Nybyggeri får dispensation fra lokalplan

Interesseret køber af knap 3.000 kvadratmeter stor grund har planer om at opføre otte tæt-lave boliger

BOLIGER – Fanø Kommune har en interesseret køber til grunden Nørre Nytoft 3 i Nordby. Dog er der den ’hage’ ved sagen, at køberen vil købe for at bygge otte boliger som tæt-lav bebyggelse, og det kan ikke lade sig gøre. I hvert fald ikke ifølge den lokalplan, der blev vedtaget i byrådet for ikke så længe siden.

Derfor er et flertal i byrådet nu blevet enige om at dispensere fra lokalplanen, så der bliver plads til de otte boliger. Konsekvensen er dog, at bebyggelsesprocenten stiger fra 25 til 28, og dermed får den enkelte bolig et mindre friareal. Faktisk falder det med 38 kvadratmeter pr. bolig. Den enkelte bolig var oprindelig tiltænkt en minimumsstørrelse på alt i alt 400 kvadratmeter. Nu bliver det i stedet 362 kvadratmeter til hver grund.

Ny plan holdt ikke

”Det er en lille afvigelse fra lokalplanen, men vi ændrer jo ikke på de overordnede principper,” lød det fra formanden for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget, Kristine Kaas Krogh fra Fanø Lokalliste, da sagen blev behandlet i byrådet.

side6Det var Karen Jeppesen fra Socialistisk Folkeparti, der ’standsede’ sagen i netop Erhvervs-, Natur og Teknikudvalget for at få den ’løftet op’ i byrådet. Hun er ikke tilfreds med, at der bliver givet dispensationer i en lokalplan, der er mindre end et år gammel – og hun stemte da også imod, da spørgsmålet kom til afstemning.

”Hvorfor skal vi planlægge og træffe beslutninger, hvis vi alligevel skal ændre på tingene så kort tid efter,” sagde hun.

Ændringerne blev ikke desto mindre vedtaget med stemmer fra Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Fanø Lokalliste. Imod stemte altså SF, mens Miljølistens to medlemmer af byrådet stemte blankt.

Den interesserede køber får dog ikke alle sine ønsker opfyldt. Ifølge den oprindelige lokalplan skal byggeri på grunden placeres øst-vest, og den beslutning vil byrådet ikke fravige. Til gengæld giver dispensationen mulighed for, at carporte, skure og lignende kan bygges med fladt tag.

Det ’omstridte’ areal er på 2.890 kvadratmeter og ligger i den østlige ende af det nye boligområde, der er kendt som ’Vesternasen’. Mod nord ligger grunden op til et beplantningsbælte, mens den mod øst grænser op til Materialegårdens areal.

Endnu er området ikke bebygget, om end den sydligste grund er solgt. Den interesserede køber har altså planer om at opføre otte boliger i et plan, men fordelt på to rækker med fire boliger i hver. Boligerne vil fremstå i mørke, strøgne teglsten og får saddeltag med sorte tagsten i beton.

Med byrådets beslutning ligger det samtidig fast, at der nu bliver gennemført en nabohøring.

Relaterede artikler

Top