Hvidbrystet præstekrave – Vadehavets juvel og signaturart

Hvidbrystet præstekrave kan godt kaldes Vadehavets juvel.

Hent originalartiklen fra avisen som PDF her

VADEHAVETS FUGLE – En af de mange ting vi kan være virkelig stolte af her i Nationalpark Vadehavet, er den hvidbrystede præstekrave. Arten, der i hele Skandinavien kun yngler på Fanø og Rømø med en rimelig stabil population lige omkring 100 par, er presset. Både i Nationalpark Vadehavet og resten af Europa er den hårdt presset, fordi den tilfældigvis er lige der, hvor mange mennesker elsker at være i sommervarmen – på stranden. Vi kan lige så godt nu breake nyheden med det samme: Der bliver kun flere mennesker på vores strande, så udfordringen bliver kun større.

Sikret mod ræve
På Fanø har vi tre grupper af hvidbrystede præstekraver, mod nord på Grønningen, mod syd på Hønen og mod vest på stranden fra nedkørslen fra Sønderho til Rindby. Bestandene mod nord og syd er nok de sikreste, da der ikke dér er trusler fra biler, men til gengæld fra ræve og løsgående hunde. Her gøres et stort stykke arbejde med indhegning i rævesikre hegn fra DOF og Nationalpark Vadehavet samt Fanø Kommune. Måske er det bedre at kalde det en ’udhegning’, da ræve med flere derved holdes væk fra rederne. Tilmed er en ny bestand ved at etablere sig på en ny og rævesikker ø syd for Fanø, så det tegner lyst.
Men på Fanø Vesterstrand er udfordringen den tiltagende turisme og de deraf følgende konsekvenser. Hvis fartgrænsen på de 30 km/t blev overholdt, og påbuddet om at hunde skal føres i snor fra 1. april til 1. oktober tillige blev overholdt, så var udfordringen for især hvidbrystet præstekrave, men også arter som stor præstekrave, strandskade og rødben markant mindre. Men der gør de ikke, og det er fatalt, når kørslen dækker hele strandfladen.

Den hvidbrystede præstekrave elsker desværre at være på stranden på samme tid som menneskene. Bilerne kører tæt på. Foto: Søren Brinch

Den hvidbrystede præstekrave elsker desværre at være på stranden på samme tid som menneskene. Bilerne kører tæt på.

Måske er tiden derfor ved at moden til at finde mere bæredygtige måder at indrette biltrafikken på vores strande, for vi har som region, kommune og Nationalpark en forpligtelse til at yde en særlig beskyttelse til de mest sårbare arter. Meget enkelt kunne kørslen begrænses til en 50 meter bred ’kørebane’ fra nord til syd, så vi slap for ræs på de store strandflader. Naturligvis skal buggyområdet opretholdes ved Pælebjerg-stranden, der er alligevel ingen fugle på stranden længere, og vi skal jo alle være her – både fugle og mennesker.

Fåtallig vadefugl

Hvidbrystet præstekrave. Fugleunge. Foto: Søren Brinch

Hvidbrystet præstekrave-fugleunge. Pas på den.

Den hvidbrystede præstekrave er en fåtallig ynglende vadefugl overalt, hvor den findes i verden. Fra Camargues floddelta i Provence til Nationalpark Vadehavet er der næppe over 1000 par, og derfor skal vi hjælpe denne smukke fugl, der tidligere var udbredt over hele Danmark og det sydlige Skandinavien. Danmark udgør artens nordlige grænse og størstedelen af den meget fåtallige europæiske bestand er mod Syd- og Sydøsteuropa.
Udseendet er umiskendeligt med helt hvidt bryst, sorte ben og en altid urolig adfærd søgende efter føde i let foroverbøjet positur, der ser ud som om, den er ved at miste balancen og falde forover – og det er dét, der billedlig talt er ved at ske for hvidbrystet præstekrave.

Tekst og foto: Søren Brinch
Redigering: Finn Arne Hansen

 

Relaterede artikler

Top