Nye rammer for Realen

KULTURHUS – Byrådet har godkendt de nye vedtægter for Realen, der fremover skal drives som en forening, et lokalt spillested, efter inspiration fra Tobakken i Esbjerg.

Mandag den 28. november kl. 19 er der stiftende møde på Realen i den ny forening ’Realen – Fanøs kulturperle’. Alle med interesse for Realens fremtid er velkomne og kan lade sig vælge til den kommende bestyrelse.

”Det her er en helt ny og frisk start for Realen. Byrådet giver nu den kommende forening bag Realen en reel chance for at drive et spillested,” siger Niels Heinel formand for børne- og kulturudvalget om Realens eget ønske til en ny organisering.

”Alle interesserede i Realen opfordres til at møde op. Men også møde op uden fordomme og med et reelt ønske om, at Realen skal have en ny start og blive et succesfuldt spillested,” opfordrer Niels Heinel, der er udpeget som Fanø Byråds repræsentant i den kommende bestyrelse.

På mødet den 28. november skal der blandt de fremmødte vælges tre medlemmer til bestyrelsen, som sammen med bestyrelsens øvrige medlemmer (se faktaboks) skal drive Realen. Til at forestå den kunstneriske og daglige ledelse udpeger bestyrelsen en ulønnet leder.

Huslejefri første år

Byrådet stiller lokalerne vederlagsfrit til rådighed for foreningen, hvorved kommunen mister en årlig indtægt på 175.000 kr. På byrådsmødet stemte Karen Jeppesen (SF) som den eneste imod Realens ny status og de nye vedtægter.

Karen-Jeppesen

”Vi havde lige vedtaget et budget, hvor voksne brugere af kommunens lokale fremover skal betale leje. Så er det ikke rimeligt at give huslejefrihed til en ny forening,” påpeger Karen Jeppesen.

”Når det er sagt, så får vi nu en ny forening, der skal drive Realen. Jeg håber virkelig, at huset vil blive brugt rigtig meget af øens mange foreninger,” siger hun.

”Jeg har noteret mig, at det er slut med private arrangementer i Realen. Det ville også være konkurrenceforvridende, hvis det var fortsat,” konstaterer Karen Jeppesen.

Foruden huslejefritagelsen investerer Fanø Kommune yderligere 50.000 kr. i Realen i såkaldt ’honorarstøtte til rytmiske spillesteder’. Der var ansøgt om 75.000 kr.                                               Karen Jeppesen (SF)

Kommunens støtte forventes suppleret med et tilsvarende beløb fra Projektstøtteudvalget for rytmisk musik’ under Statens Kunstfond.

Af ansøgningen om honorarstøtte fremgår, at bl.a. Rune Klan, Hans Theessink & Knud Møller, Jakob Svejstrup med band, Tue West og Lis Sørensen kan opleves på Realen i 2017.

Herudover er der ifølge ansøgningen planer om yderligere koncerter med en række danske kunstnere fordelt ud over 2017.

Bestyrelsens sammensætning

  • Et medlem udpeges af Fanø Byråd.
  • Et medlem udpeges af Esbjerg Erhvervsudvikling fra erhvervslivet på Fanø med tilknytning til og interesse i kulturlivet.
  • Tre medlemmer vælges blandt de frivillige (de fremmødte den 28. november, red.).
  • To medlemmer udpeges efterfølgende af de førnævnte fem medlemmer.

Realens nuværende leder, Jeanett Exner, har ikke ønsket at udtale sig i sagen.

Tags

Relaterede artikler

Top