Ordkrigen mellem Esbjerg og Fanø spidser til

Alle interesserede kan nu studere en stor model og en række plancher om den planlagte havneudvidelse i en fin lille udstilling, der netop er blevet sat op på Fanø Rådhus.

‘Havnekrigen’ mellem Esbjerg og Fanø om den planlagte udvidelse af Esbjerg Havn tager til i styrke med en heftig slagudveksling med et par nye halvlege, der startede i aftes og spidsede til her i eftermiddag. Set fra sidelinjen ligner det en rigtig Liverpool-kamp med hidsigt genpres i begge ender af banen, og også her er der mange millioner på spil.

Efter gårsdagens foretræde for Folketingets Miljøudvalg – hvor Fanø Kommune fremførte sine synspunkter på Christiansborg – blev formanden for ENT-udvalget, Christian Lorenzen (K) interviewet i TV Syd. Her udtalte han, at Esbjerg Kommune allerede én gang tidligere havde forsøgt at skubbe til Natura 2000-grænserne, der definerer områder hvor der gælder særlige krav for naturbeskyttelse.

Det faldt borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg så meget for brystet, at han efter udsendelsen anfægtede, at Esbjerg Kommune ville indskrænke Natura 2000-områderne og fik det refereret i TV Syds sene aftenudsendelse samt j en webartikel hos TV Syd. Her beskyldte han direkte Christian Lorenzen for at tale usandt.

Her til eftermiddag slog Christian Lorenzen så tilbage i en pressemeddelelse, hvor han fastholder sit synspunkt og understreger bl.a., at ‘det ikke er et udtryk for seriøs inddragelse af en nabo og samarbejdspartner at give mulighed for ‘supplerende bemærkninger’.

Næste skud på tværs af Grådyb faldt få timer senere, hvor Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse bl.a. skriver, at ‘den saglige debat om Esbjerg Havns ansøgning om udvidelse er sandet til i påstande og formodninger om et projekt, hvis omfang endnu ikke er belyst af de relevante myndigheder’, og det ‘svirrer med påstande og formodninger’.

Jesper Frost Rasmussen opfordrer i pressemeddelelsen til, at benytte sig af høringsmuligheden via Esbjerg Kommunes hjemmeside inden den 18. april, ‘hvis man ønsker at påvirke processen’.

Èn ting er sikker: Fortsættelse følger…

Relaterede artikler

Top