Masser af østers i hele Vadehavet

Der er masser af stillehavsøster og blåmuslinger i Vadehavet, kunne Pernille Nielsen fra DTU Aqua fortælle på Vadehavsforskning 2019 i Esbjerg 8. marts.

ØSTERSFISKERI – Der er 72.000 ton østers og 78.500 ton blåmuslinger i Vadehavet, og både turister og fiskere kan gå i gang med at høste. Det var den konklusion, som eksperten Pernille Nielsen fra DTU Aqua fremlagde på konferencen Vadehavsforskning 2019 i Esbjerg fredag den 8. marts. Den nye tælling var bestilt af Fiskeriministeriet.

Blåmuslinger fordoblet

Blåmuslingebestanden i hele Vadehavet er knap og nap fordoblet siden nedlukningen af den kommercielle fangst. Og stillehavsøsters er der store banker af, især ved Rømø. Stillehavsøsters er en invasiv art, som fuglene ikke kan åbne. Og de kan blive så store som fodsåler, så de er ikke så elegante at slubre i sig med champagne som de almindelige østers. Priserne er dog høje alligevel. Hvis danske kokke begyndte at opfinde nye retter som stuvninger, kan de store, der ikke må smides tilbage, også udnyttes, mente hun.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top