Ingen pavilloner til flygtningene

Fanø Posten den 16. juli 2016.

Fanø Posten den 16. juli 2016.

Et enigt byråd har besluttet, at forslaget om pavilloner på Lærkevej skal droppes for nærværende.

I stedet ønsker politikerne, at Fanø Kommune selv anskaffer de nødvendige boliger og gerne ser de såkaldte ’venligboliger’ etableret hos private.

For beboerne på Lærkevej har beslutningen vakt naturlig glæde.

”Vi er meget lettede,” siger Lise Lundoff Larsen på baggrund af den mail, hun modtog fra Fanø Kommune dagen efter byrådsmødet.

Her meddelte kommunen, at man ikke for nærværende ønskede at opstille pavilloner på Lærkevej.

Men Fanø Kommune er fortsat udfordret på at finde boliger til blandt andet flygtningefamilier.

’Venligboliger’ er en mulighed for, at private – i en periode på op til fem år – kan opstille eller opføre en midlertidig bolig til flygtninge på egen grund.

”Jeg er ikke vidende om, at der skulle være aktuelle planer om at benytte muligheden for at få dispensation fra lokalplanen til opførelse af en venligbolig”, siger socialudvalgsformand Johan Brink Jensen.

”Men det er en god ide. Hvis nogen har plads på sin grund til at bygge og ønsker at hjælpe andre, så skal det da være muligt,” pointerer han.

Hvad angår kommunens anskaffelse af andre boliger, arbejdes der med flere muligheder. Fanø Kommune ikke ønsker dog ikke at oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.

Tags

Relaterede artikler

Top