Et sidste skud i bøssen

Planlagt opløsning af Nordsøbadets støtteforening blev aflyst i 11. time

Hent hele artiklen som PDF her

VANDPLASKERI – Det sidste år har man ikke hørt meget fra støtteforeningen til Nordsøbadet. Og det viste sig på generalforsamlingen fredag den 21. august, at foreningens bestyrelse faktisk også havde planlagt, at dette års generalforsamling kun skulle have ét punkt på dagsordenen, nemlig opløsning af Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø.
De sponsorer, man kendte, skulle have deres penge tilbage, og det videre arbejde med at udvikle Nordsøbadet skulle overlades til ejerforeningen i den bygning, som badelandet er en del af sammen med 65 ferielejligheder ved Fanø Bad. Alligevel endte generalforsamlingen med at præsentere en bestyrelse med fornyede kræfter – dette i form af en række medlemmer med en bred palet af forskellige faglige profiler samt en plan om at give projektet ét sidste ihærdigt forsøg.
Per Svarre fortsætter nok som formand og har faglig erfaring fra fremtrædende stillinger i bankverdenen og fra professionelt arbejde som formand i diverse bestyrelser, og ud over det fortsætter Irene Martinsen, Jens Erik Jensen, Kristine Kaas Krog og Finn Arne Hansen.

Støtte fra Steen Lassen
Arne Blaabjerg Jensen valgte inden generalforsamlingen at forlade bestyrelsen, og i hans sted springer reklamemanden Gunnar Halldorsson fra Kolding til. Bestyrelsen er også blevet lovet hjælp fra Steen Lassen, som har stort kendskab til fundraising.

De fem genvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Erik Jensen (tv.), Kristine Kaas Krog, Per Svarre, Irene Martinsen og Finn Arne Hansen.

De fem genvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Erik Jensen (tv.), Kristine Kaas Krog, Per Svarre, Irene Martinsen og Finn Arne Hansen. Den nyvalgte Gunnar Halldorsson kunne ikke være til stede.

Alvorlige samarbejdsproblemer mellem støtteforening og ejerforening var længe en hæmsko for arbejdet, lød det i beretningen, og den 15. april udmeldte Slotsøbadet, som skulle have driftet badelandet, at de trak sig fra projektet. Støtteforeningen skulle ydermere bruge lige knap 6,4 mio. til at realisere projektet, der ved generalforsamlingen kunne præsentere en formue på kun 576.549 kroner fra indsamlede midler.
Formand Per Svarre forklarede, at projektet især gik skævt på grund af et aftalemæssigt tovtrækkeri mellem støtteforeningen og ejerforeningens bestyrelse. Først troede man, at modviljen til samarbejde lå i støtteforeningens tidligere bestyrelse, men siden fandt man ud af, at det drejede sig om én enkelt person i ejerforeningens bestyrelse, der agerede kæp i hjulet for hele projektet.

Bestyrelse væltet
Derfor havde støtteforeningen besluttet at opløse sig selv og overlade det videre arbejde til ejerforeningen selv. Men i 11. time kontaktede en række ejere i ejerforeningen støtteforeningens bestyrelse og bad dem udsætte generalforsamlingen. Således havde ejerne tid til at vælte den siddende bestyrelse i ejerforeningen på en ekstraordinær generalforsamling.
Den ny ejerforeningsbestyrelse ønskede nemlig et samarbejde med støtteforeningen på de vilkår, som tidligere ikke lod sig gøre. Den ny formand for ejerforeningens bestyrelse, Anita Flugt Petersen, deltog i nærværende generalforsamling og rejste sig for at tilkendegive, at ejerforeningen gav fuld opbakning til støtteforeningens arbejde.
Med fornyede kræfter foreligger nu en ny plan. De nu siddende medlemmer er enige om, at det simpelthen ikke kan være rigtigt, at et projekt, der står til at være rent win-win-situation for alle på Fanø, ikke skulle kunne realiseres, sagde formanden.
Støtteforeningens bestyrelse vil nu oprette forskellige arbejdsgrupper, som skal stå for arbejdet med blandt andet fundraising, folkeaktier, renovering af badelandet og en ny driftsaftale. Beskeden var klar: Dette er projektets sidste skud i bøssen, og al hjælp modtages med kyshånd.

Tekst og foto: Julie Frey

Relaterede artikler

Top