Flygtninge skal bo i pavilloner

Pavillon byggeri fra ABC Pavilloner – kommende pavilloner på Fanø bliver kun i én etage.

 

FLYGTNINGEBOLIG – Fanø Kommune skal skaffe boliger til 12 flygtningefamilier.

Det er ikke muligt i det traditionelle boligmarked, hvorfor midlertidige boliger i form af moderne og tidssvarende pavilloner vil være en mulig løsning, der også vurderes at være økonomisk attraktiv for kommunen.

Økonomi- og planudvalget har på sit møde den 13. juni principgodkendt, at forvaltningen arbejder videre med en pavillonløsning og dens placering.

Op til 36 måneder

Det er forvaltningen vurdering, at der inden for kort tid skal skaffes boliger til indkvartering af 12 familiesammenførte flygtningefamilier.

Boliger der kan danne rammen om disse familiers nye tilværelse på Fanø i op til 36 måneder.

Modulbyggeri_genhusning_ABC_Pavilloner_Fuglebakken (21)

Eksempel på rumopdeling og møblering i et moderne pavillon byggeri.

For ikke at blokere for nye tilflyttere, gennem opkøb af boliger eller leje af private boliger og fordi husleje-
niveauet på Fanø også er højt i forhold til en integrationsydelse, er kommunale midlertidige boliger en løsning, så Fanø Kommune kan løse sin forpligtigelser i henhold til Integrationsloven.

Billigste løsning

Pavillonboliger er som det fremgår at illustrationerne moderne og tidssvarende boliger, der funktionelt og indretningsmæssigt ikke adskiller sig fra andre moderne boliger i Danmark. Bemærk at de viste pavillonløsninger er eksempler.

Forvaltningen vurderer, at en pavillonløsning vil være det billigste for kommunen, der fra statens side kompenseres med 50 pct. af boligudgiften pr. flygtning, dog maksimalt 2.000 kr. pr. måned.

 

54 flygtninge på Fanø p.t.

Med udgangen af april var der på Fanø 54 flygtninge eller familiesammenførte.

Der kan ved etablering af midlertidige boliger til flygtninge dispenseres fra Planlovens bestemmelser om lokalplaner.

Placeringen af pavilloner forventes politisk besluttet i august.

 

 

Tags

Relaterede artikler

Top