Korte tæer behøver ikke at betyde at man må gå i små sko

Hent originalartiklen fra avisen som PDF her

VADEHAVETS FUFLE – Det er ikke en årlig begivenhed, at der optræder korttået lærke på Fanø. Men med en øget aktivitet også fra Fanø Fuglestations side, er arten senest i årerne 2018, 2020, 2021 og 2023 observeret.
Dermed har vi et af Danmarks rigtige gode hotspot for arten her.
At den har ynglet på Rømø i 2011 og på det nærmeste oversomret på Fanø understreger blot billedet af artens forkærlighed for marsken i Nationalpark Vadehavet.
Dette falder også godt i tråd med forudsigelser om, at traditionelle middelhavsarter som korttået lærke, stylteløber, silkehejre, hærfugl, slangeørn og spottesanger kan være på vej til at udvide deres leveområder mod nord på grund af forhøjede temperaturer.
Korttået lærke blev første gang observeret i Danmark i 1964 på Stranden ved Kongelunden, Amager. Siden er den blevet set stadig oftere og optræder nu næsten årligt.

En bleg udgave af en sanglærke

Korttået lærke på Fanø. Copyright: Søren Brinch.

Fordi man er en korttået lærke, behøver man ikke at gå i små sko. Den er på vej ud i verden.

Denne lille lærke, der ligner en bleg udgave af sanglærke, og som er cirka to centimeter mindre, er lokalt en almindelig ynglefugl i Nordvestafrika, Spanien, Portugal, Sydfrankrig, Italien og østpå til Tyrkiet samt landene omkring Sortehavet.
Den holder til i tørre, sandede og stenede områder. Den yngler ofte ved kystnære landskaber med tørre mudderflader bevokset med salturter.
Det er netop på denne type biotop, den er fundet på Fanø og resten af Danmark de seneste år, og så sker det igen for anden gang indenfor et 200 gange 50 meter stort område på den sydlige del af Fanø Vesterstrand.
Den 8. maj klokken 10 guider jeg en i Australien bosat fuglekigger – Peter Madvig – rundt i Nationalpark Vadehavet. På denne dag havde vi aftalt, at vi ville vende hver en sten på Fanø efter en succesfuld tur til den sydlige del af Vadehavet.

Går i store sko
Så knap nok ankommet på stranden ved Sønderho opdager jeg mellem hvidbrystede præstekraver, dværgryler, og klyder en lille flok bjerglærker på tre individer. Pludselig, mellem bjerglærkerne, kommer en mindre og meget diskret lærke til syne. Jeg siger øjeblikkeligt ”korttået lærke” til Peter, og efter 19 billeder i kameraet, mister vi den.
Den korttåede lærke går i store sko og er på vej ud i verden, fordi den forstår at tilpasse sig forandrede vilkår, der kan betyde en større udbredelse, og dens tilpassende adfærd er nøglen til succes for en art.
På Fanø Fuglestations facebookside kan du følge med, og se næste gang denne diskrete skønhed optræder på saltmarsken på Fanø: facebook.com/groups/224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch
Redigering: Finn Arne Hansen

 

Top