Nye ejere brygger på mere udvikling for Fanø Bryghus

Hele artiklen i PDF-format

EJERSKIFTE – De har ejet bygningerne og anden ‘hardware’ i snart et årti, men nu overtager de også driften og det stærke brand bag Fanøs lokale drue.

Dermed bliver hele ejerskabet af Fanø Bryghus nu samlet hos én erfaren og lokal ejerkreds med brancheerfaring og planer om mere udvikling og bedre udnyttelse af dét, de selv kalder ‘øl i verdensklasse’.

Driftsselskabet bag Fanø Bryghus overtages af et 50-50 partnerskab mellem Erik Bank Lauridsen Holding A/S fra Esbjerg og den lokale forretningsmand Henrik Styrup fra Nordby.

Erik Bank Lauridsen og hans søn Per Bank Lauridsen, der har grundlagt familieformuen på bl.a. Baldur sodavand og Cocio chokolademælk, laver i forvejen flere forretninger sammen med Styrup og har ejet ejendommen siden starten af 2009 efter konkursen i det oprindelige bryggeriselskab.

“Vi syntes dengang, det var synd, at bryggeriet skulle lukke. Nu havde de endelig efter flere års forsøg lært at brygge ordentligt øl,” fortæller Erik Bank Lauridsen om baggrunden for at gå ind i Fanø Bryghus dengang.

Erfaring fra branchen

Efter rekonstruktionen kom ejerne af Nørrebro Bryghus ind som ejer af  selve driften, mens Claus Winther fra Nordby kort forinden blev direktør. Nørrebro-partnerne træder nu ud, og handlen sker med virkning fra 1. august.

“Dialogen har været i gang i længere tid. De tidligere ejere ville gerne afhænde det, og de er så kommet til os. Det har selvfølgelig spillet ind, at vi har erfaring på området. Det er jo et lille produkt, man kan forholde sig til med nogle få arbejdspladser på Fanø,” siger Erik Bank Lauridsen om bevæggrundene for den nye handel.

“Og så er der jo det helt klare argument, at de brygger øl i verdensklasse. Det synes vi, de skal blive ved med,” supplerer Per Bank Lauridsen.

De to er gennem mange år kommet på Fanø, hvor de har sommerhus, og Henrik Styrup har boet her siden 1972. Der er da også en god sjat veneration for Fanø involveret i købet. Det er en overtagelse ‘med hjertet og ikke med hjernen’, som de selv udtrykker det.

Forr. f.v. Erik Bank Lauridsen, Henrik Styrup og Per Bank Lauridsen med personalet og bestyrelsesformand Flemming Kühl (midten).

“Bryghuset betyder jo meget for Fanø og øens branding. Der så mange fantastisk gode Fanø-produkter, og man kunne måske brande det yderligere, men nu må vi se. Der skal ikke en revolution til, for øllet er fantastisk i sig selv,” siger Henrik Styrup.

Uafhængigt af overtagelsen har direktør Claus Winther besluttet at stoppe for at arbejde med produkter til byggebranchen.

Bedre besøgsoplevelse

“Det er vigtigt at understrege, at det ikke er på grund af os, at Claus stopper. Det har han haft planer om længe, og vi er rigtig kede af, han stopper. Men det har vi vidst hele vejen i forhandlingerne, og så må vi bruge det som anledning til en ny start,” betoner parterne.

Tankerne om udvikling kredser bl.a. om endnu bedre udnyttelse af oplevelsen ved besøg på bryggeriet, hvor der kan gøres plads til mere udenomsareal og bedre rammer for events. I 2017-regnskabet – der ikke er prangende med et ‘sort nul’ i form af et beskedent overskud efter skat på knap 13.000 kr. – fremhæves netop husets Bryggerbar som vækstmotor.

“Vi har ønsker og tanker om at gøre det endnu mere et til et sted, hvor folk kommer hen – måske også et sted, der kan tiltrække folk i skuldersæsonerne. De vil vi bruge noget krudt på,” forklarer Per Bank Lauridsen.

“Der står en del af bygningen, som stort set ikke bliver brugt, og vi tror, at salget på stedet kan gavne både produktet og også Fanø generelt. Vi har ikke store drømme om at sælge en hel masse engros, men er mere fokuseret på selve stedet.”

Måske også spiritus

Kunne der også blive tale om flere relaterede produkter – og f.eks. brænderi? (med produktion af spiritus, red.)

“Det kunne der sagtens. Der er ikke noget konkret i den retning endnu, men vi synes, der er nogle spændende muligheder i det, som der også er en udfordring i at komme i gang med,” bekræfter Per.

Hvor står Fanø Bryghus om fem år?

“Mere knivskarpt i omgivelserne og mere up to date. Men stadig kendt som et af de bedste små bryggerier i Danmark,” siger Erik og suppleres af Henrik:

“Og så ikke mindst: Om fem år er det her stadig!”

Relaterede artikler

Top