Fanø får taxikørsel igen

Taxigruppen, her repræsenteret af Kirsten Poulsen, forrest, Sanne Juul Jensen og Lone Müller Sigaard, må stadig se langt efter en lokal taxiløsning.

TAXISAGEN – Alt tyder på, at Fanø får privat taxikørsel igen. Efter at Taxigruppen har indsamlet over 400.000 kroner i tilsagn og kontanter samt 1.350 underskrifter på et krav om genindførelse af taxikørsel på øen og afleveret disse til kommunen, er der dukket en anden aktør op, som også vil køre taxi. Begge ønsker al kommunal kørsel til gengæld.

Fanø Kommune har bedt om tilbud fra begge, men Taxigruppen har fået besked på, at deres løsning ikke må indebære, at kommunen skal begå kontraktbrud ved ensidigt at ophæve den eksisterende kørselskontrakt med Esbjerg Taxa. Og privat taxikørsel fra dør til dør uden visitation vil ikke blive understøttet af kommunen.

Vil samle al kørsel

Det sidste er Taxigruppen enig i. Deres forslag går ud på at samle al taxikørsel og al kommunalt betalt kørsel hos én vognmand, som så skal forpligte sig til at køre med ét af tre køretøjer til almindelig taxikørsel fra klokken syv om morgenen til sidste færgeafgang. Til gengæld skal denne vognmand have al kørsel for kommunen, og dermed kommer det til at løbe rundt for ham eller hende, mener Taxigruppen, der har en vognmand som medlem.

Der skal ikke gives offentlig støtte til vognmanden ellers.

”Og det er vigtigt, at vi får en lokal vognmand med tre vogne. For i den ny taxilov er der en særregel for små samfund som Fanø, som betyder, at andre taxiselskaber kun må køre på øen, hvis den lokale vognmand tillader det”, forklarer ældrerådsformand Kirsten Poulsen fra Taxigruppen.

Så vidt, så godt. Men politikerne er forsigtige. Borgmester Sofie Valbjørn (Alternativet) roser det gennemarbejdede udspil, men har ingen løfter:

”Det er positivt med et gennemarbejdet udspil, og vi har allerede behandlet det første gang i Erhvervs-, Miljø- og Teknikudvalget. Men der skal ses på mange ting, blandt andet kontrakten med Esbjerg Taxa”, siger hun.

Skeptisk Lokalliste

Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste er skeptisk:

”Tre vogne kræver en del indtjening, og jeg er ikke sikker på, at der kan skaffes 960.000 kroner med sponsorater og almindelig taxikørsel. Men det er dejligt, at erhvervslivet står sammen, og at så mange vil sponsorere 400.000 kroner til en lokal løsning.”

De konservative har ikke ændret holdning:

”Som jeg har sagt tidligere, så vil det være et usagligt kontraktbrud, hvis vi ensidigt opsiger samarbejdet med Esbjerg Taxa. Det vil umiddelbart koste os 370.000 kroner i bod, og så kommer der garanteret en retssag, hvor vi risikerer at skulle betale Esbjerg Taxa al den indtjening, de havde forventet at få i resten af perioden frem til kontraktens udløb i 2021. Nu er der skabt ro, og tingene fungerer, lad os holde fast ved det”, siger Christian Lorenzen.

Da Venstres Erik Nørreby er med i taxigruppen, går Fanø Posten videre til Niels Heinel fra Miljølisten. Han roser i høje toner det ”forbilledlige” arbejde, der er gjort og kalder det en ægte Fanø-aktion, men han aner også problemer med at løsrive sig fra aftalen med Esbjerg Taxa.

”Men jeg håber da, der bliver arbejdet videre med det. Det kunne være skønt med en løsning, inden feriesæsonen starter”, siger han.

Johan Brink Jensen fra Socialdemokratiet vil heller ikke skyde ideen ned med det samme, men er heller ikke overstrømmende:

”Jeg synes, det er fint, det undersøges yderligere”, fastslår han.

SFs Karen Jeppesen er umiddelbart afvisende:

”SF kan ikke gå med til en forringelse af den kollektive trafik, og vi kan ikke gå med til at bryde en kontrakt, som både kan koste os en bod og et stort, ukendt beløb for tre års indtjening. Det kan blive et stort beløb for ingenting, og Fanø Kommune vader jo ikke ligefrem i penge”, siger hun.

Taxigruppen er trods konkurrencen udefra ikke slået ud og har planlagt borgermøde onsdag den 20. februar i Striens store sal. Tilmelding kan ske på kista@fanoenet.dk.

Taxigruppens regnestykke

Startudgifter:

Leasing af tre biler, førstegangsbetaling: 140.000 kr.

Tre taxibevillinger: 75.000 kr.

Elektronisk udstyr: 60.000 kr.

Uforudsete udgifter: 43.000 kr.

I alt: 468.000 kr.

Indtægter:

Visiteret kørsel: 780.000 kr.

Speciallægekørsel: 120.000 kr.

Skolebuskørsel: 200.000 kr.

Taxibuskørsel i ydertimer: 800.000 kr.
(Ovenstående betales af kommunen i dag)

Kontantkørsel og sponsorater: 960.000 kr.

Tags

Relaterede artikler

Top