Vadehavets bådeklubber savner plan for Vadehavet

De to talsmænd, John Nielsen (tv.) og Torben Korsgaard, synes, at Nationalparken glemmer selve havet.

To talsmænd, Torben Korsgaard fra Foreningen Martha og John Nielsen fra Fanø Sejlklub, er ikke tilfreds med udspil fra Nationalparken. Den er ikke maritim nok

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

VADEHAVET – En ny 2025-2030-plan for Nationalpark Vadehavet blev i januar sendt i offentlig høring. Der står kun fem linjer om det maritime fritidsliv i udkastet, og det er slet ikke nok, mener Vadehavets Bådeklubber, der har eksisteret i et halvt århundrede, har 2000 medlemmer og et bagland på 10.000 personer.
”Det virker helt forkert med kun fem linjer, når nu havet udgør langt det største areal i Nationalparken, nemlig 85 procent ved højvande,” siger Torben Korsgaard fra Foreningen Martha af Sønderho, den ene af de to talsmænd, vi har sat stævne ved Fanø Sejlklub.
Han og John Nielsen, formand for Fanø Sejklub, vil på de maritime foreningers vegne derfor sende et ændringsforslag, så havet og det maritime fritidsliv kommer til at fylde meget mere i planen.

Færre steder at sejle
”Det virker efterhånden til, at sejlerne og bådfolket år færre og færre steder, de må sejle. Og færre og færre steder med sejl,” tilføjer John Nielsen.
Han ved godt, det i store træk styres af bekendtgørelser fra Christiansborg og kommunernes budgetter, men han føler ikke, Nationalparken gør noget for at trække i den anden retning.
John erindrer, da Nationalparken skulle etableres:
” Den 23. november 1981 var vi 30 mand til møde i Bramming og fik at vide, der ikke ville komme indskrænkninger for lokalbefolkningen. Met løfte er ikke blevet holdt,” pointerer han.
”Vi vil have lov til at bruge Vadehavet og at passe på det,” tilføjer han.

Foreningen Martha i  arbejde ved svenskeren i Nordby Havn

Vadehavets skal sejles i, ikke kun ses på, mener de. Foto: Foreningen Martha.

”De blå stier, kalder vi det. Vadehavet er noget, vi sejler i. Vi ser ikke kun på det. Vi ønsker flere penge til vager og mere oprensning, Det burde på Finansloven, så det ikke hele tiden er afhængigt af de enkelte kommuners økonomi,” tilføjer Torben Korsgaard.
”Hver gang, der er besparelser, så er der sejlrender, der lukkes,” bemærker John,
En ny bekendtgørelse er ved at blive lavet. Den vil Vadehavets Bådeklubber også holde nøje øje med.

Tekst: Finn Arne Hansen

 

Relaterede artikler

Top