Fanøs unge vil gerne sætte aftryk på kommunal plan-strategi

Repræsentanter for Ungerådet troppede op, da kommunen holdt dialogmøde med borgerne om den lokale kommuneplan-strategi

Hent den originale artikel fra avisen her

STRATEGI – De unge på Fanø vil gerne sætte deres helt eget fingeraftryk på det arbejde, der, på sigt, skal føre til en revision af kommuneplanen. Tre medlemmer af Ungerådet var derfor mødt op, da kommunen inviterede til dialogmøde om planstrategien – og her fik de sat en finger på nogle af de områder, der, efter deres mening, er ’ømme punkter’, når man er ung på Fanø.
”Vi savner for eksempel et sted, hvor vi kan mødes i weekenden, når Ungehuset er lukket. Det kan være på skolen eller et andet sted – men altså et sted, hvor vi kan være sammen om forskellige aktiviteter, høre musik og måske få en øl eller to, uden at forstyrre andre,” fortalte de tre rådsmedlemmer Freja Viken Krog, Nanna Svenningsen og Benjamin Roed Thinnesen.
De tre pegede desuden på, at det er dyrt at være ung på Fanø. Priserne er ofte højere end på fastlandet. De gjorde sig derfor nogle tanker om en særlig ’unge-rabat’, der skal få unge til at handle lokalt. De efterlyste desuden events, der er målrettet ungdommen, ligesom de blandt andet nævnte, at det faktisk kan føles utrygt at færdes på cykel efter mørkets frembrud på grund af huller i vejene.

Stort bifald til de unge
De unge fik stort bifald for deres indspark på dialogmødet, mens borgmester Frank Jensen efterfølgende overfor Fanø Posten slog fast, at han meget gerne vil være med til at se på nogle af de udfordringer, øens unge oplever.

Foto: Jens Bytoft, Fanø Posten
”Helt ærligt, så anede jeg for eksempel ikke, at Ungehuset er lukket i weekenden. Det skal vi have set på. I hvert fald skal det ikke være os politikere, der spænder ben for de unge – men der er selvfølgelig ting, der skal være i orden og regler, der skal overholdes. Det kan være noget med ansvar og opsyn, ikke mindst når eller hvis det handler om alkohol,” lød det fra borgmesteren.
Dialogmødet på skolen samlede et pænt deltagere, hvor kommunens tekniske direktør, Jan Bøge Sørensen, lagde ud med at fortælle om det, han betegnede som planens hovedgreb og temaer.
Hovedgreberne er tre pejlemærker.
De går på tværs af fem temaer, der bliver arbejdet med i planstrategien.
Pejlemærkerne er Fanø i udvikling og balance, Fanø for alle og Fanø for en bæredygtig fremtid.
De fem temaer er Et godt sted at bo, Det vi lever af, Det vi mødes om, Mobilitet og Det grønne Fanø.

Tid til en lille snak mand og mand og kvinde imellem var der også.

Efter den introduktion var det så borgernes tur. Med afsæt i de fem temaer kunne alle byde ind med gode ideer og forslag til fremtidens Fanø. Plancher var hængt op, og gule post-it-sedler blev klistret på i takt med, at forslagene tog form. Samtidig tog en stribe kommunale medarbejdere notater – og tanken er nu, at de mange ideer og forslag bliver samlet i en slags rapport, der skal indgå i det videre arbejde.

De tre pejlemærker

  • Fanø i udvikling og balance: Vi skaber balance mellemudvikling og det at passe på værdierne
  • Fanø for alle: Vi vil sikre gode lokalsamfund med faciliteter, fællesskaber og plads til borgere i alle aldre, turister og fastboende
  • Fanø for en bæredygtig fremtid: Vi vil sikre en bæredygtig udvikling med fokus på at passe på naturen, øge naturkvaliteten og at vælge kloge klimaløsninger for fremtiden

De fem temaer

  • Et godt sted at bo: Befolknings-udvikling, boligudbud, skoler og institutioner, sommer og vinter
  • Det vi lever af: Beskæftigelse, turisme og erhverv, nye måder at arbejde på, samspil med Esbjerg, uddannelse
  • Det vi mødes om: Kulturarv, foreningsliv, traditioner, byrum, mødesteder
  • Mobilitet: Trafik, parkering, færge, stier, ankomst til Fanø
  • Det grønne Fanø: Benytte og beskytte, biodiversitet, adgang, formidling og klima

Tekst og foto: Jens Bytoft

Top