Sandhvepsen – grum, nyttig eller højtudviklet?

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

FANØ NATUR – Sidst i juli modtog FanøNatur fem videosekvenser optaget på Rikkes terrasse. Hun havde tage sig tid til at filme en sandhveps på arbejde. Den er et meget spændende og interessant insekt – trods navnet ikke farlig for mennesket. I skrivende stund bliver videoerne redigeret. De vil, som alt andet FanøNatur laver, give et indblik i Fanøs natur. Men Fanø Posten er ikke til videoer, så derfor en klumme om sand­hvepsen.
Sandhvepsen er vild med løst sand, så det op til 25 millimeter store insekt kan ses mange steder på øen. Den er sort med et orange felt på bagkroppen, så man kan få øje på den i Fanøs hvide sand. Som mange hvepse har den en smal talje på bagkroppen. Som voksen lever den af nektar og pollen – et helt ufarligt insekt for mennesker og dyr – men når den skal yngle, så er den barsk. Det er ynglearbejdet, Rikke har på sine videoer.

Beskytter sit redehul
Sandhvepsen hører til gravehvepsene, så yngleaktiviteterne begynder med, at der graves et 10-20 centimeter dybt hul i sandet. Her skal ægget lægges, den kommende larve leve og puppen udvikles. For insekter er larvelivet vigtigt. Der skal være nok at spise ellers bliver det voksne insekt ikke ordentlig udviklet – redehullet skal altså fyldes med mad. Derfor går sandhvepsen på jagt. Den fanger sommerfuglelarver, stikker og bider dem i centralnervesystemet, så de lammes. Fotoet viser, hvordan larven slæbes dem ned i redehullet. Når hullet er fyldt, lægges ægget. Den kommende hvepselave har nu lammet, men levende mad til sin rådighed. Larverne spises, så de lever længst muligt. Frisk kød er det bedste!

Sandhvepsen har fanget en larve og er ved at lamme den. Foto: Jan Radoor.

Sandhvepsen har fanget en larve og er ved at lamme den. Foto: Jan Radoor.

Sandhvepsene stjæler larver fra hinanden. For at forhindre dette fyldes rede hullet til med sand og ’store’ sten. Ofte bliver sandet hamret fast med en sten, som hun holder med kæberne. En sådan brug af redskaber er sjælden for insekter.
Til slut camouflerer sandhvepsen redestedet med visne plantedele og andet materiale fra omgivelserne og begiver sig ud for at finde en ny sommerfuglelarve.
Rikkes video kan findes på fanonatur.dk.

Tekst: Søren Vinding

Relaterede artikler

Top