Arbejdsgruppe knokler med at få en go’ gammel, lokal taxa igen

Kunderne og erhvervslivet sukker efter en rigtig taxaløsning, og en arbejdsgruppe knokler for lokal løsning – men det er ikke ‘bare lige’…

TAXABETJENING – Chancerne for at få en taxa er enten meget lovende eller lige så små som nytårsaften ved midnatstid – alt efter, hvordan man ser på sagen. Det er status i skrivende stund på arbejdet med en ny, lokal taxaløsning for Fanø.

En arbejdsgruppe knokler lige nu på at stable en løsning på benene, hvor hele kommunens kørsel og den almindelige taxakørsel samles hos én lokal vognmand på Fanø. Altså en tilbagevenden til ’de go’e gamle dage’ før kommunens visiterede kørsel med bl.a. patienter og handicappede blev skilt ud.

Al kørsel skal samles

”Vi arbejder med en model, hvor al offentlig betalt kørsel bliver lagt over til en lokal vognmand, så vi kan få tre taxaer på gaden,” siger Erik Nørreby, som udover at være viceborgmester også er medlem af den lokale arbejdsgruppe for en ny taxaordning.

”Mange af de små ordninger – f.eks. handicapkørslen kan ret hurtigt flyttes over. Det samme kan siges om vores nye telebus, der ikke fungerer helt efter hensigten. Hvis den skal dække de huller, der er i dag, kræver det en årlig tillægsbevilling på 670.000 kr. i årlig drift.”

Arbejdsgruppen holdt sit første møde 8. november, og i sidste uge fik byrådet sin første orientering, ligesom der har været møde med politikerne igen denne uge. Gruppen blev stiftet efter det store borgermøde, som ældresagen arrangerede i oktober (se faktaboks nederst).

”Der kom jo ikke så mange byrådsmedlemmer til mødet, så jeg blev del af det. Jeg har jo også lidt viden om det og er selv erhvervsdrivende med en interesse i, at der er gang i hjulene,” forklarer Erik Nørreby om sin egen rolle i arbejdsgruppen.

”Det hele hænger jo sammen – jo mere gang i den, jo flere penge tjener virksomhederne. Vi har fremgang i indbyggertallet og en pæn vækst i turismen, så der burde være bund under taxakørslen. Med flere og flere ældre på Fanø vil de kommunale udgifter til kørselsordninger alt andet lige stige – det understøtter jo så også taxaordningen. Og de udgifter hænger kommunen jo på uanset hvad,” påpeger Erik Nørreby.

Erhvervsliv bakker op

Han oplyser, at der er god opbakning fra erhvervslivet – inden, man for alvor er kommet ud med ideen. Der er tilsagn om 235.000 kr. i ’starthjælp’, dels som éngangsbeløb, dels som årlige bidrag i form af reklame på bilerne.

Arbejdsgruppen har også en lokal interesseret, der er parat til at etablere sig som vognmand, hvis det hele falder på plads.

”Hvis forholdene er rigtige, så er jeg klar, og jeg er også villig til at binde mig fire år frem til 2022. Men indtil vi ved, om vi er købt eller solgt, vil jeg helst ikke stå frem,” siger den interesserede, som Fanø Posten har været i kontakt med.

Det er en person med erfaring fra lokal taxakørsel og en del anden erhvervserfaring. Med politiker-kasketten på er Erik Nørreby for sin part klar til at spole beslutninger tilbage, som han selv har været en del af, for at bane vejen for en lokal vognmand.

Gik ikke som forventet

”Vi må bare erkende, at det gik ikke helt, som vi havde forventet. Uanset hvad man siger fra kommunens side om telebussen, så fungerer den jo ikke efter hensigten. Det siger også sig selv, at én bil ikke kan gøre det hele. Hvis vi får tre taxaer på gaden – to otte-personers og en fire-personers – så får man meget mere fleksibilitet, og de få gange, der skal køres 10-16 personer, kan de jo køres i to biler. To af de store taxaer har endda plads til to personer mere end telebussen,” påpeger Erik Nørreby.

Er forudsætningen, at hele den kommunale kørsel flyttes ’hjem’ til en lokal vognmand?

”Ja – før eller siden. Hurdlen er den visiterede kørsel, hvor vi lavede femårig kontrakt sidste år. Alt efter, hvad det koster at komme ud af den, kan det jo godt være, at det er bedre at betale et engangsbeløb i stedet for måske 670.000 kr. årligt i ekstraomkostninger. Vi har fået at vide, at det koster små 400.000 kr. at komme ud af kontrakten,” siger Erik Nørreby.

Uenighed om regning

Der er dog delte politiske meninger om, hvorvidt det kan gøre det (se nedenfor) – og hvorvidt man skal gøre det – hvis der kan samles politisk flertal for at træde ud af kontrakten med Esbjerg Taxa.

 

Erhvervs­livet præger arbejdsgruppen

Gruppen, der arbejder for en lokal taxaløsning, består af:

  • Hanne Thyssen, Danibo
  • Lone Müller Sigaard, Wedding Island
  • Kirsten Poulsen, Ældresagen Fanø
  • Hans Mathiasen, Fanø Brugsforening
  • Sanne Juul Jensen, Kellers Badehotel
  • Gitte Thiesen, Victorias Palace
  • Erik Nørreby, EDC Fanø

 

Sten på vejen for lokal taxavognmand

PAKKELØSNING – En ’hjemflagning’ af den kommunale kørsel til en ny, lokal taxavognmand er ikke ’bare lige’. Det pointerer både borgmesteren og udvalgsformanden i sagen, selvom der er politisk velvilje bag tankerne fra den lokale arbejdsgruppe.

Så det er stadig et åbent spørgsmål, om det overhovedet kan lade sig gøre, hvis man i øvrigt bliver politisk enige.

”Det er lidt svært at svare på endnu, for der er så mange ting, der stadig skal undersøges og afklares,” siger borgmester Sofie Valbjørn (AL).

”Grundlæggende ser jeg med håb og optimisme på det, men der er stadig uklare punkter – både i forhold til bevillinger og hvilke modeller, der kan lade sig gøre i forhold til kontrakten med Esbjerg Taxa. Det gælder også spørgsmålet om at sikre kollektiv trafik med det høje serviceniveau, vi har skabt ved at tage det hjem fra Sydtrafik. Så jeg synes stadig, vi er i et felt, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi får alle ender til at nå sammen.”

Efter et nyt møde med politikerne i tirsdags fik arbejdsgruppen nogle spørgsmål med hjem at arbejde videre på og nogle pejlinger om, hvad byrådet vil have fokus på.

”Det store spørgsmål er jo kontrakten med Esbjerg Taxa om den visiterede kørsel. Hvad er mulighederne for at komme ud af den kontrakt? Vi kan jo ikke bare træde ud af den uden saglig grund – det gør det selvfølgelig ikke nemmere,” siger Sofie Valbjørn.

Kræver frivillig aftale

”Hvis vi skal ud af kontrakten, skal det bero på en frivillig aftale med Esbjerg Taxa – det er den vurdering, vores jurister har.”

En anden sten på vejen er den kollektive trafik, bl.a. den nye telebusordning med dør-til-dør kørsel.

”Arbejdsgruppen har lagt op til at rulle noget af det tilbage, for at den ikke skal blive en konkurrent til taxa. Men vi skal jo ikke lave en dårlig kollektiv løsning for at få en taxa – omvendt skal vi også sikre, at det kan hænge sammen for en taxavognmand. Vi har ikke en løsning endnu, men vi er i dialog og prøver at tænke kreativt,” oplyser Sofie Valbjørn.

Men telebussen var jo et delvist svar på manglende taxa?

”Det har det delvist været, men det har jo også været en tidligere løsning, som mange borgere har været rigtig glade for. Og så er der nogle politiske overvejelser, hvor nogle af os i byrådet er stærk fortaler for en stærk kollektiv trafik. Men selvom jeg vægter den grønne dagsorden højt, er jeg med på, at mange borgere og turister ønsker sig en taxa.”

Kontrakter skal holdes

Formanden for Erhvervs-, Natur og Teknikudvalget peger på både juridiske og principielle grunde til at overholde kontrakten.

”Efter vi har fået Esbjerg Taxa på banen, er der jo kommet ro og tryghed på dét, der er kommunens opgave – det fungerer bare. Så stor anerkendelse og tilfredshed herfra med dét, de leverer,” understreger Christian Lorenzen (K).

”Det betyder så også, at vi ikke har nogen saglige grunde til at opsige kontrakten, og så blæser bodens størrelse for opsigelse i vinden. Worst case handler det om hele kontraktsummen i perioden. For konservatives vedkommende har vi også den principielle holdning, at kontrakter er til for at blive overholdt. Man opsiger ikke kontrakter uden videre – slet ikke med folk, der gør det godt. Og det er rigtig, rigtig uheldigt, at nogen byrådspolitikere er gået i byen med historier om, at de her kontrakter kan man jo bare komme ud af uden de store
omkostninger.”

Fuld skrue på arbejdet

Så de nævnte ca. 400.000 kr. holder ikke?

”Det er kun, hvis man har saglige grunde – ellers er det helt andre forhold, der er i spil. Vores rådgiver har tidligere fastslået, at der ikke er saglige grunde,” påpeger Christian Lorenzen.

Han ser dog generelt positivt på arbejdsgruppen og mulighederne, trods kontraktbindingerne.

”Men det er ikke det eneste scenarie, man arbejder med, så det her får fuld skrue – alle ønsker jo en løsning, hvor vi kan få en eller flere taxaer på gaden.” lover Lorenzen.

“Jeg vil slet ikke foregribe en eventuel mindelig snak med Esbjerg Taxa om en løsning, men vi holder alle muligheder åbne.”

 

Tags

Relaterede artikler

Top