Udbud af færgedriften undersøges nu

Marius Nielsen (t.v.) fra det lokale selskab Esbjerg-Fanø Overfarten A/S er parat til at byde.

Hele artiklen i PDF-format

KONKURRENCE – Færgedriften og hvem der burde eje færgen har ’alle dage’ været diskuteret på Fanø. Kritikken af overfarten er ofte stor, og billetpriserne kan altid blive billigere, ja de burde nærmest være gratis. Det har flere af byrådets politikere ofte udtalt, og nu igangsættes processen med at få syn for sagn.

Bedre service

Økonomi- og planudvalget, der har borgmesteren som formand, besluttede på udvalgets møde den 9. januar at rette henvendelse til økonomi- og indenrigsministeren for at undersøge muligheden for at gennemføre et udbud af Fanøoverfarten.

”Jeg tror, vi kan få en bedre service og en bedre pris gennem et udbud,” siger borgmester Erik Nørreby fortrøstningsfuldt.

”Andre statslige ruter kommer i udbud, senest var det Spodsbjerg-Tårs, så hvorfor ikke også Fanø-overfarten,” spørger borgmesteren retorisk, der henviser til, at staten ejer halvdelen af Fanø-færgen gennem ejerskabet i Danske Færger A/S.

”Brevet til ministeren er sendt, og vi klar til at afprøve markedet,” siger Erik Nørreby, der også konstaterer, at regeringen generelt efterspørger større konkurrenceudsættelse og flere udbud i kommunerne.

Fornuftigt som det er

SF er ikke repræsenteret i Økonomi- og planudvalget, men er skeptisk afventende.

”For SF’s skyld må Fanø Kommune da gerne undersøge, om det er muligt at udbyde færgen, men der skal ikke sættes noget på spil,” understreger Karen Jeppesen (SF).

”Jeg synes faktisk, det er ganske fornuftigt, som det er nu. Færgen sejler oftere, og vi er hurtigere i Esbjerg end bybussen fra Hjerting. Vi skal ikke risikere en ringere regularitet eller en anden prisstruktur. Selvfølgelig kan jeg forstå ønsket om større indjojen_antflydelse, men det må også kunne løses,” påpeger Karen Jeppesen.

Vi har spurgt Jørgen Jensen, kommerciel direktør i Danske Færger A/S, der driver Fanø Færgen, om hans rektion på beslutningen om at undersøge muligheden for at konkurrenceudsætte Esbjerg-Fanø overfarten.

”Fanø Kommune er i sin gode ret til at tage forskellige initiativer. Det blander vi os ikke i,” understreger Jørgen Jensen.

”Vores opgave er at levere en effektiv færgetransport, der er på forkant med de ønsker og behov pendlerne og turisterhvervet på Fanø har,” påpeger han.

Jørgen Jensen, kommerciel

direktør, Danske Færger A/S.

 

Kommunalt færgeselskab

I brevet til økonomi- og indenrigsministeren fra Fanø Kommune fremgår det også, at der ønskes en drøftelse af Fanø Kommunes mulighed for at danne et kommunalt rederi, og hvordan staten, som hovedaktionær i rederiet ’Færgen’, vil forholde sig til det.

Borgmester Erik Nørreby ønsker gennem spørgsmålet at få undersøgt om Fanø Kommune kan oprette og drive et kommunalt rederi.

”Læsø, Samsø og Ærø driver deres egne færger. Den mulighed bør også være åben for Fanø,” siger borgmester Erik Nørreby, der ønsker at få afdækket alle muligheder for Fanø.

Det kunne være via Esbjerg-Fanø Overfarten A/S, et selskab, der med lokale kræfter, siden 2008 har været klar til at overtage færgen.

”Jeg synes, det er positivt, at Fanø Kommune nu er kommet på banen og har henvendt sig til ministeren,” siger Marius Nielsen formand for Esbjerg-Fanø Overfarten.

På de halvårlige møder med færgens ledelse, kan Fanø Kommune fremsætte ønsker til afgange, prisstruktur og andre forhold omkring færgen.

Men det er alene Danske Færger A/S, der træffer beslutningerne.

”Det er vigtigt, at vi her på Fanø selv har indflydelse på færgefarten. Hvis Fanø får muligheden, og kommunen ikke selv kan påtage sig opgaven, så vil vi gerne gennem et offentligt-privat partnerskab være med til at løfte den,” tilbyder Marius Nielsen, formanden for Esbjerg-Fanø Overfarten A/S.

 

At Fanø Færgen – som den eneste i Danmark – hidtil har været drevet uden nogen form for offentligt tilskud, dvs. på markedsvilkår, har haft den konsekvens, at driften aldrig har været i udbud. I princippet kunne hvem som helst starte en konkurrerende rute, hvis ikke lige det var for besejlingsforholdene.

Med statens tilskud til nedsættelse af færgetakterne – i 2015 for godstransport og fra 2016 for biler og passagerer i ydersæsonen – ydes der nu et offentligt tilskud til driften. Det må derfor efter byrådets opfattelse betyde, at Esbjerg-Fanø overfarten bør konkurrenceudsættes eller sendes i EU-udbud, som det også kaldes.

Og det er ikke småpenge, der kommer Fanø til gode gennem tilskuddet.

I 2017 vil det samlede statstilskud til Fanø Færgen for godstransport, biler og passagerer udgøre 20,7 mio. kr., stigende til 27 mio. kr. i 2020.

Der er et stort politisk ønske om at teste markedet. Formålet er, at få større kontrol med livsnerven for Fanø gennem aftalte udbuds- og kontraktbetingelser.

 

 

 

Relaterede artikler

Top