Sønderho Havn har brug for oprensning

Mange både, kajakker og paddleboards finder efterhånden vej til Sønderho Havn, hvor folk også slår sig ned med en frokostkurv eller går sig en lille tur.

Havnen sander til, hvis den ikke løbende oprenses. Der indsamles penge i stor stil

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

Hent hele beretningen fra generalforsamlingen som PDF her

SEJLADS – Der var meget at diskutere, da Sønderho Havn Støtteforening søndag den 9. juli holdt generalforsamling med 23 deltagere inklusive bestyrelsen. Foreningen har 170 medlemmer.
Efter at have uddelt roser til blandt andre ’havnekaptajn’ Christian Fischer, ’hjemmesidesnedker’ Per Hofman Hansen og ’fondsansøgningsspecialist’ Lauritz Holm-Nielsen gik formand Brian Schmidt Nielsen videre til årets gang.

”Mange både, kajakker og kanoer samt paddleboards har i det forløbne år haft glæde af en tur fra Sønderho. Vadehavet kom på besøg til Sønderhodagen og forsøger at gøre dette til en tradition. I august havde vi besøg fra Cuxhafen af Harmonie og fra Föhr af Regina. Fra de danske vadehavshavne havde vi besøg, og alle udtrykte stor begejstring for turen hertil og for opholdet, ja ribefolkene svang sig op til at sige, at ”den perle havde vi skjult godt”. Et udsagn jeg nu ikke helt deler.”
”Turbåden Martha vovede sig også herned et par gange, men udtrykte dog ønsket om, at indsejlingen fra Lundvig Løb blev endnu bedre markeret, og at der blev sat lidt flere prikker langs Slagters Lo fordi en båd som Martha, med en stor overdækning på dækket, driver ud af den smalle rende, når der er vestenvind. Det har foreningen selvfølgelig taget til efterretning, og ved prikningen, som blev afsluttet i maj-juni er væsentlig flere prikker blevet sat, og på en prøvesejlads fra Nordby til Sønderho sankthansaften i år noterede Martha sig med tilfredshed dette,” sagde formanden

Dynamisk natur
”Vadehavsnaturen er dynamisk, hvilket ikke kommer som nogen overraskelse. Vi havde håbet på, at Fanø Kommunes planer om at opføre et dige ved Sønderho allerede havde været i gang, således at sand og klæg, oplagt langs renden og sand, der har ophobet i havnehullet kunne have været fjernet og brugt til diget, men sådan gik det ikke. Og derfor vil der med den nuværende rendes bredde danne sig puller ved udløbene fra prilerne og i havnebassinet. Med udsigten til at digebyggeriet sandsynligvis først kommer i gang i sidste halvdel af 2024 besluttede bestyrelsen sig derfor for at forsøge at skaffe midler til at påbegynde oprensningen. Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond og Boghandler Henning Clausens Fond bevilgede os sidst i 2022 henholdsvis 310.000 og 150.000 kroner til formålet.
”Ifølge gravetilladelsen fra 2017, som gælder til 2027, har vi tilladelse til vedligeholdelsesoprensning, og vi valgte at starte med den nordlige del, som under ingen omstændigheder ville blive oprenset i forbindelse med et digebyggeri. Rederiet Høj fra Horsens havde et egnet skib, M/V Lea Høj, som har en bredde og dybgang, der passede til forholdene. Hverken vi eller rederiet havde prøvet en sådan opgave før. I den anden uge af februar oprensede M/V Lea Høj de første 1000 meter af renden, fra Lundvig Løb næsten frem til farmen. Det var et stort øjeblik, da Lea Høj sejlede ind i renden og påbegyndte oprensningen. Opgaven var bestemt ikke standard for rederiet, da der ikke findes opdaterede søkort, og med et stort tidevand og en stærkt vindafhængig vandstand. Foreningen er meget tilfreds med, at det nu er blevet bevist at et skib kan komme ind og arbejde i indsejlingen. Vi arbejder på at rejse midler til fortsættelse af oprensningen,” fortalte han.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top