Hotelplaner gør ønsket om en helhedsplan tydeligere

Formanden for Rindby Strand Grundejerforening, Hans Kjær, har i forbindelse med hotelsagen en kraftig appel til borgmester Frank Jensen og det samlede byråd

Hent artiklen som PDF her

BYGGERI – ”Umiddelbart ser bestyrelsen for Rindby Strand Grundejerforening positivt på et nyt byggeri i det nedslidte centerområde i Rindby. Samtidig er det dog afgørende vigtigt at nye projekter kommer til at passe ind i området, så det ikke giver gener for naboerne i sommerhusene”.
Sådan lyder den helt klare melding fra grundejerforeningens formand, Hans Kjær, Ribe, med sommerhusadresse på Hympelvej. Han erkender i den forbindelse, at området i dag kan give mindelser om Lakolk på Rømø i gamle dage, men også at det fremlagte projekt om et stort hotelbyggeri, hverken arkitektonisk eller skalamæssigt passer ind i Rindby.

Arealet som Feldbergs Familiecamping ligger på, indgår i planerne.

Arealet som Feldbergs Familiecamping ligger på, indgår i planerne. Foto: Finn Arne Hansen, Fanø Posten.

Bekymret for højden
”Vi er meget bekymrede for højden på byggeriet og i det hele taget for den volumen, der er i projektet. Efter vores mening vil det ikke passe ind i området, og det vil også komme til at fremgå af vores høringssvar”, lyder det videre fra grundejerforeningens formand.
”Allerede for nogen tid siden foreslog vi Fanø Kommune, at der blev lavet en helhedsplan for Rindby. Målet skal være, at få de mange ønsker og planer sat ind i en sammenhæng, så vi kan få et levende og moderniseret Rindby, hvor det er attraktivt at være”, fortsætter Hans Kjær, der fra grundejernes side peger på udfordringer med blandt andet vand, manglende stier – og manglende sammenhæng mellem stierne – som emner, foreningen gerne ser medtaget i en helhedsplan for området.”
Hans Kjær fortsætter:
”Hertil kommer ideen om en strandpromenade, men meldingen om et nyt hotel i området har gjort ønsket om en helhedsplan yderligere aktuelt”, understreger Hans Kjær.
”På nuværende tidspunkt er der lavet et kommissorium for arbejdet med helhedsplanen. Det er koblet sammen med ønsket om en forbedring af ankomsten til Fanø og den videre forbindelse til Rindby. Vi er blevet taget med på råd og har fået plads i den styregruppe, der bliver nedsat.”
Ja til helhedsplan
”Det er positivt, at arbejdet med en helhedsplan bliver sat i gang,” fortsætter Hans Kjær, der sender en stor tak til kommunen fordi grundejerforeningen bliver inddraget i arbejdet.
”Men vi sender også en kraftig opfordring til borgmesteren og byrådet om at tilrettelægge processen, så helhedsplanen kommer til at danne ramme for det efterfølgende arbejde med hotelprojektet – og ikke omvendt,” slutter Hans Kjær.

Grundejerforeningen

Rindby Strand Grundejerforening tæller i dag knap 900 medlemmer blandt de cirka 1.400 sommer- og fritidshuse, der er i området. Foreningen blev stiftet for knap 90 år siden.
Den er den største af Fanøs grundejerforeninger.
Ved stiftelsen blev der fastsat et årskontingent på tre kroner, mens prisen for en grund i området på det tidspunkt stod i cirka 25 kroner.
Foreningens formål er blandt andet at medvirke til at skabe gode, miljømæssige forhold i lokalområdet – at foretage regelmæssige vintereftersyn af medlemmernes sommerhuse – at sørge for, at badestierne har en rimelig standard samt at forhandle med myndigheder i sager af fælles interesse.

Tekst: Jens Bytoft
Foto af Hans Kjær: Keld Nissen

Relaterede artikler

Top