Storm over Fanø giver nye fuglearter at beundre

Sule ved Fanø. Copyright: Søren Brinch

Den sjældne gæst sulen er imponerende med sit store vingefang. Den jager normalt fisk på det åbne hav.

Hent den originale artikel fra avisen her

I avisen er der en fejlagtig billedtekst. I disse billedtekster er det de rigtige fugle, der nævnes. Vi beklager fejlen.

VADEHAVETS FUGLE – Begyndelsen af denne uge bød på en sensommerstorm af pæne dimensioner, som ikke er hverdagskost i Nationalpark Vadehavet. Sådanne storme optræder cirka hvert femte år, og vi oplevede sidst noget lignende i 2018.
Hvad sådan en storm betyder her hvor fugletrækket er kommet godt i gang er meget spændende. Med den aktuelle vind fra nordvest med en styrke i vindstødene på op til 28 sekundmeter, bliver der ikke tale om den største forhøjede vandstand. Det var sket ved vest- og sydvestenvind, hvor vi var kommet op omkring de 2,5 meter.
Men det hjørne, hvor vinden nu kommer fra, betyder blot, at vi kommer op på lige under 2 meter, men det skaber nogle spændende koncentrationer af fugle, fordi det areal de normalt har til rådighed for fouragering er blevet væsentligt mindre. Samtidig vil vinden blæse spændende fuglearter ind til Fanøs vestkyst, og så ses de pludselig helt inde ved kystlinjen, hvor de normalt flyver forbi langt ude.

Dværgmåge ved Fanø. Foto og copyright: Søren Brinch, Fanø Posten

Dværgmågen søger også mod kysten i hårdt vejr.

Således den lille smukke dværgmåge, der er vores mindste mågeart på størrelse med en due, men også arter som riden, der er en anden måge, vi normalt ikke er begavet med her på Fanø kommer pludselig tættere på, drevet ind af stormen. Riden er en hættemågestor måge, der yngler på fuglefjelde, som vi har ét af i Danmark – Bulbjerg. Desuden er den i Hirtshals Havn, hvor en lille koloni holder til på ydermolen.

Ride ved Fanø: Foto og copyright: Søren Brinch, Fanø Posten.

Riden. En meget elegant fugl.

Endelig har vi en art som sulen, hvis nærmeste ynglested er Helgoland. Det er en større fugl, med et vingefang på 1,80 meter, og den lever af at styrtdykke efter fisk på de åbne have, hvor den optræder i større flokke – især i kraftig vind kommer den ofte helt ind under kysten.
Alle de nævnte arter går under betegnelsen stormfugle, fordi de i særdeleshed optræder mere talrigt her på Fanø i kraftig storm. Så stormen skaber større koncentrationer af fugle, og vi ser arter som vi normalt ikke ser, fordi de trækker langt ude på havet. Hvordan så med vores ynglefugle? Ja, heldigvis kommer stormen her, hvor stort set alle fuglearter er stort set færdige med årets yngel, eller i hvert fald er ungerne flyvefærdige, så de kan søge væk fra vandet.
Så en frisk lille sensommerstorm her i august er slet ikke kedelig, og på Fanø Fuglestation nyder vi at vise vores medlemmer i foreningen og andre de spændende forandringer årstidernes skiften og vejrets lunefulde indslag skaber. facebook.com/groups/224889424358221.

Tekst og foto: Søren Brinch

Relaterede artikler

Top