To grundlovsmøder havde helt forskellige budskaber

Borgmester Frank Jensen, her med byrådsmedlem Lasse Harder Schousboe i baggrunden, talte varmt for Fanøs selvstændighed.

Hos Radikale Venstre og Enhedslisten handlede det om lokaldemokrati og EU, hos Det Konservative Folkeparti stod den på kriseberedskab, sikkerhed og forfatningsdomstol

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

DEMOKRATI – En ven­lig og klog diktator kunne måske nok klare det hele meget hurtigere end de demokratisk valgte politikere. Men sådanne alvidende, klove og venlige diktatorer eksisterer ikke, så Winston Churchill har stadig ret i, at demokrati er den mindst ringe styreform, der eksisterer, konstaterede borgmester Frank Jensen, Radikale Venstre, da han talte på grundlovens 175-års dag.

Grundlovsmødet fandt for fjerde gang sted i haven ved Toves Gavebod på Hovedgaden, og som man kunne se på de mange cykler foran stedet, så var det et meget velbesøgt møde, som Enhedslisten var medarrangør af.
Frank Jensen erkendte, at lokaldemokrati er tidkrævende og besværligt, men:
”Jeg forstår ikke dem, der fra tid til anden ytrer ønske om en sammenlægning med Esbjerg Kommune. For mens samarbejde Med Esbjerg Kommune er det eneste rigtige, er sammenlægning et farvel til det Fanø, vi kender i dag. Hvorfor skulle en sammenlagt kommune bruge penge på en bus med relativt få passagerer til Sønderho? Hvorfor skulle den holde liv i daginstitutionen Bakskuld med relativt få børn? Og hvorfor skulle den bygge et nyt plejehjem, når der er 18 plejehjem i Esbjerg Kommune,” spurgte han retorisk.

De rigtige til EU
Lasse Harder Schousboe (Ø) roste i sin tale grundlovsgiverne for folket ret til at danne foreninger uden indblanding fra staten. Det nyder Fanø godt af. Og han lagde i sin tale blandt andet vægt på at få valgt de rigtige politikere til Europa-Parlamentet:
”EU er vigtig. Vi skal have valgt repræsentanter med de samme værdier som os på det sociale, det klimamæssige og det miljømæssige område,” sagde han.

Forfatningsdomstol, ja tak

Steen Holm Iversen- EP-kandidat 2024, Fanø. Foto: Finn Arne Hansen

EP-kandidat Steen Holm Iversen talte for indførelsen af en forfatningsdomstol på Det Konservative Folkepartis grundlovsmøde.

Hos liste C, der mødtes til møde og spisning på Restaurant Dino’s på Strandvejen, var der først et spændende foredrag med tidligere folketingskandidat Rasmus Dahlberg, Forsvarsakademiet. Mange husker ham nok fra fjernsynet, hvor han i sin kælder i Esbjerg fremviser overlevelsesudstyr i tilfælde af en krig.
Han forklarede, at vi lige nu oplever hybrid krigsførelse fra Ruslands side, hvilket mest skal skabe frygt, uro og splittelse. Men truslen er reel. Hvis hospitalssystemer eller energisektorens systemer rammes, kan det føre til dødsfald og konkurser. Han fortalte, at der efter det, han havde hørt på vandrørene, om cirka 14 dage vil komme en informationskampagne som i Norge og Sverige, formentlig med forsvarsminister Troels Lund Poulsen som afsender, gættede han.
EP-kandidat Steen Holm Iversen, der er officer og viceborgmester i Varde Kommune, fortalte om grundlovens blodige baggrund i treårskrigen, og han talte varmt for en forfatningsdomstol, da det under det nuværende system åbenbart ikke er muligt at gribe ind overfor grundlovsbrud. Dem, mente han, har været nogle stykker af i de senere år.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top