Sejlrende i Sønderho er klar til efteråret

Uddybningen af sejlrenden i Sønderho Havn er færdig i efteråret.

Når sejlrenden i Sønderho er klar, er der et hav af ønsker om faciliteter på havnen

SØNDERHO HAVN – Når sejlrenden til og fra Sønderho Havn er klar i efteråret, mangler der ikke ønsker til faciliteter ved havnen, fortalte formand Anders Bjerrum på generalforsamlingen.
Etape 1 er fuldt finansieret med fire millioner indsamlede kroner. Og han oplyste, at de sidste to millioner kroner til etape 2 vil falde på plads i år.
”Uddybningsarbejdet startede i december 2018 med uddybning af Slagters Lo. På grund af tekniske problemer nåede entreprenøren kun at uddybe 1,7 km af den fem km lange sejlrende til Sønderho inden trækfuglesæsonen, hvorefter arbejdet skulle sættes på pause. Entreprenøren fortsætter arbejdet i september i år med nyt udstyr, når der igen af hensyn til trækfuglene må graves. Vi forventer, at uddybning af sejlrenden bliver færdig i år. Dermed er etape 1 gennemført og den sejlbare rende til Sønderho er blevet genetableret,” sagde formanden.
”Det bliver spændende at se, om vandskellet kommer til at ligge ved Fuglsand, hvor det ligger i dag, eller om det rykker længere nordpå, hvor det tidligere har ligget. Vi forventer, at gennemstrømningen nogle steder vil skabe erosion, som vil øge rendens tværsnit, mens der andre steder vil blive aflejret sandbanker i renden. Foreningen vil løbende pejle renden og sætte ind med vedligeholdelse, når det bliver nødvendigt.”
Sønderho Havn Støtteforening arbejder sammen med Fanø Kommune, der står som bygherre for projektet. Lige nu arbejdes der med planlægning af etape 2, som er selve havneområdet. Ved Sønderho skal sejlrenden uddybes i bredden, så bådene kan ligge for svaj. Der er forslag om at udlægge en del af det opgravede sand uden for diget, hvor det vil udgøre et forland i form af en ca. 30 m bred strandeng langs diget. Forlandet vil bidrage til at stabilisere diget under en stormflod. Desuden vil forlandet fremstå som et rekreativt område, hvor man kan færdes tørskoet, brede sit tæppe ud og lade børnene lege. Bestyrelsen er meget åbne for forslag til havneområdet. Der er ønsker om en anløbs-flydebro, et sted, hvor børn kan fange krabber, et slæbested, en plads til småbåde, joller og kajakker og surfbrætter, en rampe til søsætning af større både (redningsvej), et skab med redningsveste til børn, opholdsfaciliteter, bål og grillplads, trappestier fra p-pladsen til forlandet, beskyttelse af digekronen mod færdsel, eventuel anlæggelse af en sti foran diget samt toilet, vand og el.
Herudover er der også behov for at diskutere, hvor klub- og instruktions­aktiviteter kan foregå, og der er ønsker om shelters.
Foreningen beder alle interesserede om at indsende deres forslag og kommentarer til: info@sonderhohavn.dk. Foreningen vil senere afholde et informations- og debatmøde.

Den ny bestyrelse
Anders Bjerrum, formand, Helle Holm-Nielsen, næstformand, Stella Husted Krogager, kasserer, Kåre Traberg Smidt, bestyrelsesmedlem, Hans Fischer-Nielsen, bestyrelsesmedlem, Willy Morgenstern, suppleant og Svend Lauridsen, suppleant.

Tekst: Finn Arne Hansen
Foto: Arkiv

Relaterede artikler

Top