Gammelt badeland ved Fanø Bad rives ned – der skal gøres plads til flere ferieboliger

Nordsøbadet Fanø

I alt 3117 m2 af eksisterende bebyggelse fjernes, herunder badeland og sportshal. Blok A-F får tilføjet en ekstra etage fra i dag to til tre etager

Fanø Byråd skal 17. april diskutere, om Ejerforeningen Fanø Bad (også kendt som Fanø Vesterhavsbad med det nedlagte badeland) skal have lov til at udvide kraftigt. Det betyder blandt andet en nedrivning af badelandet, som en støtteforening i flere år forsøgte at genoplive, uden held. Det ville koste 22 millioner kroner og ville ikke løbe rundt, skønnede den sidste bestyrelse.

I forvaltningens indstilling kan man læse følgende:

“Del af bebyggelsen der støder op til Strandvejen ønskes tilføjet to ekstra etager fra 2 til 4 etager, hvor øverste etage ønskes benyttet til spisested med udsigt.

Derudover ønskes der opført en yderligere fritliggende blok i 2 etager med op til 6 ferieboliger på den sydlige del af grunden.

Det eksisterende areal for bebyggelsen er i alt 8.462 m2. Ved nedrivning af sportshal og badeland samt tilføjelse af én ekstra etage på dele af bebyggelsen og opførelse af fritliggende blok vil det fremtidige areal være i alt 8.380 m2.

Forvaltningen kan oplyse at det pågældende område ligger inden for rammeområde 3.C.3 i Kommuneplan 2021. Som det fremgår at retningslinjer for Kommuneplan 2021 må udvidelse af feriehoteller mv. foregå inden for lokalcentre bl.a. rammeområde 3.C.3 ved Fanø Bad.

Området er udlagt som til  hoteller, restaurationer, individuelle rekreative ferieboliger, butikker og liberale erhverv til betjening af turister.

I henhold til rammen 3.C.3 i Kommuneplan 2021 må der opføres bebyggelse indenfor rammeområdet i en max højde på 12,5 m og med en bebyggelsesprocent på max. 60 %. Nærværende anmodning om tilvejebringeles af en ny lokalplan for området er derfor i overensstemmelse med rammen i kommuneplanen.

Forvaltningen bemærker, at Fanø som et hele ligger inden for kystnærhedszonen og at der kun kan udlægges arealer til byggeri, anlæg mv., inden for kystnærhedszonen, hvis der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Et eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kystlandskabet.

Byggeri i kystnærhedszonen og i den kystnære del af byzonen skal ske med en maksimal byggehøjde på 8,5 m. Højere bebyggelse kan kun udføres, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor.

Forvaltningen vurderer, at nærværende anmodning og fremsendte projekt både i materialitet, omfang og højde kan indpasses inden for rammeområde 3.C.3 og i kystnærhedszonen da området og de nærliggende område i dag bærer præg af bebyggelses i op til 3 etager. Samtidig lægges til grund at der med nærværende projekt ikke ændres ved det samlede bruttoareal sammenlignet med eksisterende bebyggelse. Ligeledes lægges til grund, at der er tilvejebragt et materiale der både med i sin formgivning, materialer og bearbejdning af landskab forholder sig til sin kontekst og vurderes at være et væsentlig revitalisering af området.

Ligeledes vurderes den ønskede udvidelse af bebyggelsen samt opførelse af yderligere bebyggelse ikke at være til visuel gene for oplevelsen af kystlandskabet og byggeriet vurderes ligeledes ikke at bidrage til en væsentlig ændring af oplevelsen af det samlede byggeri ved Fanø Bad.”

-fina

Relaterede artikler

Top