Sommerhusbureauer i skarp kritik af ny affaldsordning

Foto fra høringssvaret. Udlejningsbureauerne frygter, at et sådant syn skal møde sommerhusgæsterne.

HUSHOLDNINGSAFFALD – Udlejningsbureauerne på Fanø har afleveret et skarpt høringssvar på kommunens forslag til regulativ for husholdningsaffald og krydret det med fotoet ovenfor af frygt for problemer med maddiker i den foreslåede ordning.

Bureauerne ønsker i stedet én løsning i form af en bringeordning, hvor sommerhusgæsterne selv bringer deres bioaffald til miljøstationer.

”Vi er enige i, at vi skal genbruge den størst mulige mængde husholdningsaffald. Men det vil ikke ske ved en ordning, hvor der er flere beholdere, der tømmes på forskellige tidspunkter,” påpeger Hanne Thyssen fra Danibo.

På vegne af sommerhusudlejningsbureauerne på Fanø har Hanne Thyssen og Kent Nymark fra Fanøhus fremsendt et høringssvar, inden Erhvervs-, natur- og teknikudvalget skal behandle det nye regulativ for husholdningsaffald.

Udlejningsbureauerne ser helst en bringeordning, hvor sommerhusgæsterne skal bringe deres affald til centralt placerede miljøstationer. Hvis løsningen bliver en henteordning med mange affaldsbeholdere, der tømmes på forskellige tidspunkter, forudser de uhygiejniske forhold og halvfyldte beholdere, hvor turisterne kan risikere at mødes af lugt og maddiker.

Det sidste kan ske, hvis kommunens forslag om to beholdere ved sommerhusene, en til restaffald og en til bioaffald som madrester mv. gennemføres. Med 14 dages tømning, dog ugentlig tømning i juli og august, forudser bureauerne store problemer.

Hvis sommerhusgæster oplever, at der ikke er plads i beholderen til restaffald, der kun tømmes hver 14. dag, vil de benytte biobeholderen til restaffald, uanset regler og intentioner, og problemet med maddiker vil opstå, skriver de i høringssvaret.

Bureauerne anbefaler derfor en bringeordning, hvor affald bringes til miljøstationer, og hvor bioaffald og genbrugsaffald som papir og flasker sorteres og placeres i de rette beholdere. Her tror bureauerne på brugernes samvittighed og holdning, så de derfor forventer en optimal sortering.

Udlejningsbureauerne påpeger også, at valgfrihed ikke vil fungere med forskellige ordninger i det samme område. De frygter, at en henteordning med to beholdere kan blive en brugerbetalt fejlinvestering, hvor planens miljømæssige mål ikke kan opnås, fordi affaldet ikke sorteres korrekt.

Udlejningsbureauerne vil have én konsekvent løsning og helst bringeordningen. Med miljøstationer vil en sidegevinst – ud over en mere optimal og hygiejnisk ordning – også være, at sommerhusområderne forskønnes, når der ikke skal være to beholdere af forskellig farve ved hvert sommerhus.

dsc_5770

Hvor mange forskellige affaldsbeholdere skal der sættes op?

Formanden for Fanø Kommunes Erhvervs-, natur- og teknikudvalg Kristina Kaas Krog er glad for det viste engagement og ser frem til de politiske drøftelser på udvalgets møde den 24. april.

Et møde, hvor bureauerne forventer en klar beslutning.

”Tag nu stilling,” lyder opfordringen fra Hanne Thyssen.

Hun og Kent Nymark appellerer til byrådspolitikerne om at beslutte en ensartet løsning for husholdningsaffaldet – en løsning, der gælder alle sommerhuse.

Relaterede artikler

Top