Hvor er livet dejligt uforudsigeligt

Samtidig med, at Anja Parbst Høst indtræder i byrådet, stopper hun og hendes samlever som forpagtere af Fanø Krogaard

Anja Parbst Høst deltog i sit første byrådsmøde på Fanø Rådhus mandag den 19. august. Dagen efter skrev hun på sin Facebookprofil:
”Fra laborant til selvstændig hotel/restauratør med 40 ansatte og nu også byrådsmedlem. Hvor er livet dog dejligt uforudsigeligt!”.
For den 38-årige forpagter af Fanø Krogaard i Nordby havde ikke set det komme, at hendes partifælle i Det Konservative Folkeparti, den 22-årige Frej Kofoed Petersen, efter knap to år valgte at forlade byrådet for at uddanne sig til journalist på SDU i Odense. Førstesuppleant Lise Aarøe Christiansen ønskede ikke at indtræde. Men det ville andensuppleanten Anja Parbst Høst, der stillede op til kommunalvalget i 2017, men ikke blev valgt ind, gerne.
”For to et halvt år siden sad jeg på barsel i Frederiksværk i Nordsjælland. Vi havde besluttet at flytte til Fanø, og jeg kiggede på job herovre, men vi kunne ikke få vores hus solgt.
Men i løbet af 10 dage havde vi både sagt ja til at overtage forpagtningen af Fanø Krogaard ubeset, fået solgt huset og sagt vores job op,” siger Anja Parbst Høst.
Det er en af de sidste dage i august, og solen bager ned over Krogaardens terrasse med den smukke udsigt over Vadehav og til Esbjerg.

Omvæltninger
Over en kop kaffe i den kølige gildesal fortæller Anja Parbst Høst om de mange omvæltninger, der er sket de sidste par år for hende, hendes samlever Kasper Kirkegaard og deres to børn, Olivia på syv og Sally på tre år.
De flyttede til Fanø i foråret 2017, hvor de forpagtede Fanø Krogaard sammen med hans forældre, Kirsten og Kurt Kirkegaard, der har været restauratører i 40 år og driver Familierestauranten i Rindby. Forrige år overtog de også forpagtningen af Cafe Nanas Stue i Sønderho, men kastede håndklædet i ringen sidste år på grund af problemer med at rekruttere personale. Ved sidste årsskifte gik Kirsten og Kurt Kirkegaard ud af forpagterfællesskabet for Fanø Krogaard – og efterfølgende har Anja Parbst Høst og Kasper Kirkegaard besluttet at opsige deres kontrakt.
Den 31. oktober stopper de som forpagtere på grund af uenighed med ejeren, Tækker Group i Aarhus, om vedligeholdelse og renovering af Krogaarden.
”Den primære årsag til, at vi stopper, er, at bygningen er ved at falde sammen om ørerne på os. Det er ærgerligt at bruge så meget tid og kræfter og så ikke få noget ud af det. Nu, hvor beslutningen er taget, er vi ikke så kede af det mere,” siger Anja Parbst Høst, der ser optimistisk på fremtiden.

Fanø i Tivoli
Hun har lejet en bod på dette års julemarked i Tivoli i København, hvor der skal sælges lokale Fanø-produkter, deriblandt deres egen produktion af Fanø Salt.
”Det er befriende og spændende, at vi ikke aner, hvad der skal ske. Jeg har mit byrådsarbejde, men ellers ved vi ikke, hvor vi er efter nytår,” siger Anja Parbst Høst.
Hun glæder sig til arbejdet i byrådet, hvor hun har plads i børne- og kulturudvalget. Blot ærgrer det hende, at byrådet er splittet op i to blokke.
”Det ville være rart med dialog, så man kunne skabe noget i fælleskab og ikke hele tiden skal sætte sagerne til afstemning.”

Blå bog

Anja Parbst Høst, 38 år, født i København.
Bachelor i biologi og bioteknologi fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2006.
Uddannet laborant på Professionsskolen Metropol 2010.
Ansat som laborant i Novo Nordisk 2010-2011 og i CMC Biologics 2011-2017.
Forpagter af Fanø Krogaard 2017 til oktober 2019.
Medlem af Fanø Byråd for det Konservative Folkeparti fra august 2019.
Bor i Nordby på Fanø sammen med Kasper Kirkegaard og deres to døtre
på syv og tre år.

Tekst: Dorte Remar
Foto: Keld Nissen

Relaterede artikler

Top