Esbjerg Havn: Langsigtede planer – uden politisk taktik

“Havneudvikling foregår med så lange tidsperspektiver, at et kommunalvalg slet ikke betyder noget,” påpeger havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn. “Prøv at se Østhavnen, hvor jeg lagde planen frem i 2004. Jeg kan ikke engang tælle til, hvor mange kommunalvalg, der har været siden!”

Hele artiklen i PDF-format

HAVNEUDVIDELSE –
Han vil egentlig helst bare passe sit job og sin havn uden at involvere sig offentligt i debatten. Selvom den gamle sømand blandt venner og fjender er henholdsvis berømt og berygtet for at sige tingene ligeud, så kræver det overtalelse.

Men havnedirektør Ole Ingrisch fra Esbjerg Havn indvilger i at fortælle mere om det behov og den havneudvidelse, han ser i horisonten – hvis den vel at mærke besluttes.

”Om vi skal have Etape 5 eller 6 er jo ikke en beslutning der er taget – det gøres tidligst i 2020. Det er selvfølgelig fordi, vi kigger ind i nogle udviklinger især i Nordsøen indenfor offshore vind, olie/gas og mange andre forretningsområder som f.eks. ro-ro transport og dekommissionering (skrotning, red.)”, pointerer Ole Ingrisch.

”Frem mod 2030 ser vi et billede af, at der vil være en rigtig god efterspørgsel efter havnekapacitet i Esbjerg. Og det er sådan, at vi er ved at være færdige med den masterplan, vi lancerede i 2004, og det meste af havnearealet er udlejet. Derfor kigger vi nu på mulighederne for at udvide havnen, hvis det skulle blive nødvendigt.”

Han viser Fanø Posten de første sider i en markedsanalyse, som er bestilt hos et konsulentfirma, men holdes tæt ind til kroppen af hensyn til konkurrenterne.

Vækst i det hele

”Alle vores omkring 20 forretningsområder er analyseret med vækstmuligheder og markedsudvikling frem mod 2030. Og på alle de områder – med undtagen af kulimport (som stopper helt i 2022, red.) – går det frem. Til gengæld kigger vi også ind i, at vi skal lave noget andet energi på havnen – f.eks. indenfor biobrændsel, bioraffinaderi og andre ting – så behovet for havnekapacitet frem mod 2030 vil være stigende,” fastslår havnedirektøren.

Og det er du helt sikker på?

”Der er jo ikke nogen forretningsområder, der er risikofri her i verden. Men set ud fra et perspektiv, hvor vi følger den normale konjunkturudvikling og udviklingen mod mere grøn energi, så lægger jeg hovedet på blokken”.

Mere af det samme

Hvad skal det nye havneområde bruges til?

”Etape 5 og 6 er udlagt til er havnedrift. Det er mere af det samme. Skibe ind og ud, store lager- og samlehaller, diverse energiproduktion. Alt dét, som vi ser i et eller andet omfang allerede – det kommer vi også til at se derude.

Kommer der ophug på det nye areal?

”Det er da noget, vi kigger ind i, men vi har ikke på den måde placeret brikkerne det ene eller det andet sted. Hvis noget af f.eks. Thyra-feltet skal dekommissioneres her, regner vi med, at det skal foregå på den eksisterende Østhavn,” oplyser Ole Ingrisch.

”Men vi kigger også ind i et meget, meget stort marked for dekommissionering og renovering af havvindmøller – f.eks. vinger der skal renoveres og coates om i en vindmøllepark, der er 15 år gammel. Vi ser også helt anderledes på ophug – vi ser det ikke som noget, der er beskidt eller dårligt. Vi ser cirkulær økonomi, som er både vigtigt, godt og meningsfuldt for samfundet.”

Hvor håndfaste højdeangivelserne for bygninger og gods
i jeres projektbeskrivelse?

”Det er det, vi tror på, der er nødvendigt. Vi har jo masser af bygninger på 40 meter og en skorsten på 250 meter. Men vi mener,
40 meter kunne være et godt bud, for vi skal kunne håndtere store enheder.”

Ikke kæmpeplatforme

Højden på nogle af de mølledele, der udskibes lodret, er nu på omkring 100 meter, oplyser Ingrisch.

”Men hvis der kommer en kunde og siger, at de gerne vil håndtere noget gods, der er 200 meter højt, så tager vi den derfra. Jeg kan dog ikke lige forestille mig, hvad det skulle være – måske afmontering af et ben på en borerig f.eks. Men de helt store dele fra f.eks. Thyra-feltet kommer ikke herind – vi har slet ikke plads til så store skibe. Man skal bare forstå, at Esbjerg Havn er en lille havn. Tag ud til Singapore hvor man bygger syv borerigge ad gangen – så kan man se store ting!”

I opdeler udvidelsesplanen i to etaper – er der noget ’at handle med’, f.eks. Etape 6?

”På den måde er vi ikke krejlere. Vi har heller ikke sådan en strategi om at lave et overbud, og så får vi måske den luns, vi har brug for. Sådan tænker vi ikke. Men ligesom med Etape 4 har vi delt det op i seks-syv forskellige underetaper som i Østhavnen, og så tager vi lidt ad gangen i takt med efterspørgslen.”

Hvis vi lige glemmer alt om Natura-grænser: Kunne Etape 6 ligge inde ved kysten?

”Rent teknisk kan vi bygge havn helt til Ribe. Men med havneøen får vi også bedre gennemstrømning, og oprensningen kommer til at foregå af sig selv. Vi får fart i strømmen, og derfor tror jeg faktisk også, det vil være godt for havmiljøet at få iltet vandet.”

Ingen skjult dagsorden

Hvad siger du til kritikken af, at I har forsinket processen i forhold til ny kommuneplan?

”Ha-ha – hvis jeg havde haft de evner… Vi spekulerer altså ikke i, hvornår der er valg eller andet politisk.”

Viceborgmester Erik Nørreby og flere andre undrer sig?

”Jeg forstår simpelthen ikke argumentet. Det er spekulativ politikertænkning. Sådan arbejder vi ikke her. Havneudvikling foregår over så lange tidsperspektiver, at et kommunalvalg slet ikke betyder noget. Prøv at se Østhavnen, hvor jeg lagde planen frem i 2004. Jeg kan ikke engang tælle til, hvor mange kommunalvalg, der har været siden!”

Mange ‘kaffemøder’

En embedsmand siger til os, at han ’aldrig har været til så mange kaffemøder uden dagsorden’ hos jer?

”Der er ikke én, der har holdt møder med mig, men der er selvfølgelig teknikermøder. Og hvis man ikke synes, det her er konkret nok, så er det jo rigtigt. Men de skal jo ikke forholde sig til det – de skal køre processen. Det er den store misforståelse, for det er jo ikke en havneudvidelse, vi skal tage stilling til nu. Vi skal køre en proces, som er den almindelige demokratiske måde at køre sådan nogle store projekter på.”

Har I bevidst trukket ansøgningen ud af taktiske grunde?

”Aldrig nogensinde,” fnyser Ole Ingrisch.

”Fannikerne er velkomne til at mene hvad som helst, de vil om Esbjerg Havn og vores planer. Jeg synes bare, at det ville have klædt dem at involvere sig i VVM-processen, så deres spørgsmål kunne adresseres.”

 

Relaterede artikler

Top