Vellykket borgermøde om Fanøs budget

Borgermøde i Strien om Fanøs budget 2023

Mange borgere kom i Strien for at høre om kommunens budget og for at stille spørgsmål. Nu er der høring til 21. september

Redigeret onsdag den 14. september klokken 10.28 med uddybende kommentar fra Søren Messmann

PENGESAGER – Vellykket. Andet kan man ikke sige om det borgermøde, som byrådet havde indkaldt til tirsdag aften den 13. september i Strien. 80-90 borgere kom for at høre om budgetforslaget for 2023, der indeholder besparelser og omprioriteringer for 13 millioner kroner – og for at stille spørgsmål og komme med input. Mange børnefamilier dukkede op – og mange seniorer. Mellemgruppen mellem 40 og 60 år var der knap så mange af.

 Borgmester Frank Jensen forklarede, lyttede og svarede.

Borgmester Frank Jensen forklarede, lyttede og svarede. Kameraet kunne ikke lige klare de store lysforskelle…

Som ventet blev det nedlæggelsen af dagplejen og hævelsen af taksten for daginstitutionspladser til 25 procent, der gav flest kritiske kommentarer. En familiefar så med gru frem til, at dagplejen måske lukker. Han fortalte, at hans toårige barn havde det dårligt med støj og uro, så de var glade for den rolige og overskuelige dagpleje.
Forklaringen er manglende efterspørgsel. Der er snart kun fem børn i dagplejen, og det er for lidt til at have en bæredygtig dagpleje.
Nedlæggelsen vil netto spare 429.000 kroner.

budgettal

De kedelige tal, overordnet set.

Andre pegede på, at de højere takster ville mindske tilflytningen af børnefamilier, og at flere måske ville vælge en daginstitution i Esbjerg, hvis de alligevel arbejder på den anden side.
Borgmester Frank Jensen påpegede, at Fanøs takster stadig vil være lavere end Esbjergs og de fleste andre kommuners.
En foreslået besparelse på 225.000 kroner på Fanø Hallen fik halformand Søren Messmann op af stolen.
”Hvis det sker, så kan I godt se frem til at få nøglerne! Vi har en bestyrelse, der knokler ulønnet for at få hallen til at fungere. Hvorfor er violinskolen, der koster 700.000 kroner, slet ikke nævnt,” spurgte han.
Det vidste borgmesteren ikke, men han noterede sig kommentaren.
Tilføjelse onsdag den 14/9:
Søren Messmann tilføjer:
“Det er kulturskolen og kulturen, jeg opponerer mod ikke bliver ramt, men alene sporten og børn. Stadionudvalget og Fanø Hallen bliver hårdt ramt. Det kan virke nedladende som det er skrevet, det har aldrig være intentionen.”

Hvad med plejecentret?
Sidst på mødet var der stor interesse for plejecentret. Claus Thyssen ville vide noget om ejerforholdene og problemerne med at modernisere det. Og det gav socialudvalgsformand Johan Brink-Jensen, borgmesteren og kommunaldirektør Søren Abildtrup en grundig forklaring på.
Sagen er, at ejeren er Fanø Boligforening, men Fanø Kommune hæfter for den store gæld. Og loven er sådan, at man ikke må jævne det med jorden og bygge noget nyt, når der bliver gjort god brug af bygningerne. Kun ghettoområder må nedrives. Så boligforeningen og kommunen er pisket til at modernisere det nuværende plejecenter på den nuværende placering, måske med ældreboliger rundt om det for at få stordriftsfordele. Det vil kræve et mindre indskud fra kommunen, men Landsbyggefonden har været på besøg og vil måske yde støtte til boligforeningen. Desuden er der mulighed for at søge fondsmidler og midler fra pensionskasser. Så kommunen behøver egentlig ikke at spare op i årevis.
Flere i salen foreslog skattestigninger for at få råd til udvikling, men dels kræver det tilladelse af staten, og dels uddeles der bøder for at gøre det, forklarede borgmesteren.
”Hvis vi hæver skatten med fire millioner kroner, skal vi det første år aflevere tre til staten. De to følgende år skal vi aflevere to millioner, det fjerde år skal vi aflevere én og først det femte år får vi lov at beholde alle fire,” forklarede han,
På mødet blev alle foreslåede ændringer over 100.000 kroner opridset. Resten må man finde på kommunens hjemmeside:

https://fanoe.dk/fanoe-kommune/fanoe-byraad-har-taget-hul-paa-arbejdet-med-budget-2023-kom-til-borgermoede-og-giv-dine-input

Gå ned til Omprioriteringskatalog og download PDFen med forslagene

Her er tallene på de større poster i kroner:

 • Nedlæggelse af dagplejen: 429.000 (netto)
 • Fanø Hallen: 225.000
 • SFO-takster hæves: 278.000
 • Fanø Skole: 700.000
 • Husleje, den gamle søfartskole: 100.000
 • Sundhed og administration: 400.000
 • Befordring af specialskoleelever: 360.000 kroner
 • Daginstitutionstakster hæves: 454.000
 • Budgetjusteringer: 200.000
 • Fanø Plejecenter: 500.000 (effektiviseringer og stordriftsfordele)
 • Busserne bliver alligevel ikke gratis for brugerne: 725.000
 • Mindreudgifter til rekruttering og vikarer i ældreplejen: 900.000
 • Rådhuset: 2.000.000
 • Indkøbsaftaler: 525.000
 • Konsulenter: 450.000
 • Konferencer: 200.000
 • Socialt og myndigheder: 600.000

Har man som borger lyst til at komme med et høringssvar, skal man afgive det her:
https://fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser/indsend-hoeringssvar?hearingID=90

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

 

 

Relaterede artikler

Top