Tidligere taxivognmand vil have erstatning på 700.000 kroner

Fanø Kommune måtte ikke fratage Fritz Qvistorff alle hans taxibevillinger

Hent artiklen som PDF her

TAXISAGEN – Fanø Kommune har tabt den del af taxisagen fra 2018, der blev anket til Vestre Landsret. Kommunen måtte ikke fratage tidligere taxivognmand Fritz Qvistorff alle hans taxibevillinger i 2018 og skal betale 80.000 kroner i sagsomkostninger til ham. Den skal også betale for sin egen advokat. Fritz Qvistorff kommer desuden med et erstatningskrav.
”Fanø Kommune er nu stillet overfor et krav om at erstatte mine tab af indtægt i mere end tre år. Dette krav er opgjort til 707.937 kroner plus renter,” fortæller han Fanø Posten.
Landsretten finder i sin afgørelse, at Fanø Kommune var for hård ved Fritz Qvistorff. Man må nemlig kun fratage en bevilling, hvis der sker gentagne overtrædelser af aftalen med kommunen. Og han havde kun i få tilfælde brudt den.
Borgmester Sofie Valbjørn udtaler i en pressemeddelelse:
”Jeg havde naturligvis gerne set, at også landsretten i forbindelse med sin samlede vurdering af overtrædelsernes karakter var nået frem til, at inddragelsen af også to resterende taxabevillinger var berettiget og mener også, at det burde have været sådan, når forløbet med Fanø Taxi tages i betragtning. Jeg er dog tilfreds med, at landsretten som byretten fandt, at vognmandens nedlukning af taxabetjeningen for den generelle offentlighed, samtidig med at Fritz Quistorff kørte med udvalgte kunder efter hans egne private præferencer, var uacceptabel.”
Det giver Fritz Qvistorff ikke meget for:
”Grundlæggende sammenblander Fanø Kommune byrettens dom, landsrettens dom og Fanø Kommunes påstande på en måde, så det fremstår som landsrettens dom. Dette er uvederhæftigt. Landsretten har udelukkende behandlet sagen om inddrivelse af de aktive bevillinger og tvangslukningen af Fanø Taxi. Her er der en klar dom. Byrettens dom, at det var ulovligt at inddrage to aktive bevillinger stadfæstes. Endvidere er det afgjort, at jeg havde ret til at fortsætte driften af Fanø Taxi, så længe sagen stod på. Med hensyn til de to bevillinger, som blev inddraget, fordi de i en periode ikke havde vogne, har jeg opgivet at anke dommen. Desværre journaliserer Fanø Kommune kun i usædvanlig begrænset omfang sagsakter. Således kunne jeg ikke bevise, at det var efter aftale med Fanø Kommune, at to bevillinger i en periode ikke havde tilknyttet vogne. Årsagen til denne aftale var, at der stadig var forhandlinger om at finde en løsning så Fanø Taxi kunne fortsætte.”
Politisagen mod ham er i øvrigt nu blevet droppet.

Tekst: Finn Arne Hansen

Hent PDFen med dommen her

Relaterede artikler

Top