Tag arkiv: Flygtninge

Røde Kors søger kontaktpersoner for flygtninge

Røde Kors søger kontaktpersoner for flygtninge

INTEGRATION – Røde Kors har p.t. 22 frivillige kontaktpersoner for flygtninge på Fanø, og der er brug for flere endnu. Kontaktpersonerne tilknyttes typisk en familie, som får praktisk støtte i hverdagen til f.eks. at forstå breve fra det offentlige, praktisk hjælp på anden vis og ellers almindeligt samvær og omsorg. ”Man skal ikke have nogen

De flygtede fra krigen i Syrien

Vi hører så meget om flygtninge og deres ’valg’ af Danmark. Men hvem er menneskene bag overskrifterne, bag politikernes mange udmeldinger og bag de ansigter, vi møder i hverdagen her på Fanø?

Vi har mødt tre syriske flygtninge. Det er tre forskellige historier om nogle af de 73 flygtninge med asyl og permanent opholdstilladelse, som er kommet til Fanø siden januar 2014…

Ingen pavilloner til flygtningene

Et enigt byråd har besluttet, at forslaget om pavilloner på Lærkevej skal droppes for nærværende. I stedet ønsker politikerne, at Fanø Kommune selv anskaffer de nødvendige boliger og gerne ser de såkaldte ’venligboliger’ etableret hos private. For beboerne på Lærkevej har beslutningen vakt naturlig glæde. ”Vi er meget lettede,” siger Lise Lundoff Larsen på baggrund

Flygtninge-pavilloner skaber debat

Her skal pavillonerne måske ligge (Ill. Fanø Kommune) PLACERING – Fanø Kommune planlægger at opsætte pavilloner i tre år som midlertidige familieboliger til 12 flygtningefamilier. Pavillonerne foreslås af forvaltningen placeret vest for andelsboligforeningen på Lærkevej på en grund ejet af Fanø Kommune og lokalplanlagt til kollegieboliger. En del af beboerne i andelsboligforeningen ønsker hverken pavilloner eller

Flygtninge skal bo i pavilloner

FLYGTNINGEBOLIG – Fanø Kommune skal skaffe boliger til 12 flygtningefamilier.

Det er ikke muligt i det traditionelle boligmarked, hvorfor midlertidige boliger i form af moderne og tidssvarende pavilloner vil være en mulig løsning, der også vurderes at være økonomisk attraktiv for kommunen…

Top