Kun ét firma gav tilbud på affaldsindsamlingen

AFFALD – Fanø Kommune havde kun modtaget en enkelt kuvert, da fristen for at ’sætte pris’ på indsamlingen af øens husholdningsaffald m.v. udløb.

Kuverten havde firmaet Marius Pedersen A/S som afsender og indeholdt et tilbud på 5.650.288 kroner for at løse opgaven. Et tilbud, der omfatter såvel de årlige udgifter samt engangsudgifter til eksempelvis omdeling af nye beholdere til affald.

Altså går opgaven med at indsamle ’restaffald, bioaffald og genanvendelige fraktioner’, som det hedder i kommunalt sprog, til Marius Pedersen A/S.

Samtidig ligger det dog også fast, at en stor del af opgaverne bliver overdraget til Nordby Renovation I/S i underentreprise. I dag er det netop dette lokale firma, der står for indsamlingen af øens affald.

Kontrakten med Marius Pedersen A/S træder i kraft den 1. januar 2018 og løber frem til udgangen af 2022.

”Med licitationen overstået skal vi nu i gang med at lave det informationsmateriale, der skal deles rundt til alle husstande. Heri vil vi fortælle borgerne om de tiltag, der i den affaldsplan, byrådet vedtog i maj måned,” oplyser ingeniør Mads P. H. Sørensen, Fanø Kommune.

Borgere informeres

”Det gælder information om de nye principper for sortering af affald, om datoer for tømning og om supermiljøstationerne.

”Samtidig skal der fremstilles internationalt informationsmateriale til udlejningssommerhuse, der skal deles nye beholdere til bioaffald ud på hele øen, og der skal indrettes supermiljøstationer,” fortsætter Mads P. H. Sørensen.

Endelig skal der uddeles beholdere til restaffald til de sommerhuse, der går væk fra ordningen med sække. Desuden skal der uddeles miljøkasser og endelig skal der laves nye tømningsplaner.

Forud for den egentlig licitation inviterede Fanø Kommune alle interesserede tilbudsgivere til et ’spørge- og informationsmøde’ på Fanø Rådhus. Tre firmaer mødte op, nemlig Marius Pedersen A/S, Nordby Renovation I/S og Meldgaard Miljø A/S.

Den nye hovedentreprenør på affaldsindsamlingen på Fanø er en virksomhed, der ikke blot er kendt landet over, men som også har bredt sig til Tjekkiet og Slovakiet.

Firmaet blev grundlagt på Fyn for godt 90 år siden, hvor Marius Pedersen tilbød de fynske kommuner at vedligeholde de kommunale veje med en tromle, han selv havde bygget.

Siden er udviklingen gået stærkt. I dag er virksomheden en moderne, international koncern med flere end 4.000 medarbejdere.

Den beskæftiger sig med alle aspekter inden for behandling af affald – indsamling, sortering, genanvendelse samt handel med affald som nye ressourcer.

Relaterede artikler

Top