Havneudvidelse kræver nye Natura 2000-grænser – eller?

Hele artiklen i PDF-format

HAVNEKRIG – Kræver den planlagte udvidelse af Esbjerg Havn en flytning af de Natura 2000-grænser, der sikrer en ekstra skrap beskyttelse af naturværdier?

‘Nej,’ siger Esbjergs borgmester – det er slet ikke nødvendigt.

‘Jo,’ lyder det i et høringssvar, som hans egen forvaltning har sendt til Miljøstyrelsen kort før Jul.

“Havnen er under stadig vækst, og med de seneste udvidelser er det tilgængelige havneområde fuldt udnyttet ud til grænsen af Natura 2000-området,” lyder det således i høringsvaret fra Esbjerg Kommune.

Samtidig beder man endnu en gang Miljøstyrelsen flytte grænserne længere mod Fanø og mod syd som angivet med den røde streg på kortet ovenfor. ‘Esbjerg Kommune ønsker fortsat mulighed for udvidelse af området med havneaktiviteter samt forbedrede sejladsforhold,’ hedder det.

Ønsket om at flytte Natura 2000-grænserne blev nævnt af Fanø Kommunes ENT-formand Christian Lorenzen i et interview hos TV Syd i sidste uge.

Men det blev straks skudt ned af borgmester Jesper Frost Rasmussen. Han beskyldte angiveligt Lorenzen for at tale usandt og fastholdt, at det slet ikke er nødvendigt at flytte Natura 2000-grænserne.

 

Hvordan hænger det sammen med din forvaltnings eget høringssvar?

“Det er fordi, det er to forskellige ting. Jeg skal medgive, at den formulering, der er sendt ind i høringssvaret godt kan indikere, at vi lige nu er helt ude ved grænsen med den nuværende havn, men det passer jo ikke,” siger Jesper Frost Rasmussen.

“Det forslag, Esbjerg Havn har indsendt med Etape 5 og 6, er ud til Natura 2000 grænsen og fem-seks meter fra den. Det er derfor, jeg reagerer på Christian Lorenzens udmeldinger i onsdags om, at vi ikke kan gennemføre den udvidelse, havnen har søgt om, hvis vi ikke får lov til at flytte grænserne.”

Det står jo temmelig klart i høringssvaret, at der er ‘fuldt udnyttet ud til grænsen’ – det kan vel ikke misforstås?

“Jeg medgiver, at det høringssvar, der er formuleret der… – der lyder det som om, den nuværende havn går helt ud til Natura 2000-grænsen. Det er ikke rigtigt. Det vil den gøre, hvis man får lov til at udvide som skitseret,” siger Jesper Frost Rasmussen.

Efter ønske fra havnen

Esbjerg Kommunes afdeling for Natur & Vandmiljø oplyser, at ønsket om flytning af Natura 2000-grænserne er kommet efter input fra Esbjerg Havn. Der foreligger dog angiveligt ingen nærmere begrundelse med argumenter for den ønskede flytning – heller ikke fra Esbjerg Havn – på sagen.

Hos Fanø Kommune fastholder Christian Lorenzen, at Esbjergs høringssvar taler sit eget tydelige sprog.

“De væsentlige passager handler jo om, at Esbjerg Kommune er kede af, at Miljøstyrelsen ikke har lyttet til de tekniske indmeldinger, der er foretaget. Det begrundes med to pointer: Dels at havnens areal er udnyttet fuldt ud, dels at kommunen ønsker fortsat at kunne udvide Esbjerg Havn. Derfor skriver de, at skal vi udvide havnen, er vi nødt til at udvide Natura 2000-grænsen,” påpeger Christian Lorenzen.

Esbjergs borgmester siger nu, at formuleringen i høringssvaret ikke passer?

“Det er interessant, for hele præmissen for deres argumentation er jo, at havnen skal kunne udvide.”

Er det her en bevidst misforståelse fra jeres side?

“Nej – det er sort på hvidt faktuelt. Det er Esbjerg Kommune selv, der knytter tingene sammen i deres høringssvar.”

Kan der være tale om endnu flere udvidelser i fremtiden?

“Nej, så skal vi igen tilbage til høringssvaret. Det er simpelthen den rygende pistol, fordi Esbjerg Kommune netop siger, at den eksisterende havn udnytter grænserne fuldt ud. Ergo er de ærgerlige over, at Miljøstyrelsen ikke opfylder deres ønsker,” siger Christian Lorenzen.

“Jeg forholder mig først og sidst til deres høringssvar. Det er altafgørende, for her leverer de selv de pointer, som vi så bare gentager nu.”

 

Relaterede artikler

Top