Ny affaldsordning i udbud trods store protester

AFFALDSORDNING – Fanø Kommune sender nu indsamling af affald i udbud med virkning fra 1. januar, og  den nye affaldsordning er vedtaget i Erhvervs-, natur og teknikudvalget (ENT) trods store protester fra bl.a. de fem feriehusbureauer, Nordby Renovation og en række borgere.

De lufter bl.a. skepsis overfor ordningen med indsamling af organisk husholdningsaffald i sommerhusområderne. Nordby Renovation påpeger bl.a., at ingen kommuner hidtil har fået indsamling af bioaffald til at fungere i sommerhusområder.

”For det første er der ikke rigtig nogen, der ved, hvordan man skal gøre det, og hvor godt det skal sorteres,” uddyber Kaj Nielsen, Nordby Renovation.

Vanvid at gå forrest

Han henviser også til, at landets største sommerhuskommune, Varde, prøver at finde en fælles løsning med andre kommuner.

”Det er vanvittigt, at vi skal være foregangskommune på lille Fanø, og der nu skal indkøbes måske 5-6.000 containere, hvis fremtiden alligevel er super-miljøstationer. Det er vanvittigt at købe så mange, når ingen ved, hvad der kommer af lugtgener,” påpeger Kaj Nielsen.

Han afviser, at der bare er tale om brødnid, når ordningen nu sendes i udbud, men er heller ikke tilfreds med, at der skal afleveres tilbud allerede 30. maj.

Den nye affaldsordning er affødt af et EU-direktiv om mindst 50 pct. genanvendelse af affaldet i 2022, og Kaj Nielsen mener, at der er tid nok til at vælge den rigtige løsning.

Brug for nytænkning

ENT-udvalgets formand peger dog på, at der skal ske noget nyt for at nå målet.

”Den nuværende ordning giver kun omkring 34 pct. genanvendelse, så vi skal gøre et eller andet anderledes. Vi er jo en grøn kommune midt i Nationalpark og Verdensarv, og det er baggrunden for at indføre en bioordning,” forklarer udvalgsformand Kristine Kaas Krog.

Men der er vel tid nok til at finde den helt rigtige løsning?

”Det var det kompromis, udvalget blev enige om. Hvis vi havde fulgt forvaltningens indstilling, havde vi haft fire spande i stedet for en bringeordning. Nu kan den enkelte sommerhusejer frit vælge, om man selv vil køre med affaldet eller have to spande stående. Det er jo kun cirka halvdelen af husene, der bliver lejet ud, og vi forsøger at tage højde for de forskellige segmenter ved at give valgfrihed for brugerne,” påpeger Kristine Kaas Krog.

I modsætning til skeptikerne er hun heller ikke nervøs for, at afskaffelse af vægtordningen vil gøre folk mindre motiverede for at sortere.

”Vi er kun to kommuner tilbage i Danmark med en vægtordning, og undersøgelser viser, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem vægtordning og sortering. Der er kommet en helt, helt anden mentalitet om sortering i Danmark og Europa, så det er jeg ikke så bekymret for.”

Affaldsområdet er omfattet af ’hvile i sig selv’-princippet, så alle udgifter og investeringer skal finansieres af brugerne.

Kommunen forventer derfor, at det nye udbud og generelt stigende priser i affaldsbranchen vil betyde en prisstigning for den enkelte husstand.

udriv

Feriehusejere rører på sig

Fanøhus Feriehusudlejning har nu fået de første henvendelser fra feriehusejere, som er bekymrede for den nye affaldsordning.

”En af mine ejere overvejer f.eks., om familiens hus overhovedet skal udlejes, fordi det er usikkert, hvad den nye ordning vil betyde økonomisk,” siger Kent Nymark fra Fanøhus.

”Min oplevelse er, at politikere og forvaltning ikke har forstået, hvilke problematikker vi som udlejningsbureauer oplever i det daglige. Klagerne havner på vores bord, vi kan absolut intet gøre ved det, og vi bliver ramt på økonomien, når vi mister udlejningshuse.”

Sammen med de øvrige bureauer efterlyser han nu flere konkrete oplysninger om ekstraomkostningerne og afregningen med husejerne som svar til kunderne.

Relaterede artikler

Top