe rundt – selvom de endda fik lov til at tilpasse dækningen, når indtjeningen var tynd,” påpeger Sofie Valbjørn, der også har været i tæt kontakt med de kritiske røster.

Et generelt problem

”Jeg har stadig til gode at se et helt konkret bud på en vognmand og et regnestykke, der hænger sammen på den lange bane. Der er jo rigtigt mange steder – især på øer og i yderområder, hvor man er udfordret på taxaer. De universalbevillinger, man kører på nu, betyder jo, at man kører, hvor der er penge at hente. På Samsø har vognmanden f.eks. taget sine fem bevillinger og flyttet dem til København.”

Borgmesteren peger også på, at lovgivningen åbner for en lokal løsning – hvor man ikke er tilknyttet et kørselskontor – men så må man kun køre indenfor kommunen, og det duer ikke for den visiterede kørsel.

Og hun afviser, at den forventede besparelse på en million kr. på taxa-/buskørsel er spist op af lappeløsninger.

”Besparelsen var jo nedjusteret til 550.000 kr., inden jeg overhovedet kom til. Og telebussen kører faktisk indenfor den økonomiske ramme – det er penge som er omkonverteret fra rutebilen, så det koster ikke ekstra at køre telebussen med de vilkår, vi har nu,” oplyser Sofie Valbjørn.

Hun ser telebus-ordningen som permanent, men holder også taxadøren åben for andre løsninger, hvis det kan hænge sammen. Derfor har hun nu også bedt sin forvaltning om at få alle facts på bordet – herunder muligheden for eventuelt at komme ud af de eksisterende kontrakter.

”Lad os få alle aktører samlet, få alle facts frem, og se om der kunne være nogle andre farbare veje. Måske kan vi finde ud af noget sammen – og måske i et samarbejde mellem private og kommunen,” lyder invitationen.

Læs også leder: Lad bringe en drosche

 

Top