Fanø Kommune under luppen

Fanø Byråd fik i dag den 18. april 2024 forelagt en rapport, der viser, at der både er fordele og ulemper ved at være en lille kommune. Skal drøftes på Christiansborg

Hent hele rapporten som PDF her

Pressemeddelelse:

“Ny rapport identificerer stordriftsfordelene og smådriftsulemperne i kommunerne

En ny analyse bestilt af Fanø Kommune og udarbejdet af VIVE viser, at det ofte er dyrere for små kommuner at levere service til borgerne. Fanø Kommune er glade for, at de nye tal kan dokumentere kommunens formodninger og ønsker at sætte fokus på problemstillingen.
Fanø Kommune har efter kommunalreformen i 2007 – og særligt efter udligningsreformen i 2020 – oplevet, at det bliver mere og mere vanskeligt at løse de kommunale opgaver inden for rammerne af den økonomi, kommunen har til rådighed.
Samtidig kan man, når man studerer nøgletallene for kommunale serviceområder, se en tendens til, at det er billigere at drive Fanø Kommune end flere andre kommuner.
For at blive klogere på de økonomiske grundvilkår for en kommune af Fanøs størrelse bestilte byrådet derfor en analyse hos VIVE for at undersøge, om der er stordriftsfordele og smådriftsulemper på de kommunale serviceområder.
Dette er gjort ved at undersøge, hvilken betydning kommunestørrelsen har for udgifterne på ni centrale kommunale serviceområder – når der er taget højde for forskelle i kommunernes velstand og befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning. De ni områder udgør tilsammen 95 pct. af kommunernes samlede serviceudgifter.
”Det er ingen hemmelighed, at vi i Fanø Kommune er økonomisk udfordret i disse år. Det er endda selvom, vi har udnyttet muligheden for at hæve skatten i forlængelse af udligningsreformen, og samtidig hele tiden har haft blik for effektiviseringer af driften, så vi har ret lave serviceudgifter. Derfor ønskede vi at dykke mere ned i de økonomiske forudsætninger for en kommune af vores størrelse for at finde ud af, hvor skoen trykker, ” forklarer Fanøs kommunaldirektør, Søren Abildtrup.

Stordriftsfordele på fem ud af ni områder
Undersøgelsen viser, at der er økonomiske stordriftsfordele i kommunal serviceproduktion. På fem af de ni undersøgte serviceområder er der generelle stordriftsfordele fra de indbyggermæssigt mindste til de største kommuner. På to af de undersøgte områder er der specifikke smådriftsulemper for de 5 små ø-kommuner.
Stordriftsfordelene er størst på administrationsområdet og næststørst på folkeskoleområdet. Hertil kommer stordriftsfordele på vej-, kultur/fritids-, sundhedspleje/tandpleje- og dagtilbudsområdet.
Smådriftsulemperne er mest signifikante for de små kommuner og stordriftsfordelene aftager i takt med at kommunestørrelsen stiger. Det giver dermed en række større økonomiske udfordringer for de små kommuner, som isoleret set betyder, at de har vanskeligere vilkår for at levere service til borgerne.
Konklusionerne overrasker ikke Fanøs kommunaldirektør:
”Det er rart, at vi har fået dokumenteret og forklaret nogle af de tendenser og fornemmelser, vi har haft. På den måde kan vi forhåbentligt få opmærksomhed på det og det bliver taget med i overvejelserne i en eventuel ny udligningsreform, så vi får bedre muligheder for fremover at sikre en tilstrækkelig kommunal service til vores borgere,” siger Søren Abildtrup.
Fanø Kommune inviterer sammen med VIVE og dagens vært, den lokale folketingspolitiker Anders Kronborg (A), lands- og lokalpolitikere samt andre med interesse for emnet til en præsentation og drøftelse af analysen på Christiansborg d. 24. april.”

 

 

Top