Kulturhjertet på vej mod en mere stabil puls

Kent Nymark,  Mette Thiesen Bukholdt og Jeanett Exner (t.h.)  fremviser guldgrisen, som Realens gæster kan fodre med frivillige bidrag .

REALEN Fanøs Kulturhjerte fortsætter som hidtil med at byde på koncerter og kulturelle oplevelser for alle på Fanø og de mange gæster på øen.

”Tredje gang er lykkens gang,” sagde borgmester Erik Nørreby under byrådets behandling af Realens nye struktur som regionalt spillested.

Organisatorisk er det en nyvalgt bestyrelse med en bred vifte af kompetencer, der sammen med den daglige leder skal drive og udvikle Realen inden for de rammer, den selvejende institutions vedtægter foreskriver.

Den kunstneriske og daglige leder er Jeanett Exner, der har været med, siden ideen til Realen blev skabt. Via sit personlige drive og store netværk vil Jeanett Exner fortsat bringe store navne og oplevelser til Fanø og til Realen.

I Realens nye struktur er de frivillige en forudsætning for, at Realen kan afholde de mange arrangementer. De frivillige, bestyrelsen og ledelsen arbejder alle ulønnet. Det giver ifølge bestyrelsesformand Mette Thisen Bukholdt ro og et helt andet fokus, end hvis der var nogen, der  skulle tjene penge på Realens aktiviteter.

”Med aftalen om huslejefritagelse er det økonomiske fundament på plads,” fastslår Mette Thiesen Bukholdt og henviser til Fanø Kommunes beslutning om, at Realen ikke skal betale husleje.

En ordning der skal revurderes i efteråret 2017, når Realen har vist sin bæredygtighed.

”Med det engagement og den store indsats, som alle yder, er jeg ikke i tvivl om, at vi kan fortsætte med at drive og udvikle Realen til et spillested med nogle særlige kvaliteter,” siger Mette Thiesen Bukholdt med overbevisning.

Jeanett Exner påpeger, at det gode samarbejde Fanø Kommune er en væsentlig årsag til, at Realen forsat kan glæde de mange gæster.

”Der har altid været et formidabelt samarbejde med kommunen. Lige fra Realen blev etableret i det tidligere bibliotek og senest, hvor de nye vedtægter og de reviderede økonomiske rammer kom på plads” siger Jeanett Exner.

”Realen har også et godt ry blandt artisterne. De vil gerne til Fanø og til den særlige stemning, der er ved Realens koncerter,” fortsætter Jeanett Exner og peger på listen af kunstnere, der har besøgt Realen gang på gang.

Hvad bringer fremtiden?

”Udover at fortsætte linjen fra tidligere år vil vi gerne udvide med underholdning for børn og unge. Det har været en succes med fællessang, og det udbygger vi med flere sangaftener med forskellige temaer. Mød op og syng med,” opfordrer Jeanett Exner.

”Fællessang er blot et eksempel på, hvordan vi kan bruge huset mere,” supplerer Mette Thiesen Bukholdt.

”Og vi vil meget gerne fylde huset med kunst, fra kælder til kvist,” som Jeanett Exner udtrykker det.

Kent Nymark, der er ejerrådgiver i FanøHus, er udpeget til bestyrelsen af Esbjerg Erhvervsudvikling.

”Der er stor åbenhed og gensidig respekt blandt alle involverede,” fortæller Kent Nymark.

”Jeg glæder mig til at se Realen vokse i de nye organisatoriske rammer.”

Relaterede artikler

Top