Bosætning Artikler

Borgmester: Uprofessionelt arbejde hos Ungdomsbo stopper nye lejeboliger

På Storetoft skulle Ungdomsbo  have påbegyndt byggeriet af 16 lejeboliger. Skiltet er desværre ikke aktuelt. BOLIGER – Borgmester Erik Nørreby er ikke vred, men han er meget skuffet. Skuffet over, at byggeriet af 16 nye lejeboliger på Storetoft vest for Fiskesøen, nu må aflyses. Efter hans opfattelse er en væsentlig del af årsagen Ungdomsbos uprofessionelle

Sommerhusbureauer i skarp kritik af ny affaldsordning

Foto fra høringssvaret. Udlejningsbureauerne frygter, at et sådant syn skal møde sommerhusgæsterne. HUSHOLDNINGSAFFALD – Udlejningsbureauerne på Fanø har afleveret et skarpt høringssvar på kommunens forslag til regulativ for husholdningsaffald og krydret det med fotoet ovenfor af frygt for problemer med maddiker i den foreslåede ordning. Bureauerne ønsker i stedet én løsning i form af en

Højere diger eller nye teknologiske løsninger i fremtiden

Alle snakker om digernes højde, og et faktum er, at der skal ske noget på et eller andet tidspunkt.
Ved stormen i 1998 var det tæt på at være kritisk og med de klimaforandringer, der tilsyneladende forstærkes hastigt, kan behovet for at forhøje digerne komme hurtigere end ventet.

Ifølge Kystdirektoratets seneste rapporter skal Fanø derfor snart tage stilling til, om…

Fanø er på vej ud af Sydtrafik

BESPARELSE – På byrådsmødet den 20. februar forventes byrådet at træffe beslutning om at starte en proces frem mod udmeldelse af Sydtrafik. En endelig beslutning om af hvem og hvordan den offentlige transport skal leveres på Fanø, forventes truffet senere på året. I Sydtrafik udtrykker formand Jesper Frost Rasmussen ærgrelse over, at Fanø Kommune har

Fanø Skole er en af landets bedste

Jakob fra 10. klasse modtager ‘erhvervsprisen’ af Mathilde Valbjørn ved sidste års ‘Skolelev’ på Nordby Skole (foto: Torben Larsen). Med et karaktergennemsnit på 7,7 i sidste skoleår, scorer afgangseleverne fra Fanø Skole regionens højeste karakterer. Det blev på landsplan kun overgået af syv skoler i Nordsjælland. ”Bag det flotte resultat er der mange faktorer,” siger

Ingen pavilloner til flygtningene

Et enigt byråd har besluttet, at forslaget om pavilloner på Lærkevej skal droppes for nærværende. I stedet ønsker politikerne, at Fanø Kommune selv anskaffer de nødvendige boliger og gerne ser de såkaldte ’venligboliger’ etableret hos private. For beboerne på Lærkevej har beslutningen vakt naturlig glæde. ”Vi er meget lettede,” siger Lise Lundoff Larsen på baggrund

Flygtninge-pavilloner skaber debat

Her skal pavillonerne måske ligge (Ill. Fanø Kommune) PLACERING – Fanø Kommune planlægger at opsætte pavilloner i tre år som midlertidige familieboliger til 12 flygtningefamilier. Pavillonerne foreslås af forvaltningen placeret vest for andelsboligforeningen på Lærkevej på en grund ejet af Fanø Kommune og lokalplanlagt til kollegieboliger. En del af beboerne i andelsboligforeningen ønsker hverken pavilloner eller

Top