Borgmester: Uprofessionelt arbejde hos Ungdomsbo stopper nye lejeboliger

På Storetoft skulle Ungdomsbo  have påbegyndt byggeriet af 16 lejeboliger. Skiltet er desværre ikke aktuelt.

BOLIGER – Borgmester Erik Nørreby er ikke vred, men han er meget skuffet.

Skuffet over, at byggeriet af 16 nye lejeboliger på Storetoft vest for Fiskesøen, nu må aflyses. Efter hans opfattelse er en væsentlig del af årsagen Ungdomsbos uprofessionelle håndtering igennem hele sagen.

Aflysningen af byggeriet skyldes resultatet af licitationen, hvor tilbuddene er 30 pct. højere end det rammebeløb, loven tillader.

”Jeg er forundret over, at Ungdomsbo kan køre en så lang proces uden at have mere føling med markedet,” siger borgmester Erik Nørreby, der konkluderer, at nu må der private investorer på banen.

”Ungdomsbo burde være stoppet op for længe siden,” mener borgmesteren, der også på andre områder er utilfreds med forløbet.

”Jeg synes, det er uprofessionelt at udarbejde et byggeprojekt, der kræver mange dispensationer i forhold til lokalplanen. Udvalget sagde da også nej, og Ungdomsbo måtte tilbage og udarbejde et nyt projekt. Det har været med til at forsinke hele processen,” understreger borgmesteren.

Lokalplanen for Storetoft rummer yderligere muligheder for byggeri, udover de 16 boliger Ungdomsbo skulle opføre.

”Nu bliver det muligt at udbyde større dele af arealet til private investorer, der kan bygge de lejeboliger, som vi står og mangler her på Fanø,” mener borgmesteren.

Han ærgrer sig dobbelt over, at Fanø ikke er klar til at kunne tilbyde attraktive boliger til de mange potentielle tilflyttere, nu hvor den ny offshoreaftale for Nordsøen er på plads.

Hos Ungdomsbo ærgrer man sig også over aflysningen af projektet.

”Vi har haft en god proces sammen med de kommende lejere,” fortæller direktør Peter Sandager fra Ungdomsbo, der er lige så ærgerlig som borgmesteren.

”Vi har investeret tæt på en mio. kr. i processen, men når licitationen resulterer i byggeomkostninger, der ligger langt over rammebeløbet, så kan vi ikke bygge,” understreger han.

Ungdomsbo har forsøgt at skære projektet til ved at spare, hvor spares kan. Men det ville ifølge Peter Sandager ende i et byggeri med så ringe en kvalitet, at hverken Ungdomsbo eller de kommende lejere ville være tjent med det. Derfor aflysningen.

”Det er kommet rigtig gang i byggeriet igen. Håndværkerne i Esbjerg har travlt, og det betyder højere priser,” påpeger Peter Sandager.

Ungdomsbo direktør mener også, at de tilbudte priser kan være forøget med et ’ø-tillæg’, nu hvor der er travlt i byggebranchen.

”Jeg tror dog på, at der på et senere tidspunkt vil blive økonomi i at bygge almene boliger på Fanø igen,” siger Peter Sandager.

De direkte tabere er de kommende lejere, der ikke længere kan se frem til en lejekontrakt på Storetoft.

Fanø Posten er bekendt med flere, der har disponeret i den tro, at byggeriet blev gennemført. Et par har solgt deres tidligere ejendom og bor nu i en ’midlertidig’ bolig. En anden har fået beskæftigelse på Fanø og så frem til en permanent bolig på Storetoft.

”Vi holder et orienteringsmøde for de berørte den 20. april,” fortæller forretningsfører Flemming Agerskov Christensen fra Ungdomsbo.

Han håber at kunne tilbyde skuffede kommende lejere en lejebolig i andre af Ungdomsbos afdelinger, hvoraf der er flere på Fanø.

Kommunaldirektør Vibeke Kinch har været i en tidlig dialog med mulige private investorer og håber, at der relativt hurtigt en findes en investor, der vil bygge et større antal lejeboliger på Fanø.

”På Rådhuset får vi så godt som dagligt henvendelser fra potentielle tilflyttere til Fanø,” siger kommunaldirektøren.

”De vil gerne bo til leje et års tid, inden de beslutter sig for køb af bolig, og vi kan ikke tilbyde dem en bolig,” siger kommunaldirektøren ærgerligt.

Relaterede artikler

Top