Den umulige opgave med at genåbne Sønderho Havn blev løst

På en historisk og skøn sommerdag strømmede folk fra nær og fjern til festlig haveindvielse i Sønderho den 26. juni 2021

Hent hele sektionen som PDF her

Hent borgmesterens tale her

Hent ENT-formand Christian Lorenzens tale her

FESTDAG – Lørdag den 26. juni 2021 vil sent blive glemt i Sønderho. Efter en årelang kamp for at få udgravet sejlrenden og få anlagt en lille havn var der fest i det skønne sommervejr. Mindst 500 gæster kom, mange med medbragte stole og nød synet af en livlig havn.

Sofie Valbjørn

Borgmester Sofie Valbjørn fik æren af at være den borgmester, der kunne ønske tillykke med havnen.

Borgmester Sofie Valbjørn var glad:
”I dag er dagen, hvor Sønderho havn efter mange år atter åbner for, at skibene kan sejle hertil og herfra – og livet ved havnen vil igen blomstre. Det bliver skønt at opleve både ligge for svaj herude og gæster som kommer sejlende hertil. Det at renden er gravet ud, og at der er kommet en ny flot bro, og at området herned ved Børsen også får en overhaling med formidling og et fint og hyggeligt miljø, vil uden tvivl bringe et havneliv og et leben tilbage hertil til stor glæde for lokale og gæster i Sønderho,” sagde hun.

Formanden for Sonderho havn Støtteforening, Anders Bjerrum, holdt hovedtalen.
Formanden for Sønderho havn Støtteforening, Anders Bjerrum, holdt fortjent hovedtalen:
”Kære alle sammen.
Sikke en dag! Vi har i havneforeningen og i hele byen set frem denne dag i 12 år! 12 års arbejde med genetablering af den tilsandede Sønderho Havn er afsluttet. Projektet er lykkedes, fordi vi har været sammen om det. Der har været massiv opbakning fra lokalsamfundet og byrådet.
Vi har været stædige, troet på projektet, bidraget med faglig viden om forundersøgelser, friluftsliv og fredningsbestemmelser. Og resultatet – Vi har fået en sejlbar rende med gennemstrømning af tidevand. Det er en vigtig milepæl, som det er værd at fejre. Vi ser frem til, at Fanø Kommune får tilladelse til at udnytte det opgravede sand til forhøjelse af Sønderhodiget. Når tilladelsen er på plads, kan der hentes masser af sand i renden, så den bliver bredere og dybere. Der bliver mere plads til, at bådene kan ligge for svaj. Der er allerede givet tilladelse til at grave mere sand op, men der mangler endnu tilladelse til at lægge sandet på diget.
Når man ser tilbage på havneprojektet, springer det i øjnene, at projektet fra starten har været umuligt. Det var umuligt at få tilladelse. Det var umuligt at skaffe finansiering, og det var umuligt at gennemføre projektet.
I 2010 gav A P Møller fonden et stort tilskud til forundersøgelser, og vi kunne gå i gang. Tilskuddet blev suppleret af lokale sponsorer, Fanø Kommune og af foreningens medlemmer. Vi havde kort efter det første møde med Kystdirektoratet. Her fik vi at vide, at det var umuligt at få tilladelse til at uddybe en tilsandet sejlrende i et Natura 2000 område. Det mente vi ikke kunne være rigtigt. Det tændte vores kampgejst, og skridt for skridt blev det klart, at projektet kunne gennemføres uden at skade naturen.
Vi måtte undervejs flytte linjeføringen, bl.a. fordi vi kom for tæt på fuglenes foretrukne fouragerings-steder og rastepladser. En af de mest sky fugle var storspoven med en målt flugtafstand på 400 meter. Da gravearbejdet var færdigt i november sidste år, så jeg et par storspover fouragere i kanten af renden cirke 40 m fra broen, hvor jeg stod. De havde tilsyneladende vænnet sig til den forstyrrelse, som jeg udgjorde.
Ved siden af broen lå der to sæler. De havde fundet et godt sted, hvor der kom frisk forsyning af fisk to gange i døgnet. Oppe ved Gustavs hus stod der en hær af ornitologer, der var kommet fra hele landet for at se den sjældne fugl stor gulben, som for første gang blev set i Danmark. Ligesom storspoverne og sælerne var den blevet tiltrukket af det nye habitat, der her var skabt.
Man kan konstatere, at naturen har taget godt imod projektet.
Da tilladelsen var i hus, gik vi i gang med at skaffe penge. Vi talte med flere fonde og fik at vide, at det var umuligt at indsamle penge til noget så usynligt som at flytte sand. Men vi byggede historien op om,
– At projektet skaber adgang til UNESCO verdensarven
– At der er nye muligheder for maritime aktiviteter
– At man kan opleve nationalparken fra søsiden.
– At skipperbyen Sønderho igen får sin naturhavn
Det lykkedes at indsamle over 7 millioner kroner til projektet. Men så har vi stort set været rundt i alle kroge i fondsverdenen.
Udover oprensning af den tilsandede rende var der også penge til etablering af den permanente bro, hvorfra formidling af Unesco-verdensarven kommer til at foregå.
Fanø Kommune er i samarbejde med Nationalpark Vadehavet ved at gennemføre et større projekt for formidling af verdensarven, hvor Sønderho Havn indgår som et at de 10 formidlingspunkter på Fanø.
Da pengene var i hus, gik Fanø Kommune i gang med licitation. Der kom flere bud, men det var Nr. Nebel Entreprenørforretning, der vandt. Jeg tror at projektet har været lærerigt for Nr. Nebel.
Det var nemlig helt umuligt at gennemføre projektet med det udstyr, der var planlagt. Det var meget hårdt for materiellet, fordi sandet er blandet med skaller og klæg. Blandingen kan blive så hård som størknet mørtel.
I stedet er sandet blevet udgravet med gravemaskine, og lige nu ligger det opgravede sand inden for den tracé, hvor der er givet tilladelse til, at der må arbejdes.
Det umulige projekt blev muligt. Den slags kan ske på Fanø. Vi fejrer, at man igen kan sejles til og fra Sønderho. At der er en helt ny vej ud i den storslåede vadehavsnatur, hvor man kan opleve Vadehavets vidder uden at forstyrre naturen.
Det er også blevet mere sikkert at færdes øst for Fanø, fordi Sønderho kystredningsstation nu kan sætte båd i vandet her, og nå hurtigt ud, hvis der bliver behov for det.
Vi ønskede også at der skulle blive mere aktivitet her ved havnen og Børsen, og det er til fulde lykkedes. Her kommer dagligt masser af børn og voksne for at fornemme stemningen på kanten af Vadehavet. Børn leger ved vandkanten. Fuglene høres og ses, og sælerne er nu blevet afløst af vinterbader-klubben. Vi havde ikke skrevet i vores ansøgninger, at der ville blive badet i måneskin nytårsnat. Men det blev der!
Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget. Det kan blive en lang tale hvis alle skal nævnes, så jeg vil i stedet nævne hvad der er bidraget med.
• Først og fremmest bevillingerne fra fonde og private. Alle tilskudsgivernes navne står til messingpladen
• Vi har fået politisk støtte, som har været værdifuld, når der skulle lægges et mildt pres på myndighederne
• Vi stod selv for udarbejdelse af VVM-undersøgelsen, hvor vi fik hjælp fra professionelle, der arbejdede på frivillig basis
• Vi har fået input og god hjælp til udformning af formidlingsbroen
• Lokale folk har formuleret kernefortællingen til formidling af UNESCO-verdensarven ved Sønderho Havn
• Vores 150 medlemmer har trofast støttet arbejdet bl.a. med køb af havneaktier
• Sønderho Kystredningstjeneste har sat prikker i sejlrenden
• Og Sønderho Kro har sponsoreret fanøkringlen her i dag
Stor tak til alle for små og store bidrag. De har været nødvendige for at gennemføre et helt umuligt men vigtigt projekt. Det er til gavn for sejlere, surfere, sønderhoninger, sommergæster, vinterbadere og turister. Ja for alle os, der kan lide at færdes ved Børsen og glæde os over det liv, der er opstået efter at vi har fået vand i havnen. ”

Sange ved indvielsen

Havneindvielse 26/6 2021, tekst af Anders Bjerrum, melodi: Når vinden er os føjelig
Jeg har hjemme, tekst af Thomas Schmidt, melodi: Traditionel sønderhoning
Sønderho havn, tekst af Allan Husted Christensen, melodi: Jeg en gård mig bygge vil

Læs mere om havnen

Vil man læse – næsten – alt om Sønderho Havn, kan man med stor fordel gå til bibliotekar emeritus og forfatter Per Hofman Hansens hjemmeside Aldus: https://www.aldus.dk/fanoe/soenderhohavn/uddybning/

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Hvem sagde Kreml? Nogle tilhørere fik i hvert fald en godt udsigt herfra.

Hvem sagde Kreml? Nogle tilhørere fik i hvert fald en godt udsigt herfra.

Sange var der også på programmet. Vibeke Schøtt sang for, Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen spillede.

Sange var der også på programmet. Vibeke Schøtt sang for, Peter Uhrbrand og Ole Mouritzen spillede.

Der kom så mange deltagere, at folk måtte hjem efter campingstole.

Der kom så mange deltagere, at folk måtte hjem efter campingstole.

ENT-udvalgsformand Christian Lorenzen kunne ikke dy sig for at fortælle at tidligere borgmester Erik Nørrebys forudsigelse om krydstogtsskibe i Sønderho Havn.

ENT-udvalgsformand Christian Lorenzen kunne ikke dy sig for at fortælle at tidligere borgmester Erik Nørrebys forudsigelse om krydstogtsskibe i Sønderho Havn.

Allerede på indvielsesdagen var Sønderho Havn en rigtig havn med livlig trafik. Her kommer sejlere fra Ho Bugt Sejlklub.

Allerede på indvielsesdagen var Sønderho Havn en rigtig havn med livlig trafik. Her kommer sejlere fra Ho Bugt Sejlklub.

Seilrenden er fin for kajakroere. Udflugtsbåde kan gå på grund, gik der megen snak om.

Seilrenden er fin for kajakroere. Udflugtsbåde kan gå på grund, gik der megen snak om.

Anders Bjerrum og Sofie Valbjørn gør klar til at afsløre mindetavlen med sponsorer på.

Anders Bjerrum og Sofie Valbjørn gør klar til at afsløre mindetavlen med sponsorer på.

Rebekka og Vadehavet blev de første større skibe, der lagde til i havnen.

Rebekka og Vadehavet blev de første større skibe, der lagde til i havnen.

På den ny anløbsbro var der en livlig trafik af folk, der ville besøge de to skibe.

På den ny anløbsbro var der en livlig trafik af folk, der ville besøge de to skibe.

En gruppe Sønderho-kvinder ankom i traditionelle dragter.

En gruppe Sønderho-kvinder ankom i traditionelle dragter.

Lars Holleufer, formand for Boghandler Henning Clausens Fond, der har støttet havnen med 1,5 millioner kroner, fortalte om boghandlerens barndom i Nordby og hans liv som boghandler i Aarhus.

Lars Holleufer, formand for Boghandler Henning Clausens Fond, der har støttet havnen med 1,5 millioner kroner, fortalte om boghandlerens barndom i Nordby og hans liv som boghandler i Aarhus.

Stemningen var helt i top på indvielsesdagen.

Diget ved siden af Børsen kunne i dagens anledning undtagelsesvist bruges til at sidde på.

Diget ved siden af Børsen kunne i dagens anledning undtagelsesvist bruges til at sidde på.

 Borgmester Sofie Valbjørn havde taget sønnen Hugo med.

Borgmester Sofie Valbjørn havde taget sønnen Hugo med.

 Destination Vadehavskystens mobile hold var til stede.

Anne Iversen og Marva Khorami fra Destination Vadehavskysten var på pletten med deres ny, mobile informationsenhed.

Sønderho Kro havde doneret lækker Fanø-kringle.

Sønderho Kro havde doneret lækker Fanø-kringle.

På grillen var der selvfølgelig bakskuld – og tre-fire slags grillpølser.

På grillen var der selvfølgelig bakskuld – og tre-fire slags grillpølser.

Der var åbent skib på Rebekka og Vadehavet. Det benyttede mange gæster sig af.

Der var åbent skib på Rebekka og Vadehavet. Det benyttede mange gæster sig af.

Isabella Jørgensen og Ella Wohlert blev flittigt fotograferet.

Isabella Jørgensen og Ella Wohlert blev flittigt fotograferet.

Efter de indledende festligheder kunne 15 heldige deltagere komme på sejlads med Nationalparkens skib, Vadehavet.

Efter de indledende festligheder kunne 15 heldige deltagere komme på sejlads med Nationalparkens skib, Vadehavet.

Fakta om projekt Sønderho Havn

Sønderho Havn indviedes lørdag 26. juni 2021 efter 12 års arbejde med genetablering af den tilsandede Sønderho Havn.
Idéen til uddybning af den tilsandede havn opstod i 1993. I 1994 gav Ribe Amt medlem af Ribe Sejlklub Allan Husted Christensen tilladelse til uddybning af sejlrenden til Sønderho. I 2008 overtog den nystartede Sønderho Havn Støtteforening idéen.
Den sejlbare tidevandsrende (loen) ligger i læ af Fanø og løber ca. 5 km mod nord fra Sønderho.
I 2010 gav A P Møller Fonden tilskud til forundersøgelser som resulterede i en grundig VVM-redegørelse. I 2017 gav Kystdirektoratet tilladelse til oprensning af den tilsandede rende.
Udover uddybning af den tilsandede havn omfatter projektet også etablering af en permanent bro ved Børsen udført af RMS Energy v/Mads Jensen. Dette arbejde er netop afsluttet. Broen indgår i Fanø Kommunes projekt vedr. formidling af UNESCO verdensarven.
Der er udlagt en flydebro i Sønderho Havn, hvor bådene kan lægge til. Den ny flydebro er leveret af Dansk Plast i Esbjerg og sponsoreret af en lang række lokale firmaer.
En vigtig sidegevinst er, at Sønderho redningsstation kan sejle gennem renden til redningsopgaver i den indre del af Knudedyb. Herved kan stationens responstid forkortes med op til 45 minutter.
Støtteforeningen formidler historien om det maritime Sønderho, ved udstillinger og guidede ture. Bl.a. en plancheserie om skibstyper fra sejlskibstiden og ”Sønderho-tapetet”, der viser den sammenhængende fortælling om øens historie fra bosætningen og til i dag.
I 2011 genrejste støtteforeningen Danmarks ældste sømærke Kåveren fra 1624. Kåveren har sammen med sømærket ”Æ læns kåver” angivet indsejlingen til Knudedyb og Ribe.
Når Fanø Kommune om kort tid skal i gang med forstærkning af Sønderhodiget, vil støtteforeningen samarbejde med kommunen om at anvende det opgravede sand til diget. Hvis sandet skulle hentes fra fastlandet, ville det medføre en merudgift på et tocifret millionbeløb og en meget stor ekstra klimabelastning.
Fanø Kommune har været bygherre på projektet og Nr. Nebel Entreprenørforretning vandt licitationen. Efter et års forsinkelse blev en klage fra Danmarks Naturfredningsforening afvist i klagenævnet, og oprensningen af 84.000 m3 sand fra tidevandsrenden påbegyndtes i 2018.
Følgende fonde har givet tilskud på i alt
ca. 7 mio.kr. til havneprojektet:
Boghandler Henning Clausens Fond
A P Møller Fonden
Nordea Fonden
SportGoodsFonden
Aage V. Jensens Naturfond
Villemoes Holding
Norlys (Sydenergi) Vækstpulje
Lauritzen Fonden
Alice og Tage Sørensens Fond
15. juni Fonden
Troels Myndel Pedersens Fond
Krogager Fonden
Friluftsrådet
Lokale- og Anlægsfonden
Fiskeri LAG
Fanø Sparekasse
Samt en række enkeltpersoner og sponsorer fra det lokale erhvervsliv

Faktaark leveret af Fanø Kommune

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede artikler

Top