Så har Fanø Danmarks reneste vand

I dag blev det ved et dørtrinspressemøde hos Fanø Vand A/S i Rindby markeret, at det ny PFAS-renseanlæg blev taget i brug 20. marts efter godkendelse af miljømyndigheden i Esbjerg Kommune

Hent evt. også Silhorkos pressemeddelelse her

Vi har nu Danmarks reneste drikkevand uden sporbar PFAS overhovedet. PFAS-stofferne fanges af bittesmå polystyrenkugler, som filtreres fra i to på hinanden følgende filtre. Mange andre stoffer som som ikke-flygtige organiske kulstoffer og svage, uskadelige farvestoffer fjernes også i det ultramoderne ionbytteranlæg fra Silhorko A/S, så vandet er også mere klart end andre vandværkers.
“Vi ikke kun renser vandet, vi polerer det også,” forklarer afdelingschef Arne Koch fra Silhorko med et smil.
Han fortæller, at selve anlægget står i fem millioner kroner.
Nu mangler kun en driftig sjæl, der vil sælge det på en flot flaske, kunne man fristes til at skrive…


Fanø Vands bestyrelsesformand Kaj Svarrer var en glad mand:
“Det er bare pragtfuldt. Det har været en træls periode, siden de 1. januar 2022 nedsatte grænseværdien for PFAS til to nanogram. Men så ringede vi til Silkhorko, og nu kan det midlertidige kulfilter, som vi lejede, sendes væk. Problemet er løst.”
Han kan endnu ikke sige, hvad vandprisen vil stige med, men han gætter på, at selve PFAS-regningen bliver 1,50 til 2 kroner kubikmeteren plus moms. Der har dog også været andre udgifter til de mange prøvetagninger, leje af kulfilter, ombygning af værket med videre.


Formanden for Erhvervs- Natur og Teknikudvalget Lasse Harder Schousboe var også meget tilfreds:
“Jeg er en glad mand. Det er blevet løst lige op til sæsonen, så det kan ikke være bedre. Og med hensyn til regningen, så virker det til, at der er politisk interesse for at støtte kommuner, der skal rense for PFAS. Det må så suppleres med et forbud mod PFAS alle steder, hvor det er muligt, nok i samarbejde med EU.”

 

Tekst og foto: Finn Arne Hansen. Grafik: Silhorko A/S

Top