Endnu et areal til kvæg uden hegn

Foto: Anette Rydahl

Omkring 20 interesserede borgere og turister deltog, da man kunne besøge øens anguskvæg med elektroniske halsbånd. Nu får de 150 hektar mere at boltre sig på

Hent den originale artikel fra avisen her

HEGNSFRI – Torsdag den 13. juli var der åbent hus på hedearealerne midt på Fanø, nærmere betegnet på statens arealer ved Gåsehullerne, Paradisdalen og ud mod Postvejen. Det var der, fordi partnerskabet bag et ganske usædvanligt forsøg med anvendelse af usynlige hegn til græssende køer, ville fortælle offentligheden om dette nye forsøgsværktøj i naturplejen. Altså et værktøj, som først kan blive en realitet, hvis Fødevarestyrelsen – på baggrund af forsøgene på Fanø – godkender anvendelsen af det i Danmark.
Nofence hedder produktet. Det kommer af de to engelske ord no fence, altså intet hegn. Det er et norsk udviklet system, som via en software og et særligt udviklet GPS-halsbånd til de græssende dyr skaber muligheden for at etablere ’hegnsløse indhegninger’ rundt om i landskabet. I stedet for at få et kraftigt stød ved et elhegn, får koen eller kalven et signal fra halsbåndet.
”Dette spændende værktøj, som kan revolutionere både naturplejen og den landbrugsmæssige afgræsning, har siden sommeren 2021 været under afprøvning i et 70 hektar stort naturområde ved Albue Bugt på Fanø. Anledningen til åbent hus-arrangementet var, at opstarten på et nyt forsøgsområde på cirka 150 hektar midt på øen, som også er et populært område at vandre i,” fortæller John Frikke fra partnerskabskredsen.
”Nofence er godkendt til brug på kreaturer, geder og får i Norge, men endnu ikke tilladt at benytte i Danmark. Derfor foregår afprøvningen på nu to grupper af anguskvæg på Fanø som et dyreforsøg, som først og fremmest skal afdække de dyrevelfærdsmæssige aspekter af at benytte systemet, hvor dyrene holdes inde på arealet ved hjælp af advarselslyde og små strømimpulser, som genereres i halsbåndet, når et dyr nærmer sig det virtuelle hegn eller kommer helt hen på grænsen for det definerede græsningsområde,” tilføjer han.

Køer blev beundret

Deltagerne fik forklaret om projektet af John Frikke, Michael Baun og Dan Poulsen, som ses til højre. Foto: Anette Rydahl.
Omkring 20 interesserede mødte op og de fik en grundig indføring til projektet og til det virtuelle hegningssystem. Det nye forsøgsområde blev også besigtiget, lige som forsøgets ’hovedpersoner’ – de 17 sorte anguskøer – blev beundret. Snakken gik, og den faldt naturligvis også på forholdet mellem brugere af områdets stier og de græssende dyr. Her blev der henvist til de informationstavler og foldere om projektet, som er opsat ved alle indgange til områdets stier, 10 styk i alt.
Landmand Michael Baun fra Rindby, som stiller dyrene til rådighed for projektet, forsikrer, at dyrene er rolige og omgængelige, når blot man holder sig til de gode råd, som er angivet på informationstavlerne. Og tilføjede i øvrigt, at dyrene normalt ikke vil opsøge gæsterne i området.

Sådan ser Nofence-enheden ud om halsen på et eksemplar af Michael Bauns anguskvæg. Foto: John Frikke.


Sådan ser Nofence-enheden ud om halsen på et eksemplar af Michael Bauns anguskvæg. Foto: John Frikke.

Hvis brugerne skulle have brug for det, så er skiltene og folderen i øvrigt blevet udstyret med en såkaldt QR-kode, så man ved scanning af koden med sin smartphone kan se, hvor dyrene helt aktuelt er.
”Det er vigtigt, at besøgende i områderne med virtuelle hegn – både ved Albue Bugt og ved Gåsehullerne syd for Rindby Sommerhusområde – føler sig velinformerede om forsøget og om dyrenes tilstedeværelse,” slutter John Frikke.
Projektet ved Gåsehullerne og Paradisdalen gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og projektpartnerne landmand Michael Baun, Fanø Kommune, Hedeselskabet og Nationalpark Vadehavet og er en del af det samlede forsøg, som løber over årene 2021 til 2025.
-fina

Top