At leve på Fanø er at være med og i naturen

Nordby havn, tre meter over daglig vande

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

FANØ NATUR – Har man, hvad enten man er et dyr, en plante eller et menneske, valgt at slå sig ned på en bunke sand på kanten af Nordsøen, så har man valgt et liv med og i naturen. Det er et liv, hvor man må indrette sig efter de styrende kræfter i naturen, og der er et liv, hvor man kan få mange pragtfulde oplevelser lige uden for døren. Det er sådan et liv, man vælger, når man flytter til Fanø, eller når man kommer svømmende eller flyvende til øen.

Det vigtige tidevand

Foto: Søren Vinding

Nordby, tre meter under daglig vande.

Måske er tidevandet den vigtigste af de fysiske faktorer, som styrer livet på Fanø. De to fotos viser ekstreme situationer, hvor vi som menneske rigtigt mærker, at vi lever et sted med en helt speciel natur.
Nogle synes, det er problematisk, men jeg kan godt lide at blive mindet om, at der er noget i naturen, som er stærkere end mig. Der i øvrigt er en forskel på vandstanden i de to fotos på cirka seks meter.
Tidevandets indflydelse møder vi alle steder på og omkring Fanø, selv under øen. Med en forenkling kan man sige, at Fanø flyder i et tidevands­område. Pejlinger i vandværkets drikkevandsboringer viser, at grundvandsspejlet også har tidevand – flytter sig op og ned. Man kan nok ikke se tidevandet i det høje grundvand, som ligger i mange haver lige nu, men det er der.
Tidevandet betyder, at vi lever et meget dynamisk sted. Studier af gamle kort viser for eksempel, at en tidevandsrende som Slagters lo flytter sig, så den nogle år ligger langt mod øst og andre år langt mod vest med en amplitude (mål for maksimalt udsving fra ligevægt, red.) på 400 meter.
Lige nu er der udkommet et nummer af bladet Geo­Viden. Det er om Vadehavet. Vil du blive klog på de fysiske vilkår på det sted, du bor eller besøger, så kig på geoviden.dk.

Tekst og foto: Søren Vinding

Relaterede artikler

Top