Storetoft åbnes igen for bilkørsel 7. januar

VEJÅBNING – Efter mange år med lukning på midten, genåbnes Storetoft 7. januar igen for gennemkørende biltrafik. Det sker efter længere tids politisk debat og undersøgelser af de trafikale forhold.

Der rykkes rundt på skiltene med bymæssig bebyggelse, så der er ikke er tvivl om 50 km/t begrænsning på den smalle vej.

Forvaltningen og politiet vurderer, at vejens bredde i sig selv vil have en hastighedsdæmpende virkning. Desuden opsættes advarselsskilte med farlige vejsving for at dæmpe farten, bl.a. ved rideskolen, hvor den nuværende spærring er placeret.

Det er desuden planen at lave hastighedsmålinger, når vejen er genåbnet.

Relaterede artikler

Top