Den store færgekrig på Fanø er nu overstået med ny aftale

Artiklen her er en udvidet udgave i forhold til artiklen i avisen, idet borgmester Frank Jensen sendte en ekstra kommentar efter trykstart. Vi havde ikke fået fortalt ham om deadline for den ekstra kommentar. Det beklager vi. Vi beklager også, at vi i avisen skriver, at han ikke ønskede at svare. Det var en fejl, men det opdagede vi først, da hans ekstra kommentar dukkede op. Han svar kom bare for sent til at komme i avisen af førnævnte årsag. Men som sagt indeholder nedenstående artikel hans ekstra kommentar. Den er fremhævet med kursiv.

Prisstigninger og ændringer i sejlplanen i oktober 2022 udenom kommunen gav ballade. Også mellem politikerne. Borgmester Frank Jensen opfordrer til at have fokus på bolden nu

Hent den originale artikel fra avisen her

FÆRGEN – Den store færgekrig fra oktober 2022, da Molslinjen A/S pludselig ændrede priser og sejlplan på grund af de enorme prisstigninger på el og dieselolie – og fik borgmester Frank Jensen (R) i landsmedierne med et forslag om en kommunal færgerute trods aftalen med Molslinjen, der løber til 2036 – er slut.
På et møde den 7. marts fik fire politikere fra Økonomi- og Planudvalget efter deres egen mening en politisk sejr, da de ved at inddrage advokat Bo Ascanius fik Molslinjen til at bøje sig for ordlyden i kontrakten. Frank Jensen ville i stedet rådføre sig med Kommunernes Landsforening først. Magten over færgepriserne blev dermed taget fra Molslinjen. De må kun ændres én gang om året i samarbejde med kommunen, påpeger de fire politikere Erik Nørreby (V), Christian Lorenzen (C), Mille Renée Larsen (løsgænger) og Johan Brink Jensen (A).
Efterfølgende har Molslinjen meddelt, at priserne og sejlplanerne snart forbedres.

De fire forklarer i en fællesudtalelse, der her er redigeret og forkortet:
“Advokatens pointe er, at parterne reelt har givet hinanden vetoret. Forhandlingsvejen er eneste mulighed. Konklusionen på mødet blev da også, at alle ændringer af sejlplan og prisfastsættelser skal godkendes af Fanø Byråd. Tillægskontrakten med ikrafttrædelse 01.01.2022 er gældende i 15 år og sikrer Molslinjens finansiering af den nye el-færge Grotte, samt at de to ældre færger kan sejle på HVO-diesel, der er er næsten CO2-neutralt. Omkostningsstigningen i forbindelse med den miljøvenlige satsning af det tidligere byråd betales via en højere overfartspris for alle. Efterfølgende friholdes dog lokale og pendlere via de statslige midler til trafikal ligestilling. Den grundlæggende struktur for billetpriserne på tidspunktet for kontraktens indgåelse er gældende i hele aftaleperioden. Dog kan enkelte forhold som stigende eller faldende brændstofpriser og pris- og lønfremskrivninger, begrunde prisændringer op og ned, men kun én gang årligt.”
Det havarerede samarbejde i ØPU resulterede i, mener de fire, at Molslinjen, uden om byrådet på Fanø, hævede priserne og ændrede sejlplanen til halvtimesdrift noget af dagen. Og borgmesteren greb efter deres mening ikke ind, søgte ikke juridisk bistand og rådgav sig ikke med resten af ØPU. En række ændringer og priser for resten af året kan næppe rulles tilbage, men de er meget tilfredse med, at byrådet nu igen er med ved bordet.

Borgmester Frank Jensen er skuffet over deres angreb:
“Jeg er uforstående over for den hårde tone, da der på seneste byrådsmøde var enighed om at se fremad og samarbejde for Fanøs bedste. Jeg mener, det er det bedste for Fanø. Og jeg er uenig i beskrivelsen af hændelsesforløbet og konsekvenserne. Jeg udsendte en pressemeddelelse, fordi Molslinjen hævede priserne – uden om byrådet. Forinden havde jeg bedt om ØPUs opbakning og fået den. Det er korrekt, at ØPU ikke havde læst den, men de var orienteret om hensigten bag. Jeg efterspurgte jeg blandt andet dialog, åbenhed, dokumentation og klare retningslinjer. Det blev fulgt op af en mail til Molslinjen, hvori jeg skrev, at byrådet mener, Molslinjen bryder aftalen ved at hæve priserne uden videre. Sidenhen har de heldigvis vist interesse for en konstruktiv dialog. Det gavner alle parter, hvis vi nu kan have fokus på bolden og bruge vores kræfter på at skabe de bedst mulige betingelser for vores borgere og gæster. Ligesom vi er afhængige af færgen, er færgen afhængige af tilfredse kunder.”

Til et spørgsmål om, hvorfor kan foreslog en kommunal færgerute og ikke var stemt for at hyre Bo Ascanius uden videre, svarer han:
“Først og fremmest gik jeg ikke ud med en trussel i oktober. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får præciseret, hvad der er faktuelt korrekt – både i forhold til pressemeddelelsen og i forhold til, hvad der står i kontrakten med Molslinjen.Jeg sagde dengang, at vi måtte kigge på mulighederne og overveje alternativerne i den situation, vi stod i, hvor vi på daværende tidspunkt adskillige gange – uden held – havde rakt ud til rederiet for at søge dialogen og efterspørge større åbenhed om regnskaber og prissætning. Samtidig understregede jeg også, at det stadig var vores helt klare tilgang, at vi fortsat ville understøtte et åbent og transparent samarbejde med Molslinjen.Heldigvis har vi efterfølgende netop oplevet en positiv interesse fra Molslinjens side i forhold til at genskabe en god og konstruktiv dialog, hvilket jo er i alles interesse. Så det er glædeligt, at vi igen kan sætte os om bordet og samarbejde. I bund og grund er den jo egentlig ikke længere end, at vi blot ønsker at de, der benytter færgen – gæster såvel som erhvervsdrivende og fastboende – kan se, hvad der foregår. At der er fuld åbenhed, og det er helt gennemskueligt. I forhold til valg af advokat, var jeg dengang som nu enig i, at det var rigtigt, at få en advokat til at gennemgå kontrakterne. Jeg mente bare, at det ville være klogt med en second opinion.”
Om han blev rådgivet godt nok af forvaltningen, har han ingen kommentar til.

Da læserne jo nok ikke kan huske, hvad der stod i pressemeddelelsen, så bringer vi citatet fra 7. oktober 2022 her:
”Vi kigger også på muligheden for, om vi på sigt selv kan lave en alternativ overfart eller måske endda vores eget færgeselskab, hvor det i stedet for en kapitalfond er vores egen kommune – og dermed borgere – der kan nyde godt af overskuddet fra færgedriften, ligesom vi selv vil være i stand til at fastsætte priserne og vilkårene. Det er stadig vores helt klare tilgang, at vi fortsat vil understøtte et åbent og transparent samarbejde med Molslinjen, men hvis dette ikke er muligt, hvilket det jo desværre ikke tyder på lige nu, må vi jo overveje alternativerne. Det er vores livsnerve, vores eneste mulighed,” lyder det fra borgmester Frank Jensen.

Molslinjen A/S har denne kommentar til hele sagen:
“Vi har jo aftalt dette med Fanø Kommune. Man kan vel sige, at vi har sat et ellers velkørende tog tilbage på skinner efter en afsporing forårsaget af voldsomme begivenheder ude i verden. Vi har haft en god dialog, også om den fremtidige proces, og vi er enige om, hvordan vi ønsker samarbejdet. Vi har en lang og god relation med Fanø – en relation, som skal vare i mange år frem. Derfor er vi også forpligtede til at gå samarbejdets vej,” siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

 

Top