Lokale erhvervsfolk styrker Fanø Vesterland festivalen

Fanø Vesterland er: ‘musik – mad – mennesker’

Hele artiklen i PDF-format

Der er mange lokale erhvervskræfter, som vil sikre, at musikfestivalen Fanø Vesterland (tidl. Fanø Rocker, red.) styres og udvikles med en sikker hånd.

Derfor er det også blevet en stærk bestyrelse, der styrer foreningen Fanø Vesterland.

”Vi ønsker, at festivalen skal være en årlig tilbagevendende succes. En succes for Fanø, og en succes, hvor overskuddet uddeles til velgørende formål,” siger foreningens formand,  direktør Claus Winther fra Fanø Bryghus.

”I 2016 blev de overskydende midler brugt til et hjertestarter-skab, så det blev muligt at placere en hjertestarter udvendigt hos Spar supermarkedet på Strandvejen,” fortæller han.

k-og-c-v1-kopi

Ledelsen på Fanø Bryghus er i det hele taget en væsentlig ressource, både i ledelsen og driften af Fanø Vesterland.

Direktør Claus Winther er formand for Fanø Vesterland, mens bryghusets økonomichef Kaj Zeuthen Jensen er kasserer i foreningen og indgår i den daglige ledelse af festivalen.

Kaj Zeuthen Jensen (t.v.) og Claus Winther

”Det er blevet tydeliggjort overfor alle vores samarbejdspartnere, at det er en forening med en ansvarlig bestyrelse og daglig ledelse, der står bag festivalen,” fortæller Kaj Zeuthen Jensen, der er revisoruddannet og varetager alle foreningens

økonomiske transaktioner.

”Fanø Vesterland er ikke et privat foretagende,” pointerer han med  et smil.

”Navneændringen fra Fanø Rocker til Fanø Vesterland er med til at understrege en forandring, men den kom også for at vise, at festivalen er andet og meget mere end rock,” indskyder Claus Winther.

”Publikum er her for at høre musik og nyde den gode mad. Vores publikum er ikke kun 35 år, og de er heller ikke kun 65. Det er med til at understrege behovet for bredden og kvaliteten, i dét vi tilbyder,” tilføjer Kaj Zeuthen Jensen.

På festivalen er det ikke foreningen, men en række af Fanøs restauranter, der står for mad og bespisning af festivalens gæster.

”Foreningen tjener ikke på maden, men vi får f….. præsenteret Fanø, og det er dét, hele festvalen går ud på,” siger Claus Winther med eftertryk.

Ifølge Claus Winther er det ikke kun på madsiden, der samarbejdes med Fanøs øvrige erhvervsliv. Det gælder også på andre områder som transport, håndværkere, trykkeri og overnatningssektoren.

”Vi satser på, at publikum og sponsorer oplever en festival, hvor ’musik, mad, mennesker’ går op i en større enhed,” siger Claus Winther med henvisning til festivalens slogan.

Med en stærk bestyrelse omkring sig, har Fanø Vesterlands musikalske ildsjæl Jesper Møller kunnet koncentrere sig om festivalens musikindhold og hele dens udtryk.

”At have en økonomiansvarlig som Kaj Zeuthen Jensen indover, har bare været meget befriende,” siger festivalens musikalske leder Jesper Møller.

Han er meget tryg ved at have en revisor, der sammen med Karin Haubjerg Larsen er ansvarlig for festivalens økonomi og den daglige administration.

Fanø Vesterland er ikke som de andre

”Tankerne bag Fanø Vesterland er, at der skal være noget, der sælger billetter og noget, der kan skubbe lidt til det, man ellers altid hører,” siger Jesper Møller, der er den kunstneriske leder bag Fanø Vesterland.

Han har ved sammensætningen af musikprogrammet haft begge vinkler på musikken.

På festivalen i maj er et af de sikre navne D-A-D, men D-A-D alene gør ikke Fanø Vesterland til noget særligt.

”D-A-D kan opleves mange steder rundt omkring på landets festivaler,” bemærker Jesper Møller.

”Ved at præsentere nye spændende musikere er det sammen med festivalens øvrige elementer med til at understrege, at Fanø Vesterland er en helt særlig oplevelse,” mener Jesper Møller, der bl.a. fremhæver et af musik Danmarks nye navne: Bisse.

”Bisse er en ny ’ung C.V. Jørgensen’. Han har lavet fem albums på to år og er virkelig på vej frem,” fortæller Jesper Møller.

”Han er en musiker med nogle fantastiske tekster. Han er vildt sympatisk og giver den fuld gas på scenen iført neglelak,” fortæller Jesper Møller begejstret.

Et andet relativt nyt navn på festivalen er The White Album.

”Her kan den traditionelle folkemusik fornemmes, mens der bliver skruet godt op for poppen og rocken. The White Album passer godt til Fanø,” konstaterer Jesper Møller.

Ud over et flot program de to dage festivalen varer glæder han sig også over, at Fanø har taget festivalen til sig.

Jesper Møller fortæller, at  Fanø har taget festiavlen til sig.

De film, der er produceret omkring festivalen, deles flittigt på Facebook.

Festivalen spiller kun med frivillige nok på scenen

Hen ved 200 frivillige er i gang før, under og efter Fanø Vesterland. En af de frivillige ledere på Fanø Vesterland er Vibeke Bang. Hun er øverstkommanderende for alle frivillige på Fanø Vesterland musikfestivalen og måske en af de vigtigste brikker næst efter musikken på årets festival.

Fanø Vesterland, tidligere Fanø Rocker, er – som Vibeke Bang udtrykker det – gået fra at være en lille ’havefest’ til et stort arrangement over flere dage, der skal planlægges og koordineres 100 procent.

”Vi kender ikke alle og ved ikke, hvad den enkelte står for. Så vi bliver nødt til at have nogle klare retningslinjer for det et være frivillig på festivalen,” understreger hun.

Blandt retningslinjerne er arbejdsindsatsen i form af et aftalt antal vagter, faste opgaver og regler for hvornår og hvornår ikke, der må indtages alkohol.

Vibeke Bang starter planlægningen allerede i oktober og slutter først arbejdet, når festvalpladsen er ryddet.

I år er hendes planlægning og registrering af de frivillige blevet væsentligt lettere gennem et IT system indkøbt til formålet. Her registrerer den frivillige sig selv, og resten klares automatisk – næsten.

Vibeke Bang er frivillig leder på Fanø Vesterland, fordi hun ikke kan lade være.

”At være frivillig på festivalen giver mig alt det, jeg ikke får i mit daglige job. At stå på pladsen med ømme ben kl. fire søndag morgen, og kunne sige ’Yes, jeg gjorde det’, det er det der giver mig noget,” siger Vibeke Bang med eftertryk.

Men inden Vibeke Bang kan hvile sine ømme ben den 21. maj, skal der lige skaffes de sidste frivillige til årets musikfest.

dsc_5423-kopi

Vibeke Bang inviterer med åbne arme frivillige til at deltage på årets festival.

”Jeg håber på, at der meget snart bliver udsolgt af ’frivillighedsbilletter,” smiler Vibeke Bang, der godt kan bruge nogle flere frivillige på årets festival.

”De skal nok komme, når de kender deres arbejdsplaner fra deres faste fritidsjobs,” slutter Vibeke Bang fortrøstningsfuldt.

Du kan melde dig som frivillig på frivillig.fanovesterland.dk.

Relaterede artikler

Top